Gelir Yönetimi Başkanlığı 650 Uzman Yardımcısı alacak

I – İMTİHANA AİT BELGELER

Başkanlığımızca aşağıdaki tabloda belirtilen yerlere atanmak üzere, 650 (altı yüz elli) Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Adaylar müracaat sırasında öncelik sırasına nazaran en fazla 5 (beş) ili tercih edebileceklerdir. Vilayet içinde atama yapılacak birden fazla yer belirlenmişse, adaylar belirlenen bu yerlerin tamamını, tercih ettikleri her vilayet için farklı başka olmak üzere öncelik sırasına nazaran müracaatlarında belirtmek zorundadırlar. Adaylar daha sonra bu tercihlerinden vazgeçemeyeceklerdir. Adayların, tercih ettikleri vilayetlerden hangi ilin yazılı imtihanına gireceği, KPSS (A) puanı temel alınarak yapılan muvaffakiyet sıralamasına nazaran tespit edilecektir.

Sınava katılma koşullarını taşıyan ve adabına uygun olarak başvuranların; vilayet bazında toplam takım sayısının 5 (beş) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri vilayet dikkate alınarak KPSS (A) P48 çeşidinden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katı aday giriş imtihanına çağrılacaktır. KPSS (A) P48 tipinden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü imtihana çağrılacaktır.

II – İMTİHAN TARİHİ VE YERİ

Giriş imtihanının yazılı kısmı 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile kelam konusu adayların nerede imtihana gireceklerine ait listeler, yazılı imtihan tarihinden en az 10 gün evvel Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.

III – İMTİHAN MÜRACAAT ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunun (A) bendinde yer alan genel koşulları taşımak,

En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

01.01.2022 tarihi prestijiyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 tarihinde yahut bu tarihten sonra doğmuş olmak),

Görevini devamlı olarak yapmaya pürüz bir durumu olmamak,

ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu İşçi Seçme İmtihanlarının birinden KPSS (A) P48 cinsinden 70 ve üzeri puan almış olmak,

Süresi içinde müracaat yapmış olmak.

IV – İMTİHAN BAŞVURUSU

Başvurular, 21 Haziran 2022 Salı günü başlayıp, 30 Haziran 2022 Perşembe günü saat 17.30’da sona erecektir.

Başvurular, adayların gib.gov.tr adresindeki “Online İmtihan Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan imtihan müracaat formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Müracaat formunun doldurulmasına ait açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.

Posta yoluyla gelen müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SINAV HALİ VE KONULARI

Giriş imtihanı, yazılı ve kelamlı olmak üzere iki kademelidir.

Giriş imtihanının yazılı kısmı test yolu gerçekleştirilecek olup, imtihan hususlarına aşağıda yer verilmiştir.

Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi;

Hukuk Kümesi; Anayasa Hukuku, Yönetim Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Uygar Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-İirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).

İktisat Kümesi; Makro İktisat, Mikro İktisat, Memleketler arası İktisat, İşletme İktisadı, Milletlerarası Ekonomik Alakalar ve Kuruluşlar.

Maliye Kümesi; Kamu Maliyesi, Maliye Siyaseti, Türk Vergi Sisteminin Genel Temelleri.

Muhasebe Kümesi; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, İirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Tahlili, Ticari Hesap.

Sermaye Piyasası Şurası 50 uzman yardımcısı alacak

Sermaye Piyasası Heyeti 50 uzman yardımcısı alacak. Son müracaat tarihi 30 haziran 2022

Yazıyı Derecelendir
[Total: 0 Average: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: