Braille Alfabesi Nedir ve Nasıl Okunur

Makale Konuları

 

ADVERSTISEMENT

Braille Alfabesi

Braille alfabesi görme engellilerin okuyup yazması için geliştirilen özel bir alfabedir. 1821 yılında Fransız mucit olan Louis Braille tarafından geliştirilmiştir.

Braille Alfabesi Nedir?

Louis Braille 3 yaşında iken sol gözünün hasar görmesinin ardından bu gözünde görme yetisini tamamen kaybeder. Sonrasında sempatetikoftalmiya (bir çeşit göz hastalığı) sağ gözünü de etkiler ve 6 yaşında diğer gözünü de kaybederek tamamen kör olur. Louis Braille ailesinin desteği ile okuma yazmayı öğrenip 7 yaşında iken Royaledes Jeunes Aveugles (Genç Körler Kraliyet Enstitüsü)’den burs kazanır. Görme engellilerin hissedebilmesi için kabartılmış harf sisteminin kullanıldığı okullarda öğrenciler okuma ve yazma öğrenmekte zorluk çekiyor, kısa bir yazının okunması bile uzun zaman alıyordu. Bu durum üzerine Louis Braille daha iyi bir yöntem için çalışmalara başladı.

Napolyon’un talebi üzerine hazırlanmış olan askerlerin karanlıkta, ışık olmaksızın iletişim kurmalarını sağlamak için geliştirilmiş olan sistemdeki hataları tespit eden Louis Braille sistemdeki en büyük hatanın alfabedeki harflerin parmak hareketleri olmaksızın anlaşılamaması olduğunu söyledi. Louis Braille bu sistem üzerinde çalışarak her birinde üç nokta olan paralel iki kolonun yer aldığı altı noktalı sistemi geliştirdi.

ADVERSTISEMENT

Bir kağıt üzerine iğne ile yazılabilen harflerin yanı sıra sayı, bağlaç ya da noktalama işaretlerinin de belirtilebildiği sistem öğrencilerin harfleri daha rahat hissedebilmelerine olanak verdiği için görme engellilerin okuma ve yazmayı öğrenmesi daha kolaylaşmış oldu. Eğitim aldığı okulda öğretmenlikte yapan Louis Braille oluşturduğu alfabe ile kitaplar da yazdı. Yazılan ilk kitap 1827 yılında basılmıştır. Louis Braille 43 yaşında tüberküloz nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Braille Alfabesi Nasıl Yazılır?

Oldukça basit bir temel mantığı olan Braille alfabesi noktalardan oluşmaktadır. 6 noktadan oluşan kombinasyonlarda her sütunda yer alan bir noktanın ya da birkaç noktanın dolu veya işaretli olması sayesinde okuma gerçekleştirilir. Bu sayede 26 farklı kombinasyona sahip olan alfabenin 64 tane farklı kombinasyonu bulunabilmektedir.

Braille Alfabesi Nasıl Okunur?

Braille Alfabesini okumak için alfabenin gösterdiği karakterleri öğrenmek gerekmektedir. Örneğin üsteki iki nokta kabartıldığında C harfi olurken bu karakterden önce sol alttaki noktanın ve sağdaki 3 noktanın kabartıldığı ‘sayı’ işareti varsa bu kabartma şekli 3 sayısını ifade etmektedir.

ADVERSTISEMENT
Braille Alfabesi Alfabesi Nasıl Okunur
Braille Alfabesi Alfabesi Nasıl Okunur