Ekpss Soru Dağılımı

Ekpss Soru Dağılımı

Ülkemizde belirli aralıklarla düzenlenen EKPSS sınavının amacı engelli bireylerin kamu kurum ve kuruluşlarında göre almaya hak kazanmalarında genel geçer ara basamak oluşturmaktır. EKPSS sınavı ile teste tabi tutulan adaylar, aldıkları puanlar neticesinde tercih ettikleri bölümlere yerleşebilmektedir. Diğer sınav alanlarında olduğu gibi EKPSS alanında da konular ve sorular derslerin içeriklerine göre gruplara ayrılmaktadır. Kendi arasında genel yetenek ve genel kültür olmak üzere iki temel grupta hazırlanan sorular ve puan hesaplamaları çeşitli standartlara sahiptir.  Örneğin bir Türkçe sorusu bir Coğrafya sorusuna göre daha fazla puan getirir. Soru sayılarının dağılımı derslerin kapsamı, konuların güncel normlarla ilgisi, puanlama ve ağırlıklı ortalama kavramlarına göre çeşitlilik göstermektedir.

Genel Yetenek Grubu EKPSS Sınav Sorularına baktığımızda Türkçe ve Matematiğin kendi başına bir grup oluşturduğunu görürüz. Bu iki ders sadece EKPSS sınavlarında değil diğer tüm sınav türlerinde ortalamayı ve sınav puanını yüksek oranda etkilemektedir. Soru dağılımında Türkçe’den 15, Matematik’ten 15 olmak üzere 30 soruya tabi tutulan adaylara yöneltilen sorular bilgi, ayrıntı yakalama, okuduğunu anlama, anladığını yorumlama, ölçümlemeleri kağıt üzerine dökme gibi seçici unsurları belirginleştime amacı içermektedir.

ADVERSTISEMENT

Türkçe grubunda sözcükte anlam, deyimler, paragraf, anlatım bozukluğu ve temel dil bilgisi kavramları soru adetlerinin dağılımını belirleyen konulardır. Adaylar EKPSS sınavında başarılı olabilmek için bu konular üzerinde çalışıp soru çözmenin yanında, geçmiş zamanlarda çıkan soruları çözerek de kendilerine sınava daha iyi hazırlamanın yöntemlerini ararlar. Aynı soru kalıplarının farklı örneklerle çözülmesi ise, her soruda bilgiyi ölçmek ve sınava daha iyi hazırlanmak bakımından önemlidir. Bazen aynı kavram aynı sınavda ayrı soru kalıpları ile adayın karşısına çıktığında bu ön hazırlık yüksek seviyede yararlılık gösterir.

Matematik alanında konuların anahtarı olan formüller ve soru kalıpları tam kavranırsa, bol miktarda soru çözülerek sınava sıkı bir şekilde hazırlanabilir. Diğer konular gibi matematik konusu da kendi arasında diğer konular ile bağıntılı olduğundan her konuyu iyi anlamak ve zincirin halkalarını güçlü bir şekilde birbirine eklemek son derece önemlidir.

Genel Kültür soru grubunda en fazla soru sayısı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi’nden gelmektedir. Genel Kültür grubuna ayrılan 30 sorunun 10 tanesi bu dersten çıkar. Geriye kalan 20 soru; Temel Yurttaşlık Bilgisi 6, Türk Kültür ve Medeniyetleri 3,  Türkiye Coğrafyası 5, Kültürel, Güncel ve Sosyoekonomik konular 5 olmak üzere dağılım gösterir. Buradan da anlaşıldığı gibi insanoğlunun günlük yaşantısı ile geçmişten bu güne yaşanan önemli olayları içeren derslerden daha fazla soru gelmektedir.

ADVERSTISEMENT

Adaylar EKPSS sınavlarında başarılı olmak için; sadece genel yetenek ve genel kültür konuları ile yetinmemekte, insanlığın yakın tarihi, gündemdeki yeni gelişmeler, bu gelişmelerin dünya ve ülkemizdeki etkileri üzerinde de bilgi sahibi olabilmektedir.

Her zamanki gibi bu konular cevap olmak için her konuyu derleyip size sunmaktayım. Eğer ki sorunuz var ise lütfen yorum kısmında yada forumdan sorabilirsiniz. Öncelikle  Ekpss sınavında kaç soru gelmektedir.Ayrıntılı bir şekilde ele alalım. Ekpss Toplamda 60 soruluk bir sınavda, sınav genel yetenek ve genel kültür olarak iki grup halinde sorulmaktadır genel yetenek 30 soru, genel kültür ise 30 soru bulunmaktadır. Soru Dağılımları ise,

 Ekpss Genel Yetenek Soru   Dağılımı

Soru Dağılımı
 Matematik Konuları 15 SORU
 Türkçe Konuları 15 SORU
 TOPLAM 30 SORU

 Ekpss Genel Kültür Soru   Dağılımı

Soru Dağılımı
 Tarih Konuları 12 SORU
 Coğrafya Konuları 6 SORU
 Anayasa Konuları 6 SORU
 Güncel Konular 6 SORU
 TOPLAM 30 SORU

 

ADVERSTISEMENT

Toplam 60 soruluk 60 dakikalık ek sınav süreler hariç bir sınavdır. Ekpss matematikten sorular ise  15 soruda 12 veya 13 temel matematiksel kavramlardan gelmektedir. Burada şuna dikkat edin Matematik bir bütündür. 1.Üniteden başlayarak başlayarak son konulara kadar çalışmamız gerekir.  Bu dersler 10 veya 12 soru bu gruptan gelmektedir. Ekpss Geometri bölümünde ise matematik testinde 2 tane soru çıkmaktadır genelde sorular görselden ziyade metinsel sorulardır. Bu ;Konular ise;

 

 Ekpss Matematik 

Soru Dağılımları
 Rasyonel Sayılar 1 SORU
 Üslü/Köklü Sayılar 1 SORU
 Basamak Analizi, Bölme – Bölünebilme 1 SORU
 EBOB-EKOK 1 SORU
 Denklem Çözümleri, Çarpanlarına Ayırma 1 SORU
 Eşitsizlikler 1 SORU
 Oran-Orantı 1 SORU
 Problemler (Yaş. İş-İşçi, Hareket, Yüzde) 3 SORU
 Kümeler, İşlem, Mod, Fonksiyon 1 SORU
 Permütasyon, Kombinasyon, Olasılık 1 SORU
 Grafik Okuma 1 SORU

 

Ekpss Matematik’te 15 soru var. Bunlardan 12 veya 13 tanesi bir önceki Ekpss Matematik Konu Dağılımı Tablosunda verilerine göre Matematik soruları 2 veya 3 tanesi de bu konulardan ( geometriden) sorulmaktadır. Ekpss Türkçe soruları konu soru dağılımı olarak ise;

 

 Ekpss Türkçe 

 Sözcük Sözcükte Anlam
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
Söz Öbekleri
 Cümle Cümlede Anlam İlişkileri
Anlatımına Göre Cümleler
 Paragraf Anlama Yönü
Yapı Yönü
Anlatım Yönü
  Yazım (imla) Kuralları Noktalama İşaretleri
Anlatım Bozukluğu
 Ses Bilgisi
 Sözcük Türleri Sözcükte Yapı
Fiilerde Çatı
 Cümle Çeşitleri Cümlenin Öğeleri
 Sözel Mantık 2-3 Soru Çıkmaktadır

 

Ekpss Türkçe testin ise 15 adet soru çıkmaktadır.Bu 15 soru içerisinde  Sözel Matık önemi ayrıdır 2 veya 3 soru sorulmaktadır. Gelelim Ekpss Tarih Konusuna toplam 13 tane tarih konusunda gelen sorulardır. Konular ise;

 

 Ekpss Tarih 

 İslamiyet Öncesi Türk Devletleri İlk Müslüman Türk Devletleri
 Osmanlı Devleti (SİYASİ) Osmanlı Devleti(Kültür ve Uygarlık)
 Osmanlı Devleti (SİYASİ) Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti İnkılap Tarihi
 Kurtuluş Savaşı Cepheleri Atatürk İlkeleri
 Atatürk Dönemi İç ve Dış Politika Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

 

Ekpss de tarih konularına ilişkin 13 tane soru çıkmaktadır. Ekpss en az soru çıkan ve müfradat olarak en geniş konu ise coğrafyadır. Bu Konular ise;

 

 Ekpss Coğrafya 

 Türkiye Fiziki Coğrafyası Türkiye Coğrafi Konumu
 Türkiye’nin Yerşekilleri ve Su Örtüsü Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
 Toprak, Doğa ve Çevre Türkiye’nin Beşeri Coğrafyası
 Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası Tarım, Hayvancılık ve Orman
 Madenler ve Enerji Kaynakları Sanayi, Turizm ve Ticaret Ulaşım
 Türkiye Bölgeler Coğrafyası

 

konular olmak üzere sınavda Ekpss Coğrafya konusunda toplam 5 tane soru gelmektedir.En çok Ekpss de öğrencisinin zorlandığı aslında en kolay olabilecek konu ise Anayasa-Vatandaşlık dersi konuları ise;

 

 Ekpss Anayasa-       Vatandaşlık 

 Temel Hukuk Bilgileri Hükümet Sistemi Diğer Hak ve Ödevler
 Hukukun Dalları-Kamu Hukuku Anayasa hukuku ve Türk Anayasa Tarihi Siyasi Hak ve Ödevler
 Özel Hukuk ve Karma Hukuk 1921 ve 1924 Anayasası Yasama/TBMM Kuruluşu ve Milletvekili Seçimi
 Normlar Hiyarerşisi 1961 Anayasası TBMM Çalışma Düzeni
 Yaptırım (Müeyide) Türleri 1982 Anayasası ve Genel Esaslar Meclis Çalışmaları
 Hak Kavramı ve Hakların Korunması Temel Hak ve Ödevler Oylama Türleri
 Kamu Hakları ve Özel Haklar Kişinin Hak ve Ödevleri Kararları
 Devlet Sistemleri, Anayasa Hukuku Sosyal ve Ekonomik Hakları TBMM Görev ve Yetkileri
 Demokrasi ve Demokrasi Çeşitleri Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti Başkanlık Divanı
 Türkiyede Seçim Seçim İlkeleri Yasama-Yürütme-Yargı

 

Ekpss Vatandaşlık ve Yurttaşlık  konulardan 6 adet soru gelmektedir.İçerisinde Aslında anlatımı en zor olan konulardan birisi güncel sosyoekonomik konular bunların sonu çıkmaz genelde son 3 ayda yani 2020 ve Ocak’tan itibaren konulara hakim olmak gerek bazı sorulara örnek vermek gerekirse;

 

 Ekpss Güncel 

 Türkiye ve dünyada olan olaylar
 Siyasi olaylar
 Deprem
 Olimpiyatlar
 Festivaller
 Spor
 Müzik müsabakaları

 

Devlet başkanı isimleri önceki senelerde olduğu gibi örneğin Fransa Cumhurbaşkanının eşinin ismi, Birleşmiş Milletler genel sekreterleri, Dünya Bankası başkanları, Türk sanatçı, bilim insanı, Milli Takımlar, Teknik Direktörü oynayan Türk takımları, ilgili her şey burada sınav sorusu olarak soruluyor Ayrıca dikkat edeceğiniz Dünya Engelliler Günü, Dünya Engelliler Haftası, Dünya Engelliler Olimpiyatları gibi özel soru kalıpları da çıkmaktadır bizim size Ekpsstercih.com olarak çözüm olarak önerimiz düzenli olarak televizyonlarda haber güncel olun köşe yazıları okuyun güncel olun.Konuyla İlgili Tüm Sorularınızı Aşağıda Bulunan Yorum Kısmından Sorabilirsiniz. Ayrıca Lütfen altta bulunan puanlamalarla yıldız veriniz…