BALIKESİR ÜNİVERSİTESİNDEN BİREYE ÖZEL ÖĞRETİM VAZİFELİSİ İLANLARI

Balıkesir Üniversitesi tarafından 09 Ekim 2019 tarihli ve 30913 sayılı Resmi Gazete’de 9 adet Öğretim Vazifelisi takımı ilan edilmiştir.

Aşağıdaki tabloda yer alan değerlendirmelerimizden görülebileceği üzere; 6 öğretim vazifelisi takımının ilan edildiği programla başvurabilecek kısımlar ortasında direkt alaka olmadığı, birçoğunun makul bir adayı tanım eder nitelikte özel koşullar içerdiği, lisans alanı uygun olmasına karşın yüksek lisans alanlarının alan dışı olduğu ve öğrenciler tarafından tercih edilmeyen programlar da ilanların verildiği görülmektedir.

Bu kapsamda, Balıkesir Üniversitesi tarafından aşağıda sunduğumuz münasebetler dikkate alınarak ilanlarda düzeltme ya da iptal yoluna gidilmesi tavsiye edilmektedir.

ÜNİTESİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM

UNVAN

İLANDA ARANAN ÖZEL KOŞUL

KIYMETLENDİRME

Sıhhat Bilimler Fakültesi

Ebelik Kısmı Ebelik ABD

Öğr. Gör.

Ebelik lisans mezunu olup, Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında yüksek lisans yapmış olmak. Alanında en az 10 yıl deneyime sahip olmak.

-Ebelik lisans kısmında ilgili kısım sayfası üzerinden baktığımızda; 2 Hekim Öğretim Üyesi ve 4 Öğretim Vazifelisi bulunmaktadır. Halihazırda bu kısım YÖK tarafından Ebelik için belirlenen taban öğretim üyesi kaidesini taşımamaktadır.

-İkinci olarak, Ebelik Kısmına alınacak öğretim görevlisinin öncelikle lisansüstü eğitim gördüğü alanın Ebelik alanında olması en doğalıdır. Üniversite tarafından Ebelik alanında yüksek lisans mezunları büsbütün kapsam dışı tutularak Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanı yazılması ilanı büsbütün bireye özelleştirmektedir.

Ek olarak, YÖK tarafından Sıhhat alanında belirlenen minimum kriterlerde Ebelik kısmına alınabilecek öğretim elemanları ortasında Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanı da bulunmamaktadır.

Hasebiyle, bu ilanın acilen düzeltilmesi gerekmektedir.

Sındırgı MYO

Muhasebe ve Vergi Kısmı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Öğr. Gör.

Çalışma İktisadı ve Sanayi Bağları lisans mezunu olup, İktisat anabilim kolunda yüksek lisans yapmış olmak.

Bireylerin lisans mezunu alanda lisansüstü eğitim görmesi temeldir. Lakin, adaylar mezun olduktan sonra öbür alanlara ilgi duyabilir, master ve doktora eğitimi yapabilir.

Balıkesir Üniversitesinin bu ilanındaki temel sorun; Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programına alınacak ÇEKO lisansı mezunu adayın yüksek lisansın İktisat olarak belirlenmesi, öbür ÇEKO mezunu olup bu alanda yüksek lisans yapan adaylara müracaat bahtı verilmemesidir.

İlan bu haliyle belli adayı/adayları tanım etmektedir.

Ayrıyeten, başka bir kıymetli konu ise 2019 YKS Yerleştirme sonuçlarına baktığımızda; 40 kontenjanı olan bu programa yalnızca 7 öğrenci yerleşmiştir. Ek yerleştirmede ise 2 öğrenci yerleşmiştir. Bu haliyle toplamda 10 öğrenci bile yerleşmeyen bir programa, öğretim vazifelisi ilanına çıkılması birebir vakitte kamu kaynağının israf edilmesi manasına gelmektedir.

Susurluk MYO

Besin Sürece Kısmı Besin Kalite Kont. ve Tahlili Programı

Öğr. Gör.

Fen Bilgisi Eğitimi alanında yüksek lisans yapmış olup; alanında en az 5 yıl tecrübeli olmak.

Besin Sürece Kısmı Besin Kalite Denetimi ve Tahlili Programında öncelikle “BESİN MÜHENDİSLİĞİ” alanında yetişmiş insan kaynağının istihdam edilmesi gerekirken, Eğitim Fakültesi altında yer alan Fen Bilgisi Eğitimi alanında öğretmenlik eğitimi almış bir adayın alınması alan ahengi açısından gerçek değildir.

Ön lisans seviyesinde yetişmiş orta eleman gereksinimini karşılayan bu programlarda öncelik programın derslerini direkt verebilecek şahıslarda olmalıdır.

Bu haliyle ilana birçok kişi başvurabilir, lakin alınacak kişinin programla ahengi tam bir soru işaretidir.

Balıkesir MYO

Tasarım Kısmı Grafik Tasarımı Programı

Öğr. Gör.

Klasik Türk Sanatları kısmı mezunu olup; Seramik anasanat kısmında yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumunda ders vermiş olmak.

Bir evvelki ilana emsal olarak; Tasarım Kısmı Grafik Tasarımı programına alınacak öğretim görevlisinde öncelik Grafik, Grafik Tasarımı lisans programları olması gerekirken, bu kısımlara müracaat talihi tanınmayıp Klâsik Türk Sanatları Kısmı mezunu olup, Seramik alanında master eğitimi görmüş adayın alınması gerçek değildir.

İlgili kısmın ders kataloğuna bakıldığında; “TÜRK SANAT TARİHİdışında alınacak kişinin verebileceği fazlaca bir derste görülmemektedir.

İlan bu formuyla muhakkak bir adayı tanım etmekte ve programla direkt uyumlu da değildir.

Kepsut MYO

Mülkiyet Muhafaza ve Güvenlik Böl. Özel Güvenlik ve Muhafaza Programı

Öğr. Gör.

Spor Bilimleri Fakültesi yahut Vücut Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Vücut Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanından mezun olmak. Boks 1.kademe yardımcı antrenör evrakına sahip olup; en az 3 yıl deneyime sahip olmak.

Takımın ilan edildiği Özel Güvenlik ve Müdafaa Programı YÖK tarafından ALES’ten muaf olarak belirlenen alanlardan birisidir. Münasebetiyle, bu ilana müracaat edecekler şahıslar de ALES kaidesi aranmamaktadır.

Fakat, YÖK’ün kararında da belirtildiği üzere bu takıma başvuracak adayların deneyimlerinin muafiyet alanıyla ilgili olması gerekmektedir.

Hasebiyle ilanda aranan 3 yıllık deneyimin “Özel Güvenlik ve Koruma” alanında olduğunun açıkça belirtilmesi zaruridir.

Edremit MYO

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Böl. Zeytincilik ve Zeytin Sürece Teknolojisi Programı

Öğr. Gör.

Biyoloji alanında enzim ve protein konusunda yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumunda en az 2 periyot ders vermiş olup, alanında 5 yıl deneyime sahip olmak.

Bölgeye yönelik olarak açılan ve ön lisans seviyesinde eğitim veren Zeytincilik ve Zeytin Sürece Teknolojisi programına “Biyoloji” alanında eğitim görmüş, ayrıyeten “Enzim ve protein” konusunda tez yazmış bireylerin başvurması istenmiştir.

Halbuki, ülkemizde birçok Ziraat Fakültesi mezunu da bulunmaktadır.

İlanda yer alan ders verme ve başka alan deneyimine de bakıldığında makul bir aday tanım edilmektedir.

Yazıyı Derecelendir
[Total: 0 Average: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: