Polis Akademisi Başkanlığı, 26 periyot POMEM duyurusunu yayımladı. 7 bin polis alınacak.

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2018 yahut 2019 yılı Kamu İşçisi Seçme İmtihanlarının birinden P3 puan tipinden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2018 yılı Kamu İşçisi Seçme İmtihanı P93 puan tipinden en az (65,00) ve üzeri puan alanlar ortasından 06/06/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen öbür koşulları taşımak kaydıyla lisans mezunu (5.040) erkek, (560) bayan, önlisans mezunu (1.260) erkek, (140) bayan olmak üzere toplam (7.000) öğrenci alımı yapılacaktır.

Adaylar, 14-25 Ekim 2019 tarihleri ortasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön müracaatlarını yapabileceklerdir.

İmtihanlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.

Kelam konusu alıma ait giriş şartları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ait imtihan takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Öteki kaynaklardan yapılan açıklamalara prestij edilmemesi değerle duyurulur.

26. DEVİR POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN KAİDELER

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan yahut üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2018 yahut 2019 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan tipinden (60,00), önlisans mezunları için 2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan cinsinden (65,00) taban puan yahut üzerinde puan almış olmak.)

ç) Emniyet Teşkilatı işçisi şehit yahut görev malullerinin eş yahut çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci hususunun (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı Çalışanı Şehit yahut Görev Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2018 yahut 2019 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan çeşidinden en az (48,00), önlisans mezunları için 2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan tipinden (52,00) taban puan yahut üzerinde puan almış olmak.) (Emniyet Teşkilatında çalışan yahut Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden müracaatta bulunamazlar. Bu formda müracaatta bulunan adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden evvelki yaş dikkate alınmak kuralıyla, imtihanın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1990 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Bayanlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa uzunluklu olmamak, vücut kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) ortasında olmak,

f) Silah taşımaya yahut silahlı vazife yapmaya hukuksal bir mahzuru bulunmamak,

g) Sıhhat durumu tarafından, Sıhhat Koşulları Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Taammüden işlenen bir kabahatten ötürü kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına mahküm olmamak,

2) Affa uğramış yahut kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama, kaçakçılık yahut cinsel dokunulmazlığa karşı hatalardan ötürü mahküm olmamak yahut bu cürümlerden ötürü devam etmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak yahut kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve gibisi yerlerde çalışmış yahut aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe ters mahiyette her türlü yazılı, sesli ve imajlı yapıtları, kaydedildiği gerece bakılmaksızın üretmek ve satmaktan yahut kumar, uyuşturucu yahut uyarıcı husus nedeniyle, hakkında rastgele bir isimli yahut idari soruşturma yahut kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan ötürü idari yaptırım uygulanmamak yahut bu işler nedeniyle karar giymemiş olmak,

ı) Müracaat tarihinde rastgele bir siyasi partiye yahut siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu yahut uyarıcı husus kullanımı nedeniyle tedavi görmüş yahut görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan mahrum bırakılmış olmamak,

k) Sıhhat Yönetmeliği kararları hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

m) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa nazaran silahaltında bulunmamak.

İHTAR: EMNİYET TEŞKİLATI İŞÇİSİNDEN ŞEHİT YAHUT GÖREV MALULÜ OLANLARIN, EŞ YAHUT ÇOCUKLARI İMTİHAN FİYATI YATIRMAYACAKTIR.

İHTAR: 26. Periyot POMEM Giriş İmtihanına müracaatta bulunan adaylardan;

Müracaat fiyatını yatırdığı halde internet üzerinden ön müracaat yapmayan ya da yapamayan,

Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da müracaat kurallarından rastgele birini taşımayan, imtihana girmeyen, giremeyen, imtihana alınmayan, imtihandan çıkarılan, imtihanı geçersiz sayılan,

Aday Kıymetlendirme ve Seçme İmtihanında başarısız olan,

Fiyat gerektirmeyen bir süreç için fiyat yatıran yahut tıpkı süreç için birden fazla fiyat yatıran,

İmtihan fiyatını kendi ismine yatırmayan adayların imtihan müracaat fiyatları hiçbir halde geri ödenmeyecektir.

Adaylar hangi tarihte ve nerede müracaat ve imtihana katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıyeten adaylara posta yoluyla yahut değişik bağlantı araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların imtihan tarihleri katılaşıp internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen müracaat ve imtihanlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

İKAZ: Şahsen Müracaat ve İmtihan Merkezine gelirken adayların; cep telefonu, ses, manzara, kayıt aygıtı yahut değişik gibisi elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.

Yazıyı Derecelendir
[Total: 0 Average: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: