7 bin polis alımı için müracaatlar başladı

Polis Akademisi Başkanlığı, 7 bin polis alımı için müracaat kılavuzunu yayımladı. Müracaatlar, bugün başladı, 25 Ekim’e kadar devam edecek.

26. DEVİR POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ ADAY MÜRACAAT, SEÇME ve KIYMETLENDİRME İMTİHANI KILAVUZU

ADVERSTISEMENT

ANKARA-2019 DİKKAT: BU KILAVUZU OKUMADAN MÜRACAAT SÜRECİNİZİ YAPMAYINIZ.

(Tüm adayların bu kılavuzu dikkatli bir halde okumaları ve belirtilen açıklamalara nazaran hareket etmeleri adayların faydasına olacaktır.)

Bu kılavuz Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine (POMEM) müracaat, seçme ve kıymetlendirme imtihanları ile kayıt ve kabul asıllarını içermekte olup, sadece internet üzerindenwww.pa.edu.tr adresinden yayınlanmaktadır. Ayrıyeten basım ve dağıtımı yapılmayacaktır.

ADVERSTISEMENT

26. Periyot olarak Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine alınacak adayların başvuru-seçme ve kıymetlendirme imtihanları, Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği, Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Emniyet Teşkilatı Sıhhat Koşulları Yönetmeliği kapsamında hazırlanmıştır.

Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Emniyet Genel Müdürlüğünün buyrukları doğrultusunda değiştirilebilir.

ADVERSTISEMENT

26. Periyot olarak POMEM’lere alınacak adaylar için hazırlanan bu kılavuzda belirtilen kaidelerde rastgele bir değişiklik olması durumunda bahis Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfasıwww.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ (POMEM) HAKKINDA GENEL BİLGİLER

POMEM’lerde eğitim -öğretim, parasız yatılı ve üniformalı olup, öğrencilerin iaşe, ibate ve sıhhat sarfiyatları ile öbür istihkakları Devletçe karşılanır.

POMEM’deki eğitim -öğretimi muvaffakiyet ile tamamlayan öğrencilere Mesleksel Eğitim Sertifikası verilir.

POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için tahsil müddetini muvaffakiyetle tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu imtihanında başarılı olmaları kuraldır.

ÖĞRENCİ KAYNAKLARI

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, önlisans, lisans mezunları yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilirler. Yabancı ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik dokümanı ile birlikte kabul edilecektir.

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNE ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI (KONTENJAN)

26. Periyot olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (5.040) erkek, (560) bayan, önlisans mezunu (1.260) erkek, (140) bayan aday olmak üzere toplam (7.000) aday asıl olarak alınacaktır.

Emniyet Teşkilatı işçisi şehit yahut görev malullerinin eş yahut çocukları, o yıl belirlenen kontenjanın dışında tutulurlar.

ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİKLER

POMEM’lere müracaat yapacak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Konseyi Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir,

(Yabancı Ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik dokümanı ile birlikte kabul edilecektir.)

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan yahut üzerinde puan almış olmak,

(Lisans mezunları için 2018 yahut 2019 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan çeşidinden (60,00), önlisans mezunları için 2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan tipinden (65,00) taban puan yahut üzerinde puan almış olmak.)

ç) Emniyet Teşkilatı çalışanı şehit yahut görev malullerinin eş yahut çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci hususunun (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı Çalışanı Şehit yahut Görev Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2018 yahut 2019 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan cinsinden en az (48,00), önlisans mezunları için 2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan cinsinden (52,00) taban puan yahut üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden müracaatta bulunamazlar. Bu formda

müracaatta bulunan adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden evvelki yaş dikkate alınmak kaidesiyle, imtihanın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle erkek ve bayan adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1990 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

e) Silah taşımaya yahut silahlı vazife yapmaya türel bir pürüzü bulunmamak,

f) Emniyet Teşkilatı Sıhhat Kaideleri Yönetmeliğinde belirtilen kuralları taşımak,

Kelam konusu yönetmeliğin ilgili hususlarında POMEM’lere alınacak öğrencilerin uzunluk ve kilo kuralları aşağıda belirtilmiş, öbür konular için Emniyet Teşkilatı Sıhhat Kuralları Yönetmeliğini inceleyiniz.

(Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162

cm uzunluk uzunluğu olacaktır.)

(Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00-27.00 aralığında Vücut Kitle

İndeksi olacaktır.)

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Taammüden işlenen bir hatadan ötürü kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına mahküm olmamak,

2) Affa uğramış yahut kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal nizama ve bu sistemin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama, kaçakçılık yahut cinsel dokunulmazlığa karşı kabahatlerden ötürü mahküm olmamak yahut bu cürümlerden ötürü devam etmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak yahut kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve gibisi yerlerde çalışmış yahut aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe muhalif mahiyette her türlü yazılı, sesli ve manzaralı yapıtları, kaydedildiği malzemeye bakılmaksızın üretmek ve satmaktan yahut kumar, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur nedeniyle, hakkında rastgele bir isimli yahut idari soruşturma yahut kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan ötürü idari yaptırım uygulanmamak yahut bu işler nedeniyle karar giymemiş olmak,

h) Müracaat tarihinde rastgele bir siyasi partiye yahut siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, (sınav müracaat dilekçesinin ilgili kısmına aday kendi el yazısı ile durumunu belirtecektir.)

ı) Alkol, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur kullanımı nedeniyle tedavi görmüş yahut görüyor olmamak,

i) Kamu haklarını kullanmaktan mahrum bırakılmış olmamak,

j) Sıhhat Yönetmeliği kararları hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

l) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa nazaran silahaltında bulunmamak.

MÜRACAATTA İSTENEN DOKÜMANLAR

İnternetten ön müracaat yapan ve şahsen müracaat ve imtihan için çağrılan adayların getirmesi gereken evraklar;

a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (sınav müracaat dilekçesinin ilgili kısmına aday 11 haneli T.C. kimlik numarasını ve bu kimlik numarasının kendisine ilişkin olduğunu el yazısı ile ilgili satıra yazacaktır.)

b) İmtihan müracaat dilekçesi, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.(sınav giriş evrakı yayınlandığı tarihte, imtihan müracaat dilekçesi www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

c) Sıhhat Bilgi Formu, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır. (sınav giriş evrakı yayınlandığı tarihte, sıhhat bilgi formu www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

ç) Adayların Fiziki Yeterlilik İmtihanı Parkuruna Katılmasına Mahzur Sıhhat Sorununun bulunmadığına dair beyanı, (sınav giriş evrakı yayınlandığı tarihte, kelam konusu evrak www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

d) Mezuniyet bilgisi mezun olduğu üniversite tarafından YÖK sistemine işlenmemiş olan adaylar diploma yahut süreksiz bitirme evrakının aslı ve fotokopisini getirecektir. Öbür adaylar mezuniyetine ait rastgele bir doküman getirmeyecektir. (Mezuniyet bilginizin YÖK Sistemine işlenip işlenmediğini e-Devlet’ten denetim edebilirsiniz.)

(Yabancı ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik dokümanı ile birlikte kabul edilecektir.)

e) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,

f) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını söz eden yazılı beyanları, (sınav müracaat dilekçesinin ilgili kısmına aday kendi el yazısı ile kendisinin ve evli ise eşinin sabıka kaydı durumunu yazacaktır.)

g) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme evrakı, (Eğer yaş tashihi yaptırmış iseniz, yaptırdığınız yaş tashihinin tarihini gün-ay-yıl olarak yazınız. Mutlaklaşmış Mahkeme Karar tarihi yazılacak ve tasdikli mahkeme kararı müracaat sırasında teslim edilecektir.)

ğ) Emniyet Teşkilatı İşçisi Şehit yahut Görev Malulü olanların Eş yahut Çocuklarından, Emniyet Genel Müdürlüğü İşçi Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik yahut görev malullük evrakının Kurumca onaylı örneği,

h) İmtihan Giriş Dokümanı,

ı) Erkek adaylar için terhis, tecil yahut askerlik durum dokümanı.

İHTAR: Aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen dokümanları getiren adayların şahsen müracaatları alınır. Müracaat ile ilgili olarak istenen dokümanlarda gerçeğe ters beyanda bulunduğu tespit edilenlerin müracaatları geçersiz sayılır.

MÜRACAAT ve İMTİHAN TARİHLERİ

(1) İnternet Üzerinden Ön Müracaat Tarihleri:

a) POMEM imtihanına internet üzerinden ön müracaatlar, 14 Ekim (dahil)-25 Ekim (dahil) 2019 tarihleri ortasında saat 23.59’e kadar https://pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması biçiminde yapılacaktır.

b) e-Devlet kapısı şifresi, şahsen müracaat ile, üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden yahut yetkili şubelerden alınabilir.

c) e-Devlet kapısı şifresi yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden bahisle ilgili ayrıntılı bilgi alınabilir.

ç) Emniyet Teşkilatı Çalışanı Şehit yahut Görev Malulü olanların eş yahut çocuğu kapsamında bulunan adaylar internet üzerinden müracaatı sırasında bilgisayar ekranında “Emniyet Teşkilatı İşçisi Şehit yahut Görev Malulü olanların Eş yahut Çocukları Kontenjanından Müracaat Yapabilirsiniz” ibaresini göreceklerdir. Emniyet Teşkilatı İşçisi Şehit yahut Görev Malulü olanların eş yahut çocuğu kapsamında bulunup da müracaat sırasında belirtilen ibareyi göremeyen adayların;

Emniyet Genel Müdürlüğü İşçi Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik yahut görev malullük evrakının Kurumca onaylı örneğini, dilekçesini ve kimlik fotokopisini Polis Akademisi Başkanlığı PMYO ve POMEM Şube Müdürlüğüne faks (0 312 462 87 29) ile göndermeleri ve müracaatlarını yapabilmeleri için (0 312 462 87 16) numarası ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

d) İnternet üzerinden ön müracaatlar e-Devlet kapısı üzerinden yapılmakta ve adayların Merkezi Nüfus İşleri Sistemi (MERNİS) kayıtlarındaki ikamet adreslerine nazaran imtihan yerleri belirlenmektedir. Merkezi Nüfus İşleri Sisteminde ikamet adresi bulunmayan adaylar ön müracaat yapamayacağından ilgili kuruma müracaat ederek sisteme ikamet adreslerini kayıt ettirmeleri gerekmektedir.

e) Yurtdışında ikamet edip de Ülkemizde, Merkezi Nüfus İşleri Sistemi (MERNİS) kayıtlarına nazaran ikamet adresi bulunmayan ve 26. Periyot POMEM giriş imtihanı müracaat koşullarını taşıyan adayların internet üzerinden müracaat süreci için Polis Akademisi Başkanlığı PMYO ve POMEM Şube Müdürlüğü ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

f) e-Devlet kapısı şifresi ile internet ortamında müracaat esnasında ilgili haneler doldurularak müracaat süreci sonuçlandırılacaktır. İnternet ortamında müracaatlar belirtilen tarihler ortasında yapılacaktır. Posta yolu ile yahut müracaat tarihi geçtikten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmez.

g) İnternet üzerinden ön müracaatını yaptıktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik (isim, soyisim, yaş, uygar hali vb.) yaptıran adayların durumlarını belirtir dilekçelerini ve değişiklik yapıldığına dair onaylı evraklarını Polis Akademisi Başkanlığına göndermeleri ve şahsen müracaatları sırasında bu evrakları beraberinde getirerek teslim etmeleri gerekmektedir.

(2) Müracaat Fiyatı Yatırma Tarihleri:

a) İnternet üzerinden ön müracaat yapacak adaylar tarafından imtihan müracaat fiyatı olan 130.00 TL (Yüz otuz) 14 Ekim 2019 saat 09:00’dan 25 Ekim 2019 saat 17:00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “26. Devir POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırılacaktır.

b) Müracaat fiyatı yalnızca Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden ve internet bankacılığından yatırılabilecektir.

c) Öteki bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden müracaat fiyatı yatırma süreci yapılmayacaktır.

İHTAR: EMNİYET TEŞKİLATI ÇALIŞANINDAN ŞEHİT YAHUT GÖREV MALULÜ OLANLARIN EŞ YAHUT ÇOCUKLARI İMTİHAN FİYATI YATIRMAYACAKTIR.

İHTAR: 26. Periyot POMEM Giriş İmtihanına müracaatta bulunan adaylardan;

Müracaat fiyatını yatırdığı halde internet üzerinden ön müracaat yapm ayan ya da yapamayan,

Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da müracaat kurallarından rastgele birini taşımayan, imtihana girmeyen, giremeyen, imtihana alınmayan, imtihandan çıkarılan, imtihanı geçersiz sayılan,

Aday Kıymetlendirme ve Seçme İmtihanında başarısız olan,

Fiyat gerektirmeyen bir süreç için fiyat yatıran yahut tıpkı süreç için birden fazla fiyat yatıran,

İmtihan fiyatını kendi ismine yatırmayan adayların imtihan müracaat fiyatları hiçbir formda geri ödenmeyecektir.

(3) İmtihan Merkezlerine Şahsen Başvuru-Evrak Teslim ile Aday Kıymetlendirme ve Seçme İmtihanı Tarihleri:

Adayların internet üzerinden https://www.pa.edu.tr adresli resmi internet sayfasında üstte belirtilen tarihler ortasında ön müracaatlarını yaptıktan sonra Şahsen Başvuru-Evrak Teslimi ile Aday Kıymetlendirme ve Seçme İmtihan tarihleri daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr internet sayfasından ilan edilecektir.

Adaylar hangi tarihte ve nerede müracaat ve imtihana katılacaklarını Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası olan ww.pa.edu.tr adresinden öğreneceklerdir.

Ayrıyeten adaylara posta yoluyla yahut değişik irtibat araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların ikamet vilayetlerine nazaran belirlenecek imtihan merkezleri ve imtihan tarihleri katılaşıp internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Münasebetiyle adayların ön müracaatı sırasındaki MERNİS kayıtlarındaki ikamet adresleri dikkate alınarak imtihan merkezlerine planlamaları yapılacaktır. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen müracaat ve imtihanlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

İKAZ: Şahsen Müracaat ve İmtihan Merkezlerine adayların alımı sırasında yanlarında cep telefonu, ses imaj kayıt aygıtı yahut değişik gibisi hiçbir elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

İMTİHAN ASILLARI

Adaylar POMEM imtihanlarına girmeden evvel ön sıhhat kurulu tarafından ön sıhhat denetiminden geçirilir. POMEM’e giriş imtihanları, fiziki yeterlilik imtihanı ve mülakat imtihanı biçiminde yapılır.

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş İmtihanları yapılacaktır.

Adayların ikamet vilayetlerine nazaran belirlenen imtihan merkezleri ve imtihan tarihleri katılaşıp internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez.

Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, tıpkı müracaat devri içinde öteki bir imtihan kuruluna başvuramazlar.

İmtihan kurulu kararlarına itiraz edilemez.

ÖN SIHHAT DENETİMİ

Adaylar POMEM imtihanlarına girmeden evvel ön sıhhat komitesi tarafından ön sıhhat denetiminden geçirilir. Ön sıhhat denetimi Emniyet Teşkilatı Sıhhat Kuralları Yönetmeliğine nazaran yapılır.

Ön sıhhat denetimi komitesi adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” yahut “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” halinde karar verir. “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar hakkında münasebet belirtilir.

Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki imtihan kademesine geçemezler.

FİZİKİ YETERLİLİK İMTİHANI

Ön sıhhat denetimi komitesi tarafından “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik imtihanına alınırlar.

Fiziki yeterlilik imtihan komitesi aday kıymetlendirme ve seçme sürecini, adayın mevcut durumunu şahsen görerek aşağıda öngörülen asıllara nazaran yapar.

Fiziki yeterlilik imtihanı; adayın vücudu kabiliyeti ve fiziki yapısı kıymetlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak mecburidir.

Fiziki yeterlilik imtihanında başarılı olan adaylar mülakat imtihanına tabi tutulurlar.

İKAZ: Fiziki yeterlilik imtihanında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı ayrıyeten Polis Akademisi Başkanlığınınwww.pa.edu.tr resmi internet sayfasından duyurulacaktır.

Adayların Fiziki Yeterlilik İmtihanında yanlarında spor hareketlerine uygun kıyafet ve ayakkabı getirmeleri yararlarına olacaktır.

MÜLAKAT İMTİHANI

Fiziki yeterlilik imtihanında başarılı olan adaylar, mülakat imtihan kurulu tarafından mülakat imtihanına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Mevzu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için müddet verilir. Mevzu ile ilgili kurulca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Mevzu hakkında bilgi seviyesi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) Tabir etme yeteneği,

d) Vücut lisanını kullanma marifeti,

olmak üzere beş farklı kritere nazaran ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat imtihanından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

İMTİHAN SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI

Adayların muvaffakiyet sıralamasına temel POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik imtihanı puanının %25’i ve mülakat imtihanı puanının %50’sinin toplamıdır. Muvaffakiyet sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği temel alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

Adayların imtihan sonuçları, imtihan ile ilgili süreçler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

İHTAR: İmtihan sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıyeten adaylara posta yolu yahut değişik bağlantı araçları ile imtihan sonuçları duyurulmayacak ve sonuç dokümanı gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan imtihan sonuç duyurusu bildiri niteliğindedir.

Adayların eksik, aldatıcı, palavra beyan, uydurma evrak yahut imtihan komitelerini yanlış bilgilendirme sonucunda imtihanlara katılarak başarılı olan adayların imtihanı asıl ve yedek olarak kazanmış olsalar bile, geçici-kesin kayıt süreçleri yapılmayacak, kesin kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde eğitim-öğretimin rastgele bir etabında ilişikleri kesilecektir. Adayın kelam konusu sürece kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi durumunda aday hakkında gerekli yasal süreç yapılacaktır.