2020 Yılı İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı Ne Zaman?

EKPSS Ertelenmesin 2020'de Yapılsın
EKPSS Ertelenmesin 2020'de Yapılsın

Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı ile ilgili duyuru ÖSYM tarafından yayınlandı. 

10 Ekim 2020 tarihinde Ankara’da yapılacak Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı için başvurular 10-14 Eylül 2020 tarihleri arasındadır.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

İLAN

Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 120 dakika (2 saat) olacaktır. 10-14 Eylül 2020 tarihleri arasında ÖSYM’ye başvurusunu yapamayan adaylar için Geç Başvuru Günü 21 Eylül 2020 tarihi olacaktır.

Sınavda adaylara, çoktan seçmeli sorulardan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testinde 60, Alan Bilgisi Testinde 30 soru olmak üzere toplam 90 soru sorulacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi (GYGK): Türkçe (15), Matematik (15), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (15) ve Temel Yurttaşlık Bilgisi (15); Alan Bilgisi Testi (AB): Genel Muhasebe (15), Türkiye Ekonomisi (15) konularından oluşmaktadır.

İLAN

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testine ait doğru cevap sayıları ayrı ayrı hesaplanacak ve hesaplanan doğru cevap sayıları adayların ham puanı olacaktır. Sınava giren adayların ham puanları kullanılarak iki testten her biri için ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak iki testten her biri için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi standart puanının yüzde 60’ı ile Alan Bilgisi Testi standart puanının yüzde 40’ı toplanacak ve bu şekilde adayın Ağırlıklı Puanı (AP) hesaplanmış olacaktır.

İLAN

Hesaplanan Sınav Puanlarına göre yetmiş (70) puanı geçen aday sayısı asil kontenjan için 150 ve yedek kontenjan için 15’e ulaşmadığı takdirde yukarıda yer alan puan hesaplama formülündeki “k” katsayısı için yeni bir değer belirlenecek ve Sınav Puanları tekrar hesaplanarak asil kontenjan için en az 150 adayın, yedek kontenjan için en az 15 adayın puanının yetmiş (70) puanı geçmesi sağlanacaktır.

Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sonuç bilgisinde, adayın doğru/yanlış cevap sayıları, puanı ve başarı sırası yer alacaktır.

70 ve daha yüksek puan alan ilk 150 aday ve 150. adayla aynı puanı alan diğer adayların sınav sonuç bilgisinde “SERTİFİKA EĞİTİMİNE KATILMAYA HAK KAZANDINIZ. Eğitim tarihleri ve diğer hususlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulunun internet sitesinde ayrıca duyurulacaktır.”, 70 ve daha yüksek puan alan ancak kontenjana giremeyen ilk 15 aday ve asil kontenjana giremeyen 15. adayla aynı puanı alan diğer adayların sınav sonuç bilgisinde “SERTİFİKA EĞİTİMİ İÇİN YEDEK KONTENJAN LİSTESİNDE YER ALMAYA HAK KAZANDINIZ.”, 70 ve daha yüksek puan alan ancak asil veya yedek kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde “KONTENJAN NEDENİYLE SERTİFİKA EĞİTİMİNE KATILMAYA HAK KAZANAMADINIZ.”, 70 puanın altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise “KAZANAMADINIZ.” ibaresi yer alacaktır.

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte; sınav sorularına itirazlarda ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (Sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere her bir dilekçede sadece bir soruya yapılan itiraz belirtilmeli ve soru başına gerekli ücretin yatırıldığını gösterir banka dekontu dilekçeye eklenmelidir.) ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.). Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM’nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 numaralı hesabına gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Sınava ilişkin yapılacak işlemlerde adaylardan alınacak ücretler, ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara duyurulmaktadır. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr internet adresinden cevaplayabilecektir.

Sınava girecek adaylar 10-15 Eylül 2020 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla 250,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır. Adaylar, banka şubesinden/ATM’den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır.

Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, 375,00 TL olan sınav ücretini aynı gün yatıracaklardır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.

Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Kurul sorumlu olmayacaktır.

Sınav için başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücreti yatırılmalıdır. Başvuru bilgilerinin sisteme girişi yapıldığı halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak ve bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.

Kılavuz ile ilgili bilgilere https://www.osym.gov.tr/TR,19503/2020-ic-denetci-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html linkinden ulaşabilirsiniz.