2020 EKPSS Konuları ve Soru Dağılımı

Memur olmak isteyen kişilerin okullarını bitirdikten sonra girmek zorunda oldukları KPSS vardır. KPSS sınavına girmeyi hak kazanmış olan ve yeterli puanı almış olan kişiler aldıkları puana göre devlet kadrosuna yerleşebilir. Engelli adaylar için bir fırsat niteliğinde olan ve her iki yılda bir yapılan EKPSS sayesinde, devlet kadrolarında engelli personelleri de görüyoruz. Hal böyle olunca Engelli adaylar da sınavda hangi konuların çıkacağını ve soru dağılımın nasıl olacağını merak etmektedir. 2020 EKPSS Konuları ve Soru Dağılımı

2020 EKPSS Soru Dağılımı

2020 EKPSS Genel Yetenek Testi Soru Dağılımı Türkçe 15 soru ve Matematik 15 soru olarak adaylara sunulmaktadır.

ADVERSTISEMENT

2020 EKPSS Genel Kültür Testi Soru Dağılımı Tarih 10 Soru, Vatandaşlık 9 soru, Coğrafya 5 soru, Güncel konular 6 soru olarak adaylara sunulmaktadır.

 

 

ADVERSTISEMENT

(Soru dağılımları farklılık gösterebilmektedir. 2018 yılı konuları bu şekildedir.Güncellemeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.) 

2020 EKPSS Konuları

Türkçe

 • Okuduğunu anlama
 • Cümlede anlam ve çeşitleri
 • Anlatım biçimleri
 • Düşünce geliştirme yolları
 • Paragraf bilgisi
 • Sözcüğün yapısı
 • İsim ve sıfat tamlamaları
 • Sıfatlar,zamirler,zarflar,bağlaçlar,edatlar
 • Fiiller
 • Cümlenin ögeleri
 • Anlatım bozukluğu
 • Noktalama işaretleri

Matematik

ADVERSTISEMENT
 • Kümeler
 • Sayılar(rasyonel,ondalıklı,reel..)
 • Üslü ve köklü ifadeler
 • Problemler
 • Açılar
 • Alanlar ve çevre
 • Hacim
 • Fonksiyonlar
 • Mutlak değer

Tarih

 • Tarihteki ilk Türk devletleri ve yerleşik hayat
 • İslamiyeti kabul eden ilk Türk devletleri ve yerleşik hayat
 • Anadolu’da kurulan Türk devletleri, yerleşik hayat ve yönetim şekilleri
 • Selçuklularda devlet yönetimi
 • Anadolu’da kurulan beylikler ve önemleri
 • Kuruluş dönemi önemli gelişmeler
 • Yükseliş dönemi önemli gelişmeler
 • Duraklama ve dağılma dönemi önemli olaylar ve hareketler
 • Milliyetçilik, Osmancılık,Turancılık ve İslamcılık hareketleri
 • Meşrutiyet dönemi ve Atatürk
 • Dünya savaşı sebep ve sonuçları,anlaşmalar,Osmanlı açısından önemi
 • Atatürk’ün okuduğu okullar
 • Genelge ve kongreler dönemi önemleri
 • Kuvay-i milliye
 • Çanakkale,İnönü, Trablusgarp ve büyük taarruz savaşlarının önemleri
 • Mondros, Lozan ve Sevr anlaşmaları önemleri
 • İtilaf devletleri ile yapılan anlaşmalar
 • İtilaf ve ittifak devletleri
 • Osmanlının 1. dünya savaşına girme sebepleri
 • 1.TBMM’nin açılması ve gelişmeler
 • 2.TBMM ve cumhuriyetin ilanı
 • Cumhuriyetin ilanı ile gerçekleşen gelişmeler
 • Saltanat ve halifeliğin kaldırılması
 • İnkılaplar
 • 1924 Anayasasında yapılan değişiklikler
 • Cumhuriyet sonrası yapılan tüm değişiklikler
 • Atatürk ün son zamanları gelişmeler (tarımda sanayide eğitimde sağlıkta askeri alanda medeni kanun)

Coğrafya

 

 

 • Göllerimiz
 • Irmaklarımız
 • Dağlarımız
 • Barajlarımız
 • Ada,yarımada,koy,körfezler
 • Ovalar,platolar ve vadiler
 • Bitki örtüsü
 • Nüfus dağılımı
 • Tarım
 • Toprak çeşitleri ve görüldüğü yerler
 • Kıyılarımız ve turizm
 • Hayvancılık
 • Madenlerimiz
 • İklim
 • Rüzgarlar ve yağmur çeiitleri
 • Erozyon ve heyelan
 • Matematik ve coğrafi konum

Vatandaşlık

 • Anayasalarımız
 • Son anayasamız(1982 anayasa şu anda kullandığımız anayasa)
 • 2010 referandumu
 • Merkezi ve yerel yönetimler
 • Milletvekilliği görev ve yetkileri
 • Bakanlar ve bakanlar kurulu görev yetkileri
 • Meclis başkanı görev ve yetkileri
 • Başbakan görev ve yetkileri
 • Cumhurbaşkanı görev ve yetkileri
 • Uluslararası kuruluşlar
 • Vatandaşın ödev ve sorumlulukları
 • Haklar ve ödevler

(Konular her yıl farklılık gösterebilmektedir. 2018 yılı konuları bu şekildedir.Güncellemeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.) 

2020 EKPSS Sınav Süresi Ne Kadar?

2020 EKPSS Sınav Süresi engel gruplarına göre farklı saatlerde olmaktadır. Eğer Ortopedik, Ruhsal ve Duygusal hastalıklara sahip olan engelli grubunda olan aday sınava giriyorsa 60 dakika sınav süresi olacaktır. Görme Engelli grubunun sınav süresi 100 dakika olmakla beraber 40 dakika ekstra süre verilmektedir. Zihinsel engelli grubunun sınav süresi 100 dakika olmakla beraber soruları okuyamayanlar için 40 dakika sınav süresi verilmektedir.

2020 EKPSS Ne Zaman?

Normal şartlarda Şubat ayında başvurusu alınacak olan EKPSS sınavı Nisan ayında yapılacaktı. Pandemi sebebiyle ertelenen sınavlar arasında yer alan EKPSS sınavı 11.10.2020 tarihinde yapılacak. Başvuru tarihiyle alakalı ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde sizlerle paylaşmaya özen göstereceğiz.