“e-Özel”in 2. Sayısı Yayında

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bülteni “e-Özel”in 2. Sayısı Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı.

İçeriğinde ”Özel Eğitim Denince” , ”Tatil Değil Uzaktan Eğitim” , ”Rehberlik Hizmetlerimiz” , ”Kişisel ve Mesleki Gelişim” , ”Projelerimiz” , ”Birlikte Daha Güçlüyüz” konu başlıkları bulunmaktadır.

”Özel Eğitim Denince…”

ADVERSTISEMENT

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak çalışmalarımızı ”özel eğitim hizmetleri” ve ”rehberlik hizmetleri” olmak üzere iki temel faaliyet alanında yürütmekteyiz.

Görme, işitme, ortopedik engelli; zihinsel yetersizliği, otizm spektrum bozukluğu veya özel yeteneği olan öğrencilerin eğitime erişimlerini sağlamak, özel eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak; öğrenci, veli ve öğretmenlere eğitsel, kişisel ve mesleki rehberlik hizmetlerini sunmak çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır.

Genel Müdürlüğümüze bağlı rehberlik ve araştırma merkezlerinde yapılan eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda özel eğitim ihtiyacı olduğu belirlenen öğrenciler; yaşlarına, yeterliliklerine ve yeteneklerine uygun eğitim hizmetlerine yönlendirilirler. Bu öğrenciler, her tür ve kademede normal gelişim gösteren akranları ile aynı sınıflarda ya da özel eğitim sınıflarında kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitim alabildikleri gibi eğitimlerini Genel Müdürlüğümüz tarafından açılan yatılı veya gündüzlü özel eğitim okullarında da sürdürebilirler.

ADVERSTISEMENT

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ

Bilim ve Sanat Merkezleri; ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar ve müzik alanlarındaki yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim veren kurumlardır. Bu kurumlarda öğrencilere proje tabanlı destek eğitim verilmesi amaçlanır ve öğrencilerin bu kurumlara örgün eğitimlerini aksatmayacak şekilde devam etmeleri sağlanır.

Özel yetenekli birey; yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen; yaratıcılık, sanat ve liderlik alanlarında yaşıtlarından önde olan, özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri anlayabilen, ilgi alanlarında bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde performans gösteren bireydir.

ADVERSTISEMENT

Ülkemizde açılan ilk bilim ve sanat merkezi 1995 yılında Ankara’da kurulan Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi’dir.

Bugün itibarıyla Türkiye’nin tüm illerinde faaliyet gösteren 180 bilim ve sanat merkezinde ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki 63.095 özel yetenekli öğrenci kendilerine sunulan proje tabanlı destek eğitimi hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Bilim ve sanat merkezlerinde öğrenciler uyum, destek eğitimi, bireysel yetenekleri fark ettirme, özel yetenekleri geliştirme ve proje üretimi/yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınmaktadır.

Bilim ve sanat merkezlerinde ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına devam eden özel yetenekli öğrenciler örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde okul dışı saatlerde yetenekleri doğrultusunda proje ve etkinlik temelli eğitim almakta ve bu eğitim disiplinler arası ders içerikleri ile birlikte sunulmaktadır.

Merkezlerde farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş eğitim programları (Bilişim, Biyoloji, Coğrafya, Yabancı Dil, Edebiyat, Türkçe, Fen Bilimleri, Matematik, Tarih, Felsefe, Kimya, Fizik, Görsel Sanatlar, Müzik, Teknoloji Tasarım) uygulanmaktadır.

Uygulanan bu eğitim programlarının yanında öğrencilerin ilgi, istek ve yetenek alanlarına göre atölye çalışmaları (güzel sanatlar, yaratıcı yazarlık, edebiyat, drama, yazılım, yabancı dil, liderlik, mekatronik, astronomi ve uzay bilimleri, yenilebilir ve sürdürülebilir enerji, havacılık, akıl ve zeka oyunları, düşünce eğitimi, arkeoloji, şehir kültürü, STEM, robotik, kodlama, arkeoloji, zihin hirataları, ahşap, cam sanatları, baskı, heykel, grafik) yapılmaktadır.

Ayrıca bilim ve sanat merkezleri tarafından üniversiteler, bilim merkezleri, müzeler, sanat kurumları, AR-GE kuruluşları, TÜBİTAK gibi kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliğine yer verilecek özel yetenekli öğrencilere sunulan eğitimin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

e-Özel‘e http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_07/13114359_E_Bulten_SayY_2b.pdf linkini tıklayarak ulaşabilirsiniz.