Engelli Askerlik İşlemleri ve Muafiyet Nasıl Yapılır

Makale Konuları

Engelli Askerlik İşlemleri ve Muafiyet Nasıl Yapılır?

Engelli askerlik işlemleri ve muafiyet başvurusu ile ilgili detaylar aşağıda açıklanmaktadır.

ADVERSTISEMENT

Gözle görülür bir fiziksel rahatsızlığa sahip olanlar için askerlik muafiyet belgesi 1 gün gibi kısa bir sürede çıkar. Örneğin tek gözün görmemesi, iki gözün görmemesi, tek kolunun olmayışı, bir bacağının olmayışı gibi nedenlerle çok kolay ve hızlı biçimde muafiyet belgesi çıkarılır. Ancak gözle görünür bir rahatsızlığı olmayan kişilerin muayene süreleri uzamaktadır.

Hangi Engelliler Askere Gidemez?

 1. Fiziksel Engel: Kol ve bacak eksikliği, tekerlekli sandalye ya da koltuk değneği kullananlar.
 2. Göz Hastalıkları: Tek ya da çift gözün görmemesi.
 3. Sinir Hastalıkları: Vasküler yapı bozukluğu, kas sisteminin tedavisi olanaksız durumları.
 4. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları: Şizoid, şizotipal, şizofren, paranoid, borderline kişilik yapısı.
 5. Plastik ve Rekonstraktif Şirurji, Ağız, Çene, Yüz, Boyun Hastalıkları
 6. Deri Hastalıkları
 7. Sindirim Sistemi Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları, Kas ve İskelet Hastalıkları, Cerrahi Hastalıklar
 8. Ürogenital Organ Hastalıkları : Prostat, Seksüel davranış bozukluğu

Yüzde Kaç Engelliler Askerlik Yapar?

Engelin hangi alanda olduğuna göre değişir. Örneğin göz hastalıklarında camla düzeltildikten sonra görme kaybı 2/10 ve 4/10 arasında olanlar askerden muaf olur. Deri ve şekil bozukluğu olanlarda yüzdeki bozukluk 4 santim altındaysa askerlik yapar, 4 santim üzerindeyse askerden muaf tutulur. Fiziksel bozukluk %10 altındaysa askerlik yapar, üstündeyse muaf tutulur.

Engelli Muafiyet İşlemleri

 1. E-devlet üzerinden Asal Yoklama bölümüne girilir.
 2. Asal Yoklama formu doldurulur.
 3. Aile hekimine veya resmi sağlık kuruluşuna giderek boy, kilo ölçümü, kan sayımı ve genel muayene yapılır.
 4. Muayene sonucuna göre hastanedeki ilgili doktora sevk edilirsiniz.
 5. TSK Sağlık Yönetmeliğince tayin edilmiş yetkililer tüm sonuç ve gerekçeleri değerlendirerek askerlik muafiyetine karar verir.
 6. Vezneye evrak teslimi.
 7. Sağlık heyeti toplanır ve resmi rapor basılır.
 8. Askerlik muafiyet belgesi çıkarılır.

Engelli askerlik işlemleri yapılırken gözle görünür bir fiziksel rahatsızlığınız varsa hastaneden ya da askerlik şubelerinden kolayca rapor alınır, gözle görünmeyen rahatsızlıklar için yukarıdaki hastane protokolleri geçerlidir.

ADVERSTISEMENT

engelli-askerlik

 

 

ADVERSTISEMENT

Askerlik Kanunu Madde 26:

Çağrılan kişiler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan kimliğini ve öğrenim durumlarını gösterir belgeler ile birlikte yurt içinde askerlik şubelerinde, yabancı ülkelerde ise bulundukları yerin elçilik veya konsolosluklarında bizzat bulunmaya mecburdurlar. Bizzat bulunamayacak derecede hastalık veya engelli olanlarla, hükümlü, tutuklu veya lise veya yüksek öğrenimde olup henüz okullarını bitirmemiş olanlar hastalıkları veya engellilikleri hakkında usulüne uygun rapor veya okumakta oldukları okuldan verilmiş veya elçilik veya konsolosluklardan onaylı öğrenim durumlarını gösterir belge göndermeye ve hükümlülük veya tutukluluklarının nedenini bildirmeye, askerlik şubeleri ve elçilik veya konsolosluklar da bu husustan haber verilmiş olsun olmasın ihtiyar meclis ve heyetlerinden ve sair kişilerden ve ilgili kurumlardan yapılacak işlemleri sormaya ve askerliklerini bu sorgu neticesine ve muayenelerine göre kararlaştırmaya mecburdurlar.

İlçeleri dışındaki askerlik şubelerine ve elçilik veya konsolosluklara gidenlerin yapılan yoklamaları, bekletilmeksizin yerli askerlik şubelerine, varsa rapor ve öğrenim belgeleri ve hapislik veya tutukluluk nedenleri ile birlikte bildirilir ve bu gibilerin askerlikleri bu bilgilere göre kararlaştırılır.
Askerliğe elverişli olmadıklarını öne sürerek bulundukları yabancı ülkelerdeki elçilik veya konsolosluklara başvuranların sağlık muayeneleri, elçilik veya konsolosluklar tarafından uygun görülen resmi hastanelerde yaptırılır ve bu muayene sonucu alacakları raporlar elçilik veya konsolosluklar tarafından onaylanarak Milli Savunma Bakanlığına gönderilir. Bunların askerlik işlemleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından raporları üzerinde yapılacak inceleme sonucu kararlaştırılır.

Bu kararlara itiraz halindeyurt içindeki askeri hastanelerde yaptırılacak muayene sonucu verilecek raporlara göre işlem yapılır. Askerliğe elverişli olmadıklarına karar verilenlerden askerliğe elverişli oldukları şikayet veya ihbar edilenlerin durumları, Milli Savunma ve Dış işleri Bakanlıkları tarafından müştereken mahallinden araştırılır, araştırma sonucu askerliğe elverişli olduklarına kanaat getirilenler, yurt içinde tam teşekküllü askeri hastanelere sevk edilerek, sağlık kurulları tarafından verilecek raporlara göre kesin işleme tabi tutulurlar.

 1. maddeye geçmeden önce yoklama ve muafiyet sağlama sürecini adım adım anlatmak daha uygun olacaktır.

 

YOKLAMA İŞLEMLERİ

 • Askerlik İşlemleri Milli Savunma Bakanlığınca İç işleri bakanlığından alınan veriler doğrultusunda yürütülür ve Her yıl ekim ayında veriler Milli Savunma Bakanlığına aktarılır.
 • Muayeneler Bu yazınında altında var olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin Sağlık Yeteneğine İlişkin Yönetmelik doğrultusunda gerçekleştirilir.
 • Bu muayeneler, askerlik şubesinin bulunduğu yerde öncelikle varsa kayıtlı olduğu aile hekimi tarafından, yoksa en yakın resmi sivil sağlık kuruluşunda veya asker hastanelerinde tek tabip tarafından yapılır. Aile hekimince veya resmi sivil sağlık kuruluşunca hakkında karar verilemeyenler en yakın asker hastanesine sevk edilirler.
 • Yükümlüler hakkında ertesi yıla bırakmasevk geciktirmesi veya askerliğe elverişli değildir kararlı sağlık raporlarını tanzim etmeye yetkili makam, asker hastanesi sağlık kuruludur. Ancak, yatalaklar ile gözle görülür rahatsızlığı bulunanlar hakkında ertesi yıla bırakma, sevk geciktirmesi veya askerliğe elverişli değildir kararlı sağlık raporları, askerlik şubesi başkanı veya vekili ile mülki amirliklerce görevlendirilen resmi iki sivil (varsa biri aile hekimi) tabipten teşkil edilecek geçici sağlık kurulunca verilebilir. Geçici sağlık kurulunca karar verilemeyen yükümlüler askerlik şubelerince en yakın asker hastanesine sevk edilirler.
 • Aile hekimi, resmi sivil sağlık kuruluşu veya asker hastanelerinde bu madde kapsamında yapılacak sağlık muayenelerinden herhangi bir ücret veya katkı payı alınmaz.

Başvuru yapabileceğiniz Askerlik Şubelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca E-Devlet üzerinden askere alma işlemi için randevu alabilirsiniz