EK İLAN

ADALET BAKANLIĞINDAN

29 Aralık 2019 tarihinde yapılacak olan İsimli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı, Avukatlar İçin İsimli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı ve İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarış İmtihanları ile ilgili ilan, 01 Ekim 2019 tarihinde Devlet İşçi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanmıştır.

24 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun ve Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2802 sayılı Yargıçlar ve Savcılar Kanunun kimi unsurlarında değişiklik yapılmıştır.

Yapılan yasal değişiklikler nedeniyle;

01 Ekim 2019 tarihinde Devlet İşçi Başkanlığının www.dpb.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilanın “Başvuru Koşulları” başlıklı ( C ) hususunun ( c ) bendinin ikinci paragrafı,

İdari yargı adayları için; Hukuk fakültesinden mezun olmak yahut yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’de hukuk fakülteleri programlarına nazaran eksik kalan derslerden imtihana girip muvaffakiyet dokümanı almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her periyotta alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere, hukuk bilgisine programlarında gereğince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek tahsil yapmış yahut bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

“Sınavın Yapılma Biçimi ve Değerlendirilmesi” başlıklı ( J ) hususunda yer alan İsimli Yargı Testi ile İsimli Yargı-Avukat Testi Bahisleri ve birebir unsurun sondan 10 ve 12 nci paragrafı,

İsimli Yargı Testi: Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Metodu, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku mevzularıyla ilgili sorulardan oluşur.

İsimli Yargı-Avukat Testi: Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Adabı, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku hususlarıyla ilgili sorulardan oluşur.

Buna nazaran; Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 husus ile Alan Bilgisi Testinde bulunan 11 mevzu ( idari yargı imtihanının alan bilgisi testi 10 husus ) farklı birer alt test olarak değerlendirilecektir. Bu 16 alt test ( idari yargı imtihanı 15 alt test ) için adayların ham puanları farklı ayrı hesaplanacaktır. Her alt test için imtihana giren adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma pahaları bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma kıymetleri kullanılarak her alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

İdari Yargı İmtihanı kıymetlendirme süreçlerinde; Alan Bilgisi Testinde bulunan 10 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,1 yüklendirme katsayısı ile çarpılarak toplanacak, İsimli Yargı İmtihanı ile İsimli Yargı-Avukat İmtihanının kıymetlendirme süreçlerinde ise; Alan Bilgisi Testinde Bulunan 11 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 1/11 yüklendirme katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Alan Bilgisi Testi Yüklü Puanı bulunacaktır.

Biçiminde değiştirilmiştir.

Üstte belirtilen değişiklikler haricinde Devlet İşçi Başkanlığının internet sitesinde 01 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan ilandaki öbür konular ile ilgili rastgele bir değişiklik yapılmamıştır.

D U Y U R U L U R

27 EYLÜL 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN DÜZELTME İLANI

29 Aralık 2019 tarihinde yapılacak olan İsimli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı, Avukatlar İçin İsimli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı ve İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Müsabaka İmtihanları ile ilgili ilan 14 Eylül 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

14 Eylül 2019 tarihli ve 30888 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanın “İmtihanın Yapılma Biçimi ve Değerlendirilmesi” başlıklı (J) hususunun sondan beş, dört, üç ve son paragrafı;

“Adli Yargı İmtihanında; Genel Muvaffakiyet Puanı sıralamasına nazaran en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen takımın (1000) iki katı fazlası olan 3000 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 3000 inci aday ile tıpkı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 3000’e ulaşmadığı takdirde yalnızca 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

İsimli Yargı-Avukat İmtihanında; Genel Muvaffakiyet Puanı sıralamasına nazaran en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen takımın (200) iki katı fazlası olan 600 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 600 üncü aday ile tıpkı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 600’e ulaşmadığı takdirde yalnızca 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

İdari Yargı İmtihanında; Genel Muvaffakiyet Puanı sıralamasına nazaran en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen takımın (100) iki katı fazlası olan 300 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 300 üncü aday ile birebir puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 300’e ulaşmadığı takdirde yalnızca 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

Kontenjana giren adayların imtihan sonuç bilgisinde “Mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.”, 70 ve üzerinde puan alan lakin kontenjana giremeyen adaylar için “Kontenjan nedeniyle mülakata katılmaya hak kazanamadınız.”; 70 puanın altında puan alan adaylar için ise “Kazanamadınız” ibaresi yazılacaktır.”

Formunda değiştirilmiştir.

Üstte belirtilen değişiklikler haricinde 14 Eylül 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ilandaki başka konular ile ilgili rastgele bir değişiklik yapılmamıştır.

14 EYLÜL 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN DÜZELTME İLANI

Adalet Bakanlığından:

A-2019 devri için tespit edilen gereksinim durumuna nazaran Bakanlığımızca yazılı yarış imtihanı ve mülakat ile 9-5 dereceli takımlara;

1) 1000 isimli yargı hakim ve savcı adayı,

2) 200 avukatlık mesleğinden hakim ve savcı adayı,

3) 100 idari yargı hakim adayı,

alınacak olup, yazılı müsabaka imtihanları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Aralık 2019 Pazar günü Ankara’da iki oturumda yapılacaktır.

a) İsimli Yargı, İsimli Yargı-Avukat ve İdari Yargı İmtihanlarının tümü için müracaat yapan adaylar, İsimli Yargı ve İdari Yargı İmtihanlarının ikisi için de müracaat yapan adaylar ile yalnızca İsimli Yargı İmtihanına başvuran adayların imtihan binalarına alınma süreçleri saat 10.00’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra imtihan binalarına alınmayacaklardır.

b) İsimli Yargı ve İsimli Yargı-Avukat İmtihanlarının ikisi için de müracaat yapan adayların imtihan binalarına alınma süreçleri imtihanın sabah oturumunda saat 10.00’da, öğlenden sonra oturumunda ise saat 15.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, imtihanın sabah oturumunda saat 10.00’dan sonra öğlenden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra imtihan binalarına alınmayacaklardır.

c) İdari Yargı ve İsimli Yargı-Avukat İmtihanlarının ikisi için de müracaat yapan adaylar ile yalnızca İdari Yargı İmtihanına yahut yalnızca İsimli Yargı-Avukat İmtihanına müracaat yapan adayların imtihan binalarına alınma süreçleri saat 11.00’de tamamlanacaktır. Adaylar, saat 11.00’den sonra imtihan binalarına alınmayacaklardır.

d) İsimli Yargı-Avukat İmtihanı için de müracaat yapan adayların öğlenden sonra oturumu için imtihan binalarına alınma süreçleri saat 15.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 15.30’dan sonra imtihan binalarına alınmayacaklardır.

B-Sınavlara Müracaatlar:

İmtihana müracaatlar, 31 Ekim – 7 Kasım 2019 tarihleri ortasında elektronik ortamda ÖSYM müracaat merkezleri aracılığıyla yahut ferdi olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklar ve imtihan fiyatını yatırarak müracaatlarını tamamlayacaklardır. Müracaat merkezleri listesi müracaat mühleti içinde ÖSYM’nin internet adresinde imtihana müracaat bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM müracaat merkezleri müracaatları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri ortasında alacaklardır.

ÖSYM Aday Süreçleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) bulunan adaylar, müracaat süreçlerini ferdî olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile) yahut diledikleri bir müracaat merkezlerinde yapacaklardır.

ÖSYM Aday Süreçleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar ise müracaat süreçlerini bir müracaat merkezinden yapacaklardır. Posta yoluyla müracaat alınmayacaktır.

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde rastgele bir müracaat merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.*

Adayların eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak müracaat ekranına yansıtılacaktır. YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan (yurt dışı, askeri okul mezunları ile ÖSYM Aday Süreçleri Sisteminden yabancı asıllı numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar) adayların ise varsa ÖSYM Aday Süreçleri Sistemindeki eğitim bilgileri müracaat ekranına yansıtılacaktır.

YÖKSİS kaynaklı olmayan eğitim bilgisinde (yurt dışı, askeri okul mezunları ile ÖSYM Aday Süreçleri Sisteminden yabancı asıllı numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar), düzeltme/değişiklik bulunan adaylar müracaatlarını bir müracaat merkezinden yapacaklardır.

ÖSYM tarafından yapılan; müracaatların alınması, imtihanın uygulanması, güvenlik tedbirleri, imtihan fiyatının yatırılması, sonuçlara itiraz vb. imtihan ile ilgili aktüel gelişmeler, müracaat tarihlerinde ÖSYM tarafından adaylara duyurulacaktır.

Başvurusunu bir müracaat merkezinden yapacak adaylar, ÖSYM’nin internet adresinden edinecekleri Aday Müracaat Formunu (Sınava müracaat tarihlerinde yayımlanacaktır.) doldurmuş olarak ÖSYM Müracaat Merkezlerine şahsen başvuracaklardır. Adayların müracaatlarını yaparken, doldurulmuş Aday Müracaat Formu ile birlikte nüfus cüzdanı yahut T.C. Kimlik Kartı yahut geçerlilik mühleti dolmamış pasaportlarının aslını yanlarında bulundurmaları mecburidir (Nüfus cüzdanı yahut T.C. Kimlik Kartı yahut geçerlilik müddeti dolmamış pasaport dışında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi”nin aslı geçerli kimlik evrakı olarak kabul edilir.).

YÖKSİS’te ve ÖSYM arşivinde eğitim bilgisi bulunmayan yahut bu bilgilerinde düzeltme/değişiklik olan adayların hukuk fakültesinden mezun olduğuna dair diploma yahut mezuniyet dokümanı ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirenlerin ise diploma yahut mezuniyet evrakı ile Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına nazaran eksik kalan derslerden imtihana girip başarılı olduğuna dair belgeyi, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, hukuk yahut hukuk bilgisine programlarında gereğince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış yahut bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olduğuna dair belgeyi (Belgelerin onaylı örneği de kabul edilir.) müracaatta yanlarında bulundurmaları ve evraklarının onaylı bir örneğini müracaat merkezi görevlisine teslim etmeleri mecburidir.

Müracaat ekranına yansıtılan YÖKSİS kaynaklı eğitim bilgileri, ÖSYM müracaat merkezlerinde değiştirilemez. YÖKSİS’teki eğitim bilgilerinde eksiklik/düzeltme olan adayların müracaat müddeti içinde kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.

YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan adaylardan (yurt dışı, askeri okul mezunları ile ÖSYM Aday Süreçleri Sisteminden yabancı asıllı numarası (0 ile başlayan YU numarası) edinenler) ÖSYM arşivinde de eğitim bilgisi bulunmayan yahut ÖSYM arşivindeki eğitim bilgilerinde düzeltme/değişiklik bulunanların bu bilgileri ÖSYM müracaat merkezlerince müracaat kademesinde değiştirilebilecek/düzeltilebilecektir.

Müracaat merkezi vazifelisi tarafından adayın Aday Müracaat Formundaki bilgileri ile birlikte web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır (ÖSYM kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından engellenmektedir.). Fotoğraf, adayın fizikî olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır.

Müracaatta adayların kimlik, eğitim, bağlantı bilgileri ile birlikte hangi imtihana katılacakları bilgisi de aşağıdaki biçimde alınacaktır:

2019-Adli Yargı İmtihanına katılacağım.

2019-Adli Yargı-Avukat İmtihanına katılacağım.

2019-İdari Yargı İmtihanına katılacağım.

Adaylar, müracaat kaidelerini taşımaları halinde, formda ve sistemde yer alan kutucuklardan bir yahut birden fazlasını işaretlemek suretiyle, birden fazla imtihana müracaat yapabileceklerdir.

Müracaat merkezi vazifelisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Müracaat Kayıt Bilgileri formunu denetim etmesi için adaya verecektir. Aday belgeyi denetim edecek ve bilgiler hakikat ise imzalayıp görevliye onaylaması için geri verecektir. Bu basamaktan sonra ferdî bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır. Doküman üzerindeki onay kodu sisteme girildikten ve imtihan fiyatı yatırıldıktan sonra müracaat tamamlanacaktır. Onay kodu girilmeyen ve imtihan fiyatı yatırılmayan müracaatlar tamamlanmayacağı için geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir.

Bir müracaat merkezinden müracaat yapan adaylar, müracaat hizmeti fiyatı ödeyeceklerdir.

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ferdi olarak internet aracılığıyla müracaat yapan adayların müracaatlarının tamamlanması için müracaat ekranında “Başvuru Süreci ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasını kesinlikle görmeleri, imtihan fiyatını yatırmaları ve aday müracaat kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak, müracaatın öteki etaplarında gerekebileceğinden ihtimamla saklamaları gerekmektedir.

Adaylar müracaat sürecini yaptıktan sonra imtihan fiyatını ödeyerek müracaatlarını tamamlayacaklardır.

İmtihan fiyatı; 1 imtihana katılan adaylar için 216,00 TL, 2 imtihana katılan adaylar için 324,00 TL, 3 imtihana katılan adaylar için 432,00 TL’dir

İmtihan fiyatı, 31 Ekim – 8 Kasım 2019 tarihleri ortasında ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM ismine yatırılacaktır. Adaylar bankalardan imtihan fiyatı ödemesi yapmamalıdır. Ödeme süreçlerinden kaynaklanabilecek kusurlardan ÖSYM ve Adalet Bakanlığı sorumlu olmayacaktır. Adaylar, müracaat sürecini yaptıktan sonra imtihan fiyatını yatırarak müracaatlarını tamamlayacaklardır. İmtihan fiyatını müddeti içinde yatırmayan adayların müracaat kayıt bilgileri iptal edilecektir.

Müracaat bilgileri sisteme kaydedilen lakin, imtihan fiyatını müddeti içinde yatırmayan adayların müracaat kayıt bilgileri iptal edilecek ve bina/salon atamaları yapılmayacağından bu adaylara İmtihana Giriş Evrakı düzenlenmeyecektir.

Engel/sağlık sorunu olan adaylar, bir üniversite yahut devlet hastanesinden alacakları sıhhat heyeti raporları ile belgelendirmek kaydıyla engel/sağlık durumlarına uygun olarak “Engelli Salonu”nda imtihana alınacaklardır.

Adayların Aday Müracaat Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday Müracaat Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, ortadan geçen mühlete bakılmaksızın bu imtihandan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

C-Başvuru Şartları:

2802 sayılı Yargıçlar ve Savcılar Kanununa nazaran adaylığa atanacakların aşağıdaki koşulları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İsimli yargı hakim ve savcı adaylığı ile idari yargı hakim adaylığı için giriş imtihanının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1984 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,

Avukatlık mesleğinden alınacak isimli yargı hakim ve savcı adaylığı için; yazılı yarış imtihan tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş imtihanının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü prestijiyle 45 yaşını (doğum tarihi 01.01.1974 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,

c) İsimli yargı – avukatlık isimli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak yahut yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına nazaran eksik kalan derslerden imtihana girip muvaffakiyet evrakı almış bulunmak,

İdari yargı adayları için; Hukuk Fakültesi yahut Hukuk Bilgisine programlarında gereğince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarından en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, Yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına nazaran eksik kalan derslerden imtihana girip başarılı olanlar ile Hukuk Fakültesi dışında hukuk yahut hukuk bilgisine programlarında gereğince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış yahut bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

e) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak yahut muvazzaflık hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedeğe geçirilmiş olmak,

f) Hakimlik ve savcılık misyonlarını daima olarak yurdun her yerinde yapmasına mani olabilecek beden ve akıl hastalığı yahut engelliliği, alışılmışın dışında etrafın yadırgayacağı halde konuşma ve organlarının hareketini denetim zorluğu çekmek üzere manisi bulunmamak,

g) Taksirli hatalar hariç olmak üzere, üç aydan fazla mahpus yahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen hatalarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, dolanlı iflas üzere yüz kızartıcı yahut onur ve haysiyet kırıcı bir kabahatten yahut kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma kabahatlerinden ötürü hükümlü bulunmamak yahut bu cürümlerden yahut taksirli cürümler hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden ötürü soruşturma yahut kovuşturma altında olmamak,

h) Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tavır ve davranışlarda bulunmamış olmak.

D-Başvuru sürecini yapmayan, müracaat şartlarını taşımayan, müracaat şartlarını taşımadığı halde imtihan fiyatını yatıran, başvurusu geçersiz sayılan, birden fazla imtihan fiyatı yatıran, imtihana girmeyen yahut giremeyen, imtihana alınmayan yahut imtihandan çıkarılan, imtihanda muvaffakiyet sağlayamayan yahut imtihanı geçersiz sayılan, fiyat gerektirmeyen bir süreç için fiyat yatıran, birebir süreç için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri fiyatlar iade edilmez.

E-Adalet Bakanlığı tarafından başvurusu kabul edilerek T.C. Kimlik Numarası ÖSYM’ye bildirilen adaylar için ÖSYM tarafından (katılacağı oturumlara göre) İmtihana Giriş Evrakı düzenlenecektir. Doküman üzerinde adayın hangi bina ve salonda imtihana gireceği ile adayın girmek istediği imtihan tür/türleri, imtihan tarihi ve saatleri yer alacaktır. Adaylar müracaat bilgilerine (katılacakları sınav/sınavlara göre) uygun olarak başka imtihan binalarına atanacaklardır.

F- Adaylar imtihana, imtihanın yapılacağı hafta içerisinde, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri İmtihana Giriş Evrakı ve nüfus cüzdanı yahut Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı yahut geçerlilik mühleti dolmamış pasaportunun aslı ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı yahut T.C. Kimlik Kartı yahut geçerlilik mühleti dolmamış pasaport dışında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı- mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi”nin aslı geçerli kimlik evrakı kabul edilecektir. Bunların dışındaki, şoför dokümanı, meslek kimlik kartları vb. öteki tüm dokümanlar imtihana giriş için geçerli dokümanlar olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın imtihan görevlilerince çarçabuk tanınmasını sağlayacak yeni bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun mühleti geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, yeni bir fotoğraf yahut T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle yahut daktilo ile sonradan yazılmış yahut ek edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik mühleti bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu evrakları yanında olmadığı halde İmtihan Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina yahut salon vazifelilerinin kararıyla rastgele bir salonda imtihana alınmış olsa bile, bu adayın imtihanı ÖSYM İdare Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

G- ÖSYM Aday Süreçleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, ÖSYM İmtihan Koordinatörleri/yetkili Müracaat Merkezlerine nüfus cüzdanı yahut T.C. Kimlik Kartı yahut geçerlilik mühleti dolmamış pasaportları ile şahsen başvurarak fiyatı karşılığında yeni şifrelerini edinebileceklerdir (Nüfus cüzdanı yahut T.C. Kimlik Kartı yahut geçerlilik müddeti dolmamış pasaport dışında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi”nin aslı geçerli kimlik evrakı olarak kabul edilir.). Şifrenin edinilmesi ile ilgili detaylı bilgi ÖSYM’nin internet sayfasında bulunmaktadır.

H-Bireysel olarak internet aracılığıyla yahut ÖSYM müracaat merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM İmtihan Koordinatörlükleri) aracılığıyla elektronik ortamda müracaat yaptıktan sonra;

Avukatlık Mesleğinden İsimli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarış İmtihanına Girmek İsteyenler;

1) Adalet Bakanlığı İşçi Genel Müdürlüğü internet sayfasından (http://www.pgm.adalet.gov.tr/formlar.html) temin edecekleri Avukatlık Mesleğinden İsimli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarış İmtihanı Müracaat Formu ( bu form eksiksiz bir halde doldurulacaktır.),

2) Avukatlık İsimli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı İmtihanına başvuranların yazılı imtihan tarihi itibariyle fiilen üç yıl avukatlık yaptığını tespit etmek emeliyle,

a-)Serbest Avukatlık Yapanlar İçin:

aa)Fiilen avukatlık yapılan tarihleri gösteren kayıtlı olunan barodan alınacak baro idare heyeti kararının aslını,

ab)Baroya kaydı devam ederken bir kurum yahut kuruluşta çalışanlar, çalıştıkları kurum ve kuruluştan alacakları hizmet dokümanı aslını, ( Bu evrakın çalışma müddetinin başlangıcını, çalışma bitmiş ise bitiş tarihini ve hangi unvanda çalışıldığını göstermesi gerekmektedir. )

b-)Kamu kurum ve kuruluşlarında avukatlık hizmetleri sınıfında yahut kontratlı olarak misyon yapan avukatlar ile avukatlık ruhsatnamesine sahip hukuk müşavirleri için:

ba)Avukatlık ruhsatnamesinin örneğini,

bb)Avukat yahut hukuk müşaviri olarak vazife yaptığı mühletleri gösteren ilgili kurumdan alınacak hizmet evrakının aslını,

bc-)Kamu kurum ve kuruluşlarında avukatlık hizmetleri sınıfında takımlı yahut kontratlı olarak misyon yapan avukatlar ile avukatlık ruhsatnamesine sahip hukuk müşavirleri, hür avukatlıkta geçirdikleri müddetle birlikte fiilen üç yılı tamamlamaları halinde hür avukatlık yaptıkları devir için fiilen avukatlık yaptıkları tarihleri gösteren kayıtlı oldukları barodan alacakları baro idare şurası kararının aslını,

(Başvuru tarihi prestijiyle üç yılı doldurmamakla birlikte yazılı müsabaka imtihanı tarihi itibariyle bu süreyi dolduracak olanlar yazılı imtihana katılma hakkına sahiptirler. Fakat bu durumdaki ilgililerin mülakata katılmaya hak kazanmaları halinde; müracaat tarihi ile yazılı müsabaka imtihanı tarihi ortasındaki devirde fiilen avukatlık yaptığını mülakattan evvel, ayrıyeten belgelemeleri gerekmektedir.)

3) Erkek adaylar için askerlik yaptığına yahut ilişiği olmadığına ya da ertelendiğine veya yedeğe geçirilmiş olduğuna dair belgeyi, (Askerlik yapılmış ise, alınacak olan evrakın askerliğin yapıldığı tarihleri gösterir olması gerekmektedir. Üç yıllık fiili avukatlık müddeti hesaplanırken askerlikte geçirilen müddetler hesaba dahil edilmeyecektir.)

Hukuk Fakültesi Mezunları Dışında İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Müsabaka İmtihanına girmek isteyenler:

Hukuk bilgisine programlarında gereğince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarından en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olan adayların anılan alanlarda hukuk yahut hukuk bilgisine programlarında gereğince yer verilip verilmediğinin tespit edilmesi gayesi ile bu adayların mezuniyet evrakları ile birlikte transkript dokümanlarını, (belgelerin onaylı örneği kabul edilir.)

I-Avukatlık mesleğinden isimli yargı hakim ve savcı adayları ile hukuk fakültesi mezunları dışında, hukuk bilgisine programlarında gereğince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarından en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olan adaylar üstteki H bendinde istenilen dokümanlarını, 31 Ekim – 7 Kasım 2019 tarihleri ortasında Adalet Bakanlığı İşçi Genel Müdürlüğü Hakim Adaylığı Şube Müdürlüğüne şahsen teslim ederek ya da ilgilinin bulunduğu yer Cumhuriyet başsavcılığınca yapılacak süreçler sonrasında (masrafı ilgilisi tarafından verilmek suretiyle) APS yoluyla gönderecektir.

(Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı, Hukuk Fakültesi Mezunu Olup İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarış İmtihanına Girecek Adaylardan Evrak İstenmeyecektir.)

İ-Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile idari yargı hakim adaylarından hukuk alanında doktora yapmış ve giriş imtihanının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü prestijiyle (doğum tarihi 01.01.1984 ve daha sonra olanlar) otuzbeş yaşını doldurmamış olanlar ile Avukatlar için İsimli Yargı Hakim ve Savcı Adaylarından yazılı yarış imtihanının yapıldığı tarih itibariyle fiilen 3 yıl avukatlık ve hukuk alanında doktora yapmış olup giriş imtihanının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü prestijiyle (doğum tarihi 01.01.1974 ve daha sonra olanlar) kırkbeş yaşını doldurmamış olanlar yazılı imtihandan muaftırlar, bu kaideleri taşıyan adaylar yalnızca mülakata tabi tutulacaklardır. Bu nedenle müracaatları elektronik ortamda alınmayacaktır.

İsimli yargı hakim ve savcı adaylığı ile idari yargı hakim adaylığına hukuk alanında doktora yapmış olup ve bu sebeple başvuranlar, lisans mezunu olduğunu ve hukuk alanında doktora yaptığını gösteren diploma suretiyle, müracaat formunu, (Adalet Bakanlığı İşçi Genel Müdürlüğü internet sitesindeki formlar kısmında yer alan ilgili İmtihan Müracaat Formu)

Avukatlık isimli yargı hakim adaylarından hukuk alanında doktora yapmış olanlar hukuk fakültesinden mezun olduğunu ve hukuk alanında doktora yaptığını gösteren diploma suretlerini ve fiilen avukatlık yaptığı tarihleri gösteren baro idare konseyi kararı aslı yahut kamu kurum kuruluşlarında çalışmakta ise hizmet dokümanının aslı ve avukatlık ruhsatnamesi örneği ile müracaat formunu, (Adalet Bakanlığı İşçi Genel Müdürlüğü internet sitesindeki formlar kısmında yer alan ilgili İmtihan Müracaat Formu)

31 Ekim – 7 Kasım 2019 tarihleri ortasında Adalet Bakanlığı İşçi Genel Müdürlüğü Hakim Adaylığı Şube Müdürlüğüne vermeleri ya da masrafını ödemek koşuluyla bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılığınca yapılacak süreçler sonrasında APS yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

Avukatlık isimli yargı hakim ve savcı adaylığı yazılı yarış imtihanı için adayların müracaat formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday, Müracaat Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan sorumlu olacaktır. Mülakat öncesinde istenilen evrakları teslim etmeyen, gerçeğe karşıt beyanda bulunan 2802 Sayılı Kanunda belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilen adaylar mülakata alınmayacak olup ortadan geçen mühlete bakılmaksızın bu imtihandan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

Eksik evrakı olan yahut müracaat şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin müracaatları kabul edilmeyecek ve ÖSYM’ye gönderilecek müracaat listesine dahil edilmeyeceklerdir.

Avukat isimli yargı hakim ve savcı adaylığı ile idari yargı hakim adaylığı yazılı yarış imtihanına girecek adayların müracaat formları ile ekleri, kaidelerin mevcut olup olmadığı açısından incelenecek, kaideleri taşıyanların ismi ve soyadı yazılı liste Bakanlığımız www.pgm.adalet.gov.tr adresinde 10 Aralık 2019 tarihinde ilan edilecektir. Kuralları taşımadığı tespit edilenlere durumları bildirilecek olup, bu adaylar yazılı imtihana alınmayacaklardır.

İmtihan için gerekli olan iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Adayların ve İmtihan Vazifelilerinin İmtihan Binalarına Giriş Şartlarına Ait Yönetmelik” kararlarına ve başka ilgili mevzuata uymak zorundadır. İmtihan bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde ispat olarak kullanılacaktır.

J-Sınavın Yapılma Formu ve Kıymetlendirilmesi:

Adaylar testteki soruların karşılıklarını optik okumaya elverişli karşılık kağıtlarına işaretleyecekler, karşılık kağıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Her aday imtihanda, başvurduğu imtihana ve öteki müracaat bilgilerine uygun soru kitapçığını ve kendisi ismine düzenlenmiş yanıt kağıdını kullanacaktır. Yanıt kağıdında adayın ismi, soyadı, T.C. Kimlik Numarası ve fotoğrafı yer alacaktır. Aday, verilen karşılık kağıdının kendisine ilişkin olup olmadığını, imtihana başlamadan evvel kendilerine verilen imtihan evrakı ile İmtihana Giriş Dokümanlarındaki bilgilerin uyuşup uyuşmadığını denetim edecektir. Bilgilerin doğruluğunu denetim etmekten aday kendisi sorumlu olacaktır. Gerekli incelemeyi yaptıktan sonra imtihan evrakı bilgisinde uyumsuzluk tespit eden aday, salon liderine başvurarak İmtihana Giriş Dokümanındaki bilgilere nazaran düzenlenmiş imtihan evrakını edinecektir. Gerekli denetimi yapmadan kendisi için düzenlenmemiş imtihan evrakını kabul edip kullanan, yanıt kağıdında kendisine ilişkin olmayan bilgiler verdiği tespit edilen adayın imtihanı geçersiz sayılır.

Adaylar, müracaattaki imtihan tercihlerine nazaran ilgili testin sorularını cevaplayacaklardır.

I)Adli Yargı, İsimli Yargı-Avukat ve İdari Yargı İmtihanlarının tümüne de katılacak adaylar, imtihana saat 10.15’te başlayacaklardır. Bu adaylara evvel İsimli Yargı Testinin soru kitapçığı verilecektir. Bu test için verilen cevaplama mühleti tamamlandıktan sonra testin soru kitapçıkları adaylardan toplanacak ve Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin soru kitapçığı adaylara verilecektir. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin cevaplama müddeti saat 11.15’te başlayacaktır. Bu test için verilen cevaplama müddeti de tamamlandıktan sonra testin soru kitapçıkları adaylardan toplanacaktır. Adaylara imtihanın sabah oturumda son olarak İdari Yargı Testinin soru kitapçığı verilecektir. İdari Yargı Testinin cevaplama müddeti saat 12.45’te başlayacaktır. Adaylar, İsimli Yargı-Avukat Testini ise öğlenden sonra oturumunda alacaklardır. İsimli Yargı-Avukat Testinin cevaplama mühleti saat 15.45’te başlayacaktır.

II) İsimli Yargı ve İdari Yargı İmtihanlarının ikisine katılacak adaylar, imtihana saat 10.15’te başlayacaklardır. Bu adaylara evvel İsimli Yargı Testinin soru kitapçığı verilecektir. Bu test için verilen cevaplama müddeti tamamlandıktan sonra testin soru kitapçıkları adaylardan toplanacak ve Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin soru kitapçığı adaylara verilecektir. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin cevaplama müddeti saat 11.15’te başlayacaktır. Bu test için verilen cevaplama müddeti de tamamlandıktan sonra testin soru kitapçıkları adaylardan toplanacaktır. Adaylara son olarak İdari Yargı Testinin soru kitapçığı verilecektir. İdari Yargı Testinin cevaplama müddeti saat 12.45’te başlayacaktır.

III) İsimli Yargı ve İsimli Yargı-Avukat İmtihanlarının ikisine katılacak adaylar, imtihana saat 10.15’te başlayacaklardır. Bu adaylara evvel İsimli Yargı Testinin soru kitapçığı verilecektir. Bu test için verilen cevaplama mühleti tamamlandıktan sonra testin soru kitapçıkları adaylardan toplanacak ve Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin soru kitapçığı adaylara verilecektir. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin cevaplama müddeti saat 11.15’te başlayacaktır. Bu test için verilen cevaplama mühleti de tamamlandıktan sonra testin soru kitapçıkları ve karşılık kağıtları adaylardan toplanacaktır. Adaylar, İsimli Yargı-Avukat Testini ise öğlenden sonra oturumunda alacaklardır. İsimli Yargı- Avukat Testinin cevaplama müddeti saat 15.45’te başlayacaktır.

IV) İdari Yargı ve İsimli Yargı-Avukat İmtihanlarının ikisine de katılacak adaylar, imtihana saat 11.15’te başlayacaklardır. Bu adaylara evvel Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin soru kitapçığı verilecektir. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin cevaplama müddeti saat 11.15’te başlayacaktır. Bu test için verilen cevaplama mühleti tamamlandıktan sonra testin soru kitapçıkları adaylardan toplanacaktır. Adaylara imtihanın sabah oturumda son olarak İdari Yargı Testinin soru kitapçığı verilecektir. İdari Yargı Testinin cevaplama müddeti saat 12.45’te başlayacaktır. Adaylar, İsimli Yargı-Avukat Testini ise öğlenden sonra oturumunda alacaklardır. İsimli Yargı-Avukat Testinin cevaplama müddeti saat 15.45’te başlayacaktır.

V) Yalnızca İsimli Yargı imtihanına katılacak adaylar, saat 10.15’te imtihana başlayacaklardır. Bu adaylara evvel İsimli Yargı Testinin soru kitapçığı verilecek, bu test için verilen cevaplama müddeti tamamlandıktan sonra testin soru kitapçıkları adaylardan toplanacak ve Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin soru kitapçığı verilecektir. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin cevaplama müddeti saat 11.15’te başlayacaktır.

VI) Yalnızca İdari Yargı imtihanına katılacak adaylar, saat 11.15’te imtihana başlayacaklardır. Bu adaylara evvel Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin soru kitapçığı verilecektir. Bu test için verilen cevaplama mühleti tamamlandıktan sonra testin soru kitapçıkları adaylardan toplanacaktır. Daha sonra adaylara İdari Yargı Testinin soru kitapçığı verilecektir. İdari Yargı Testinin cevaplama müddeti saat 12.45’te başlayacaktır.

VII) Yalnızca İsimli Yargı-Avukat imtihanına katılacak adaylar, saat 11.15’te imtihana başlayacaklardır. Bu adaylara imtihanın sabah oturumunda Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin soru kitapçığı verilecektir. Bu test için verilen cevaplama mühleti tamamlandıktan sonra testin soru kitapçıkları ve yanıt kağıtları adaylardan toplanacaktır. Adaylar, İsimli Yargı-Avukat Testini öğlenden sonra alacaklardır. İsimli Yargı-Avukat Testinin cevaplama müddeti saat 15.45’te başlayacaktır.

Tüm adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testini cevaplamak zorundadır. Bu testte 65 soru bulunacak cevaplama müddeti 80 dakika olacaktır.

Adaylara, müracaattaki imtihan tercihlerine uygun kitapçık verilecektir. Bu test/testlerde yer alan 35’er soru için cevaplama müddeti 50’şer dakika olacaktır.

Adaylara sabah oturumu için tek yanıt kağıdı, öğlenden sonra oturumu için tek yanıt kağıdı verilecektir. Yanıt kağıtları, her adayın cevaplayacağı son testin cevaplama müddeti tamamlandıktan sonra adaylardan toplanacaktır.

Tüm adayların, İmtihana Giriş Dokümanlarında yazılı “Sınav Saati”nden en az 1 saat evvel imtihana girecekleri binanın önünde hazır bulunmaları zaruridir.

Birden fazla testin uygulandığı imtihan salonlarında imtihan evrakının dağıtılması ve toplanmasında orta verilmeyecektir. İmtihan evrakının toplanması ve dağıtılması esnasında adayların imtihan salonundan çıkmaları yahut imtihan salonuna girmeleri katiyetle yasaktır. İmtihan salonundan ayrılan bir aday her ne sebeple olursa olsun tekrar imtihan salonuna alınmayacaktır.

İmtihanda sorular çoktan seçmeli olacak ve aşağıdaki mevzulardan oluşacaktır:

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi: Tüm adaylar için ortak ve mecburî testlerden oluşur.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe, Matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi ve Temel Yurttaşlık Bilgisi bahisleriyle ilgili sorulardan,

Ortak Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku, Yönetim Hukuku, İdari Yargılama Adabı, Hukuk Yargılama Tarzı ve Uygar Hukuk bahisleriyle ilgili sorulardan oluşur.

İsimli Yargı Testi: Bu test, İsimli Yargı İmtihanına başvuran adaylar içindir.

İsimli Yargı Testi: Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Adabı, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku bahisleriyle ilgili sorulardan oluşur.

İsimli Yargı-Avukat Testi: Bu test, İsimli Yargı-Avukat İmtihanına başvuran adaylar içindir.

İsimli Yargı-Avukat Testi: Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Adabı, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku hususlarıyla ilgili sorulardan oluşur.

İdari Yargı Testi: Bu test, İdari Yargı İmtihanına başvuran adaylar içindir.

İdari Yargı Testi: Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Vergi Hukuku, Vergi Yol Hukuku, Maliye-Ekonomi mevzularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşur.

Her imtihan kendi içinde değerlendirmeye alınacaktır. Kıymetlendirme sırasında yalnız yanlışsız karşılıklar dikkate alınacak, yanlış yanıtlar dikkate alınmayacaktır.

İmtihandan sonra ÖSYM Başkanlığı yahut yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular kıymetlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan kıymetinin tekrar saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi/konuları yirmi (20) tam puan üzerinden; Alan Bilgisi Testi/konuları seksen (80) tam puan üzerinden farklı başka değerlendirilecektir.

Bu hesaplamada Alan Bilgisi Testi; Ortak Alan Bilgisi Testi (35 soru) ile İsimli Yargı Testi (35 soru) / İsimli Yargı-Avukat Testi (35 soru) / İdari Yargı Testi (35 soru) toplamını (70 soru) söz eder. Bu kıymetlendirme yapılırken Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi mevzuları ile Alan Bilgisi Testi mevzuları kendi ortalarında eşit olarak puanlandırılacaktır.

Buna nazaran; Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 husus ile Alan Bilgisi Testinde bulunan 10 mevzu başka birer alt test olarak değerlendirilecektir. Bu 15 alt test için adayların ham puanları başka ayrı hesaplanacaktır. Her alt test için imtihana giren adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma kıymetleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma pahaları kullanılarak her alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,2 yüklendirme katsayısıyla çarpılarak toplanacak ve Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Yüklü Puanı bulunacaktır.

Alan Bilgisi Testi’nde bulunan 10 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,1 yüklendirme katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Alan Bilgisi Testi Yüklü Puanı bulunacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Yüklü Puanı, en büyüğü 20, en küçüğü Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan bedelinin 2/3 ile çarpılması sonucu bulunacak bedel olacak formda puanlara dönüştürülecek ve bu puan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Muvaffakiyet puanı olarak isimlendirilecektir.

Alan Bilgisi Testi Yüklü Puanı, en büyüğü 80, en küçüğü Alan Bilgisi Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan bedelinin 8/7 ile çarpılması sonucu bulunacak bedel olacak biçimde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Alan Bilgisi Testi Muvaffakiyet puanı olarak isimlendirilecektir. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Muvaffakiyet Puanı ile Alan Bilgisi Testi Muvaffakiyet Puanı’nın toplanması ile Genel Muvaffakiyet Puanı hesaplanacaktır.

Bu hesaplamalar sonucu, adayların müracaatlarına ve aldıkları testlere nazaran;

İsimli Yargı Genel Muvaffakiyet Puanı, İsimli Yargı-Avukat Genel Muvaffakiyet Puanı ve/veya İdari Yargı Genel Muvaffakiyet Puanı hesaplanacaktır.

Adayların, katıldıkları oturumlarda yer alan test yahut testlerde hiçbir işaretleri bulunmaması durumunda ilgili adayların bu test yahut testlerden 0 (sıfır) ham puan aldıkları kabul edilir.

İsimli Yargı İmtihanında; Genel Muvaffakiyet Puanı sıralamasına nazaran en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen takımın (1000) iki katı fazlası olan 3000 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 3000 inci aday ile tıpkı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır.

İsimli Yargı-Avukat İmtihanında; Genel Muvaffakiyet Puanı sıralamasına nazaran en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen takımın (200) iki katı fazlası olan 600 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 600 üncü aday ile tıpkı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır.

İdari Yargı İmtihanında; Genel Muvaffakiyet Puanı sıralamasına nazaran en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen takımın (100) iki katı fazlası olan 300 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 300 üncü aday ile tıpkı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır.

İmtihan sonuçları, her imtihan için başka ayrı açıklanacak, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıyeten imtihan sonuç dokümanı gönderilmeyecektir. Adaylar imtihan sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara bildirim kararındadır.

Kontenjana giren adayların imtihan sonuç bilgisinde “Mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.”, kontenjana giremeyen adaylar için “Kontenjan nedeniyle mülakata katılmaya hak kazanamadınız.” ibaresi yazılacaktır.

K-Sınava Geç Müracaat

Geç müracaat günü, 20 Kasım 2019 tarihinde olup, adaylar müracaatlarını başvuru merkezinden yahut https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar ve imtihan fiyatını yatırarak müracaatlarını tamamlayacaklardır.

Geç müracaat gününde müracaat yapan adayların imtihan fiyatı, 1 imtihana katılan adaylar için 324,00 TL, 2 imtihana katılan adaylar için 486,00 TL, 3 imtihana katılan adaylar için 648,00 TL’dir. Geç müracaat gününde yapılan müracaatlarda imtihan fiyatı, tıpkı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Bankalardan imtihan fiyatı yatırılamaz.

Geç müracaat gününde imtihana müracaat yapan ve imtihan fiyatını yatıran Avukat mesleğinden isimli yargı hakim ve savcı adayları ile hukuk fakültesi mezunları dışında, hukuk bilgisine programlarında gereğince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarından en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olan adaylar üstteki H bendinde istenilen evraklarını, 20 Kasım 2019 tarihinde Adalet Bakanlığı İşçi Genel Müdürlüğü Hakim Adaylığı Şube Müdürlüğüne şahsen teslim edecek ya da ilgilinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılacak süreçler sonrasında (masrafı ilgilisi tarafından verilmek suretiyle) APS yoluyla gönderecektir.

L-Sınav Sonucuna İtiraz

İmtihan sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere), ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve Süreç Ücretleri” bahisli duyuru doğrultusunda Genel Maksatlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. İmtihan sorularına ait itirazlar ise, imtihan tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde birebir formda yapılmalıdır (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma müddetini durdurmaz.). Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Teşebbüsçü Şubesi 6028011-5321 (IBAN NO: TR 780001001745060280115321) hesabına gerekli fiyatı yatırdıklarını gösteren dekontu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM İmtihan Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM müddeti içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Müddeti geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler sürece alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Mühlet hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi temel alınacaktır. ÖSYM, uygun gördüğü takdirde aday dilekçelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr internet adresinden cevaplayabilecektir.

M-ÖSYM’de bulunan her türlü imtihan evrakının aslı yahut sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dahil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez. Lakin; adaylar, “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve Süreç Ücretleri” bahisli duyuru doğrultusunda, imtihanda kullanmış oldukları kendi imtihan evrakını ÖSYM’de (Ankara’da) inceleyebileceklerdir.

N-Sınavda uygulanacak soruların telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM İdare Şurası tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi yahut kuruma verilmez. Sorular, basılı yahut internet ortamında yayımlanamaz. ÖSYM’nin yazılı müsaadesi olmadan, hangi gayeyle olursa olsun, tamamının yahut bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, rastgele bir yolla çoğaltılması, kullanılması yahut yayımlanması yasaktır. Aksi istikamette fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Yapıtları Kanunu yeterince yasal yollara başvurulacaktır. İmtihana giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar.

DUYURULUR 7962/1-1

Yazıyı Derecelendir
[Total: 0 Average: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: