Engelliler İçin 2020 Yılı İçinde Acilen Atama Planlanmasının Yapılması Çağrısı

Basına-Kamuoyuna ve Engelli Örgütlerine Engellilerin İstihdamda Hakları Platformu’ndan Engelliler İçin 2020 Yılı İçinde Acilen Atama Planlanmasının Yapılması konulu açık çağrı bildirisi yayınlandı.

Söz konusu açık çağrıda “bilindiği üzere COVİD-19 pandemisi bahane edilerek üçüncü kez ertelenen 2020 EKPSS’nin, Engellilerin İstihdam Platformunun etkin mücadelesi ile 15 Kasım 2020 tarihinde yapılması, ÖSYM tarafından planlanmıştır.

Bizler Engellilerin İstihdamda Hakları Platformu olarak, taraf olduğumuz BM Engelli Hakları Sözleşmesinin 11.maddesine göre insani bakımdan acil risk durumlarından biri olan COVİD-19 pandemisi bahane edilerek engellilere yönelik istihdam politikalarının özellikle de atamaların ertelenmesinden endişe duymaktayız.

ADVERSTISEMENT

Atama bekleyen engellilerin sayısı günden güne artmaktadır. 2018 EKPSS/kura için 88 bin 832 aday başvurmuş ancak 2018/2 ve 2019/1 atamalarında toplam 3445 kadro açılmıştır. Dolayısıyla 2016 ve 2018 EKPSS/kura sonucu atanamayanların sayısı 100 binin üzerindedir. Kaldı ki, 2020 EKPSS’ye ilk başvuru yapanların sayısı da 85 binin üzerindedir. 2020 EKPSS ek başvuru ve kura başvuruları ile bu sayının 90 bini geçebileceği söylenebilir.

Atama bekleyen engellilerin arasında sosyal yardım kapsamı dışında kalanlar, özel sektörde çalışıp pandemi nedeniyle ücretsiz izne ayrılanlar ve ekonomik güçlük içinde yaşayanlar vardır. Pandemi nedeniyle getirilen ücretsiz izin uygulamasından dolayı, engellilerin orantısız derecede ekonomik güçlük çektiği ve işten çıkarma yasağının kalkması ile birlikte ilk işten çıkartılacakların engelli çalışanlar olacağı ve bir daha istihdam şanslarının oldukça güç olacağı açıktır. Bu nedenle engelliler için EKPSS ve kura ile atanmak hayati önem arz etmektedir.

Son 2 yılda kurumların personel alımlarına baktığımızda KPSS ile çok sayıda personel aldıklarını, EKPSS puanı ile alım yapmadıklarını görüyoruz. Bu duruma en iyi örnek Sağlık Bakanlığına ait verilerdir.2020 yılında sadece Sağlık Bakanlığı KPSS puanı ile farklı statüde 50 bin personel almış, bunların arasında EKPSS puanı ile alım yapılmamıştır.

ADVERSTISEMENT

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün Mayıs 2020 Engelli ve Yaşlı istatistik bültenine göre engelli memur açığı 7119’dur. Bu sayının 5.086’sı Milli Eğitim Bakanlığına, 1.348’i Diyanet İşleri Başkanlığına geri kalan 685 kontenjan diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarına aittir.

Son yıllarda kamuda sözleşmeli personel istihdamının artışına rağmen, bu artışın engellilerin kota hesabında etkisiz olması nedeniyle, %3’lük kotanın dolması ile karşı karşıyayız. Kamuda %3’lük engelli kotasının, istihdam edilmeyi bekleyen engellilerin artmasına karşılık son derece yetersiz kaldığı, bu kotanın günümüz şartlarında gerçekçi olmadığı, Avrupa ülkelerinde %5’ten az olmayan kota uygulamalarına bakıldığında %3’lük kota uygulamasının oldukça düşük olduğu ve kotanın yasal değişiklik ile acilen güncellenmesi gerektiği ortadadır.

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakanımız Sayın Zehra ZÜMRÜT SELÇUK, kamuda engelli kontenjanının %95’inin dolduğunu beyan etmiş olsa da %3’lük kontenjanın üzerinde engelli istihdam etmeye engel bir mevzuat yoktur. Kaldı ki Bakanlık, BM Engelli Hakları Sözleşmesinin 27.maddesinde ifade edilen “engellilerin kamuda istihdam edilmeleri”ne yönelik taahhüdünün denetleyicisi ve uygulayıcısı konumundadır.

ADVERSTISEMENT

Engellilerin İstihdamda Hakları Platformu olarak, engelliler arasındaki işsizlik oranını da dikkate alarak bu yasama döneminde Hükümetimiz tarafından kota artışına yönelik kanun teklifi verilmesini, bu teklifin TBMM’de grubu olan tüm partiler tarafından desteklenerek yasalaşmasını ve sürecin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından takip edilmesini talep etmekteyiz.

Unutulmamalı ki, 2002/58 sayılı Özürlüler Hakkında Başbakanlık Genelgesinin 1 inci maddesinde “kamu kurum ve kuruluşları, istihdamı zorunlu özürlü personel kontenjanlarını açık tutmayarak süresi içinde sınav açacağı, özürlülerin eğitim gördükleri alanlarda, eğitim düzeylerine, mesleki bilgi ve becerilerine uygun iş ve görevlerde istihdamlarının sağlanması için özen gösterileceği” ifade edilmektedir. Bu bağlamda bizler, kota artışına yönelik yasal değişiklik oluncaya dek, kotanın %95’inin dolmuş olmasının engellilerin kamuda istihdamlarının azaltılmasına neden olmamasını, engellilerin eğitimlerine/edindikleri mesleklere karşılık gelen kadrolarda istihdamlarının sağlanması amacıyla kurumların kadro kaydırması yaparak engellilere yönelik kadro oluşturmalarını ve KPSS puanı ile personel alımı yapıldığında eş zamanlı olarak EKPSS puanı ile de alım yapılmasını talep etmekteyiz.

Bilindiği üzere, Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) Belgesinde engelliler özel politika gerektiren gruplar arasındadır. Belgede engellilere yönelik eylem kararlarında Devletimizin engellilerin işgücüne ve istihdama katılımlarının önündeki engellerin kaldırılmasını amaçladığı ifade edilmektedir. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için; Ekim ayı sonunda tüm bakanlıkların, kurum ve kuruluşların memur açığı bildirimlerinde engelli kontenjanı bildirimlerinin sayıca artırılmasına yönelik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarla özel bir çalışma yapmasını ve yüksek sayıda engelli kontenjanı bildirimi için süreci denetlemesini beklemekteyiz.

Öte yandan, tercihleri sonrası kurumlarda oluşturulan komisyonlarca birçok engellinin atamasının reddedildiği ve bu nedenle bazı kontenjanların boş kaldığını biliyoruz. Tercihleri sonucu atanmış engelli adayların; hafızlık belgesi, bilgisayar sertifikası ya da benzer kurs belgelerinin olmayışı nedeniyle atamalarının iptali yerine, diğer şartları sağlamaları halinde atamalarının yapılması ve bu adaylara eksik olan belgeleri tamamlaması için hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesini, bir meslek edinememiş engelliler için yardımcı hizmetler kadrosu yerine, genel idari hizmetlerden kadro açılmasını ve KPSS’de yer alan tüm mesleklerin EKPSS tercihlerinde yer almasını da talep etmekteyiz.

Engelli örgütlerinin, EKPSS başvuru ve tercih kılavuzlarının hazırlık aşamalarında sürece dahil olmaları gerektiğini hatırlatarak; kılavuzlarda yer alan engelliliğe ve cinsiyete dayalı ayrımcı şartların kaldırılmasına yönelik acilen bir çalıştay yapılmasını ve bu amaçla Bakanlık nezdinde STK’ların dahil olduğu bir mekanizma kurulmasını da talep etmekteyiz.

Bizler aşağıda isimleri yazılı Engellilerin İstihdam Hakları Platformu üyeleri olarak, istihdam edilmeyi bekleyen yüzbinlerce engelliden bize gelen talepler doğrultusunda nihai ve öncelikli olarak;

 1. 2020 yılı bitmeden kamudaki tüm boş kontenjanların (en az 7119 kadro olmak üzere) doldurulması amacıyla acilen bir atama planı yapılmasını,
 2. Boş kontenjanların doldurulması, atama bekleyen yüzbinlerce engelli için bir çözüm olmayacağından, kota artışına yönelik yasal değişikliğin Hükümetimiz tarafından TBMM gündemine alınarak ivedilikle sonuçlandırılmasını,
 3. Engellilerin kamuda istihdamın artırılması yanında özel sektörde de istihdamının artırılmasını sağlamak amacıyla “destekli istihdam modeli”nin ivedilikle hayata geçirilmesini talep ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” denilmiştir.

 1. 21 Diyarbekir Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
 2. 68 Aksaray Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
 3. Abdullah Mutlu TOKGÖZ, Engelli, Siyasetçi, Aktivist-Ankara
 4. Abuzer Akkanat -SİME-SEN Malatya Engelliler Komisyonu Koordinatörü
 5. Adana Martı Engelliler Spor Kulübü Derneği
 6. Adana Yıldız Engelliler Derneği
 7. Adana Yıldız Engelliler Spor Kulübü Derneği
 8. Adıyaman Anadolu GAP Görme Engelliler Derneği
 9. Adıyaman GAP Görme Engelliler Derneği ve Spor Kulübü Derneği
 10. Adıyaman Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
 11. Aksaray Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
 12. Aksaray Somuncu Baba Engelsiz Spor Kulübü Derneği
 13. Aktif Engelliler Derneği, İzmir
 14. Aktif Görme Engelliler Derneği Genel Merkez, Ankara
 15. Aktif Görme Engelliler Derneği, Ankara
 16. Albinizm Derneği, İstanbul
 17. Ali GENÇ, Gazeteci, Aktivist-Bursa
 18. Ali Haydar KOYUN Yazar/Aktivist Malatya
 19. Ali YAYLACI-Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun Rize İl Temsilcisi
 20. Altınokta Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Van
 21. Altınokta Körler Derneği Adana Şubesi
 22. Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi
 23. Altınokta Körler Derneği Amasya Şubesi
 24. Altınokta Körler Derneği Ankara Şubesi
 25. Altınokta Körler Derneği Antalya Şubesi
 26. Altınokta Körler Derneği Aydın Şubesi
 27. Altınokta Körler Derneği Bingöl Şubesi
 28. Altınokta Körler Derneği Bursa Şubesi
 29. Altınokta Körler Derneği Çanakkale Şubesi
 30. Altınokta Körler Derneği Denizli Şubesi
 31. Altınokta Körler Derneği Diyarbakır Şubesi
 32. Altınokta Körler Derneği Elazığ Şubesi
 33. Altınokta Körler Derneği Elbistan Şubesi
 34. Altınokta Körler Derneği Genel Merkez, Ankara
 35. Altınokta Körler Derneği İstanbul Şubesi
 36. Altınokta Körler Derneği Kadın Meclisi
 37. Altınokta Körler Derneği Kayseri Şubesi
 38. Altınokta Körler Derneği Konya Şubesi
 39. Altınokta Körler Derneği Kütahya Şubesi
 40. Altınokta Körler Derneği Manisa Şubesi
 41. Altınokta Körler Derneği Osmaniye Şubesi
 42. Altınokta Körler Derneği Sakarya Şubesi
 43. Altınokta Körler Derneği Samsun Şubesi
 44. Altınokta Körler Derneği Tekirdağ Şubesi
 45. Altınokta Körler Derneği Uşak Şubesi
 46. Altınokta Körler Derneği Van Şubesi
 47. Altınokta Körlere Hizmet Vakfı, Ankara
 48. Amasya Engelliler Spor Kulübü Derneği
 49. Amasya Yeşilırmak Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
 50. Ana Kucağı Derneği, Ankara
 51. Anadolu Engelliler Dayanışma Derneği, Isparta/Yalvaç
 52. Anadolu Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara
 53. Anadolu Lions Diyabet Teşhis Tedavi ve Eğitim Vakfı (ALDİVAK), Ankara
 54. Anadolu Sessiz Umutlar Derneği, Ankara
 55. Anatolia Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara
 56. Ankara Altınokta Spor Kulübü Derneği
 57. Ankara Engelsiz Toplum Oluşturma Derneği
 58. Ankara Hitit Gençlik ve Spor Derneği
 59. Ankara İnovatif Görme Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği
 60. Ankara İnovatif Görme Engelliler Kulüpler Birliği
 61. Ankara Mavi Ay Otistik Çocuklar ve Aileleri Derneği
 62. Antalya Engel Tanımayanlar Derneği
 63. Antalya Özel Sporcular Gençlik ve Spor Derneği ve Kulübü Derneği
 64. Ardahan Göle Engelliler Derneği
 65. Artvin Engelliler Derneği
 66. Artvin Görme Engeller Spor Kulübü Derneği
 67. Aslan KAYA, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Ağrı İl Temsilcisi
 68. Ataşehir Engelliler Dayanışma Derneği, İstanbul
 69. Ataz Şafak Spor Kulübü Derneği, Ankara
 70. Atılgan Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara
 71. Atılgan Engelsiz Kültür ve Spor Derneği
 72. Avrasya Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, İzmir
 73. Ayhan Zenbilci-Yazar, Programcı, Bursa
 74. Ayyıldız Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği, Ankara
 75. Ayyıldız Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara
 76. Bandırma Bedensel Engelliler Derneği (BABED), Bandırma
 77. Bandırma Engelime Renk Ver Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği
 78. Başkent Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara
 79. Batıkent Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği, Ankara
 80. Batman Engelliler Spor Kulübü Derneği
 81. Batman Zihinsel Engellileri Eğitim ve Koruma Derneği
 82. Beşiktaş Engelliler Spor Kulübü Derneği İstanbul
 83. Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Alanya İlçe Temsilciliği (Antalya)
 84. Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Burdur İl Temsilciliği
 85. Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Genel Merkez, Antalya
 86. Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Manavgat İlçe Temsilciliği (Antalya)
 87. Bilal KIZARTICI, Aktivist-İstanbul
 88. Bilecik Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği
 89. Bilecik Bozüyük İşitme Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği ve Derneği
 90. Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER)
 91. Bilecik Kent Konseyi Engelliler Meclisi
 92. Bir Damla Kan Talasemi Derneği Şanlıurfa/Siverek
 93. Birleşik Devlet Memurları Sendikası (BİRDEM-SEN)
 94. Bismil Bedensel Engelliler Derneği, Diyarbakır
 95. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği (BİYONİK-DER) Ankara
 96. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Adana İl Temsilciliği
 97. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Antalya İl Temsilciliği
 98. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Bilecik İl Temsilciliği
 99. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Bursa İl Temsilciliği
 100. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Eskişehir İl Temsilciliği
 101. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Isparta İl Temsilciliği
 102. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği İstanbul İl Temsilciliği
 103. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği İzmir İl Temsilciliği
 104. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Mersin İl Temsilciliği
 105. Bolu Köroğlu Engelsiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 106. Bolu Umut Işığı Engelliler Gençlik Kulübü Derneği
 107. Bursa Değişim Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği
 108. Bursa Down Kardeşliği Derneği, Bursa
 109. Bursa Genç Osmangazi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
 110. Bursa Karagöz Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
 111. Bursa Karagöz Hacivat Engelliler Bilim Kültür ve Dayanışma Derneği
 112. Bursa Merinos Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği
 113. Bursa Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği (BUGES)
 114. Bursa Otizmli Bireyler ile Anneleri Yardımlaşma Derneği
 115. Bursa Serebral Palsi Derneği (BURSEDER)
 116. Bursa Spastik Engelliler Rehabilitasyon Vakfı
 117. Bursa Uludağ Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği
 118. Cebrail KURNAZ-Özel Eğitimciler Temsilcisi, Burdur
 119. Cemal GARİPOĞLU Türkiye Görme Engeller Spor Federasyonu Artvin İl Temsilcisi
 120. Cemal UZUN, Engelliler Bakanlığı İstiyoruz Hareketi Lideri-İstanbul
 121. Cizre Engellileri Koruma ve Dayanışma Derneği
 122. Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
 123. Çankaya Kent Konseyi Engeli Meclisi Başkanlığı, Ankara
 124. Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği, Samsun
 125. Çarşamba Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Samsun
 126. Çatalağzı Engelliler Derneği, Kilimli/Zonguldak
 127. Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAv)
 128. Denizli Engelliler Platformu
 129. Denizli İşitme Engelliler Derneği
 130. Denizli Otizm Derneği
 131. Denizli Pamukkale Hemofili Derneği
 132. Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği, Ankara
 133. Diyalizle Yaşam Engelliler Derneği, Kayseri
 134. Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
 135. DMD İle Mücadele Gönüllüleri Platformu
 136. Doğu Akdeniz Engelli Dernekleri Federasyonu, Mersin
 137. Doğu Karadeniz MS (Multiple Skleroz) Özel Bireyler Derneği, Trabzon
 138. Edirne Zihin ve Hareket Engelli Çocukları Koruma Derneği
 139. Eğitim Gençlik Engelliler ve Spor Derneği, Samsun
 140. Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED), Ankara
 141. Ekrem KOCA, Siyasetçi, Aktivist-Eskişehir
 142. Elazığ Fırat Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
 143. Elazığ Harput Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
 144. Engel Siz Olmayın Derneği, Aydın-Kuyucak
 145. Engelim Olmayın Derneği, Muğla-Datça
 146. Engelli Aileleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (ENAD) Manisa-Salihli Şubesi
 147. Engelli Dernekleri Federasyonu, Ankara
 148. Engelli Engelsiz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Karabük
 149. Engelli İnsan Hakları Derneği, Ankara
 150. Engelli Kadınlar Derneği, Bursa
 151. Engelli ve Aileleri Yardımlaşma Derneği, Ankara
 152. Engelli ve Yakınları Eğitim, Kültür, Sağlık ve Spor Kulübü Derneği, Ankara
 153. Engelliler Kültür Derneği, Bursa
 154. Engelliler Kültür Sanat ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi, Istanbul/Sultangazi
 155. Engelliler Platformu
 156. Engelliler ve Aileleri Eğitim ve Dayanışma Derneği (ENADER) Osmanbey/İstanbul
 157. Engelliler ve Aileleri Eğitim ve Dayanışma Derneği (ENADER), İstanbul.
 158. Engelliler ve Gençlik Derneği, Ankara
 159. Engellilerle Yaşam Derneği, Ankara
 160. Engelliyim Engel Tanımam Derneği, İskenderun
 161. Engelsiz Arsuz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Hatay
 162. Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası (ENGELSİZ EĞİTİM-SEN)
 163. Engelsiz Eğitim Platformu, Aksaray
 164. Engelsiz Eğitim Platformu, Antalya
 165. Engelsiz Hacettepe Gençlik Spor Kulübü Derneği, Antalya İl Temsilciliği
 166. Engelsiz Sağlık Çalışanları Sendikası (ENGELSİZ SAĞLIK-SEN)
 167. Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği, Ankara
 168. Engelsiz Yaşamevi Derneği, Alanya /Antalya
 169. Engelsiz Yürekler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İstanbul
 170. Engelsizkariyer. com Ulusal Engelli İstihdamı Danışmanlık Ajansı
 171. Engin KONAKÇI, Aktivist-Ankara
 172. Erciş İşitme Engelliler Derneği, Van
 173. Erdek Engelli ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği (ENGEL-DER), Balıkesir
 174. Ertuğrul TAŞ, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun Adana İl Temsilcisi
 175. Erzincan Down Sendromu Derneği
 176. Eskişehir Engelliler Spor Kulübü Derneği
 177. Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
 178. Eşit Yaşam Derneği, İzmir
 179. Evrensel Görme Özürlüler Derneği Genel Merkez, Ankara
 180. Fedakar ÖZDEMİR, Aktivist-Ankara
 181. Galip Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara
 182. Gamze TEKEŞ, Eğitimci-Yazar, Aktivist-Ankara
 183. Gaziantep Bedensel Engelliler Derneği
 184. Gaziosmanpaşa Engelliler Spor Kulübü Derneği, İstanbul
 185. Gören Kalpler Eğitim Derneği Genel Merkez, Ankara
 186. Gören Kalpler Eğitim Derneği, Bodrum Şubesi
 187. Gören Kalpler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Ankara
 188. Gören Kalpler Tandem Spor Kulübü Derneği
 189. Görme Engelli Gaziler Derneği, Ankara
 190. Görme Engelli Spor Kulüpleri Birliği, (60 Kulüp)
 191. Görme Engelliler Bilişim İletişim Derneği (GENBİL), Ankara
 192. Görme Engellilerin Eğitimine Destek Derneği, Ankara
 193. Görme Özürlü Evrensel Hukukçular Derneği, Ankara
 194. Görme Özürlüler Derneği (GÖZDER), İstanbul
 195. Güçlü Eller Engelliler Kulübü Derneği, Ankara
 196. Gülcan ERDEMİR, SAHİMSEN Engelliler Komisyonu Eskişehir Temsilcisi
 197. Gülpınar DOĞAN, SAHİMSEN Engelliler Komisyonu İstanbul Temsilcisi
 198. Gümüşhane Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 199. Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği
 200. Hatice Çiydem YILDIZ, Altınokta Körler Derneği Gönüllüsü, Bursa
 201. Hatice YILDIZ, Sosyal Hizmet Uzmanı, Aktivist-Ankara
 202. Herkes için Turizm Derneği, İzmir
 203. Hopa Bedensel Engelliler Derneği, Artvin
 204. Hüseyin Özlük Siyasetçi Yazar, Aktivist, Ankara
 205. Isparta İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği
 206. İnflamatuvar Bağırsak Hastaları ve Aileleri Yardımlaşma Derneği (İBHAYD), İzmir
 207. İnovatif Düşünme Girişimcilik ve Hayat Boyu Öğrenme Derneği, Lalahan/Elmadağ-Ankara
 208. İşitme Engelli Çocuklar ve Aileler Spor Kulübü Derneği Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Eskişehir
 209. İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği, İstanbul
 210. İzmir Engel Siz Yaşam Derneği
 211. Kahramanmaraş Akçakoyunlu İdman Yurdu Spor Kulübü Derneği
 212. Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Spor Kulübü Derneği
 213. Kahramanmaraş Edeler Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
 214. Kahramanmaraş Ertuğrulgazi Engelliler Spor Kulübü Derneği
 215. Kahramanmaraş Gençlik Gücü Spor Kulübü Derneği
 216. Kamuda Çalışan Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KAMUENDER), Ankara
 217. Karadeniz Görme Engeller Derneği Genel Merkezi, Ordu
 218. Karahisar Kalesi Görmeyenler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
 219. Karaman Engelliler Spor Kulübü Derneği
 220. Kars Dolunay Derneği
 221. Kırıkkale Görme Engelliler Derneği Genel Merkez
 222. Kistik Fibrozis Aile ve Yardımlaşma Derneği (KİFDER), İstanbul
 223. Kocaeli Otizmli Çocuklar Derneği
 224. Kocaeli Serebral Palsi ve Tüm Özel Gereksinimli Birey ve Aileleri Rehabilitasyon Habilitasyon Sosyal Yardımlaşma Derneği (KOSEBDER)
 225. Kolostomili ve Ostomililer Derneği, İzmir
 226. Konya Ayyıldız Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
 227. Konya Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
 228. Konya Görme Engelliler Spor Kulüpleri Birliği Derneği
 229. Konya Hilal Engelliler Spor Kulübü Derneği
 230. Konya Karatay Engelliler Spor Kulübü Derneği
 231. Konya Mevlana Engelliler Spor Kulübü Derneği
 232. Körlere Eğitim ve Destek Derneği (KÖRDES), İstanbul
 233. Kumru Hasta Haklarını Koruma Derneği Ordu
 234. Kurtuluş Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara
 235. Küresel Görme Engelliler Gençlik Spor Kulüpleri Topluluk Derneği
 236. Kütahya Engelliler Zafer Kulübü Derneği
 237. Lotus Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği, Ankara
 238. Malatya Gençlik Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
 239. Malatya Yeşilyurt Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
 240. Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
 241. Manisa Spil Engelliler Spor Kulübü Derneği
 242. Marmara İşitme Engelliler Derneği, İstanbul
 243. Memnune Buket DOĞAN-Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun Kırşehir İl Temsilcisi
 244. Mersin Engellileri ve Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
 245. Mersin işitme Engelliler Eğitimine Destek ve Kalkındırma Derneği
 246. Mersin Ortopedik Engelliler Derneği, Mersin
 247. Miraç Dursun, Aktivist
 248. Mobbing ile Mücadele Derneği Engellilik Genel Koordinatörlüğü
 249. Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Merkez, Ankara
 250. Muhammed Abit ÇEVİK- Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun Siirt İl Temsilcisi
 251. Mukaddes ÇAKMAK, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN) Engelli Komisyon Başkanı
 252. Mustafa Oğuz MUCURLUOĞLU, Aktivist, Yazar-Ankara
 253. Mustafa ÖLMEZ-Türkiye Görme Engeller Spor Federasyonunun Çankırı İl Temsilcisi
 254. Nazilli Bedensel Engelliler Derneği
 255. Necmettin ÖZEN / Engelli hakları savunucusu Cizre/Şırnak
 256. Nurten AKTAŞ, Yazar, Aktivist-Ankara
 257. Oğuzhan Ceran, Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Konya Temsilcisi
 258. Orta Karadeniz Engelliler Derneği, Samsun
 259. Osman Nuri Bayrak, Aktivist- Ankara
 260. Otizm Vakfı, Ankara
 261. Otizmli Çocuklar Derneği, Erzurum
 262. Öğretilebilir Çocukları Koruma Derneği, Ankara
 263. Ökkeş DEMİRCİ, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun Osmaniye İl Temsilcisi
 264. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Öğretmenleri Derneği (ÖZRÖ-DER), İstanbul
 265. Özürler Kültür ve Dayanışma Derneği, Ankara
 266. Pamukkale Sağır Spor Derneği
 267. Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği, Konak-İzmir
 268. Ramazan ÇETİNKAYA, SAHİMSEN Engelliler Komisyonu İl Temsilcisi, Zonguldak
 269. Raylı Sistemler Teknolojileri Mezunları Derneği (RESTDER) Engelsiz Bireyler Kolu, Eskişehir
 270. Recep Hoşoğlu Rize Kent Konseyi Engelliler Meclisi Genel Sekreteri
 271. Sağır Gençlik ve Doğa Sporları Federasyonu, Ankara
 272. Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN)
 273. SAHİMSEN Engelliler Komisyonu
 274. Sakarya Engelliler Güçlendirme Derneği
 275. Samsun Engelliler Federasyonu
 276. Samsun İşitme Engellileri Derneği
 277. Samsun İşitme Engellileri Spor Kulübü Derneği
 278. Samsun Otizmli Çocuklar Derneği
 279. Saruhanlı Engelliler Derneği Saruhanlı/Manisa
 280. Selçuk Üniversitesi Otizm Derneği, Konya
 281. Serebral Palsi ve Tüm Özel Gereksinimli Bireyler Araştırma Geliştirme Bilim Teknoloji ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (DASEP), Kocaeli-Darıca
 282. Serebral Palsili Bireyler ve Yakınları Derneği (SEBİDER), Bursa
 283. Sessiz Meleklerin Sesi Derneği, Eskişehir
 284. SESSİZSİNİZ Aktivist İşitme Engelliler Hareketi
 285. Sınırlı Sorumlu Ege Tüm Engelliler Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi, İzmir
 286. SİMESEN Engelliler Komisyonu
 287. Sincan Ortopedik Özürlüleri ve Aileleri Dayanışma Derneği, Ankara
 288. Sistinozis Hastalıkları Derneği, Ankara
 289. Siverek Engelliler Derneği
 290. Sivil Memurlar Sendikası (SİMESEN) Genel Merkez
 291. SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği, Tepebaşı/Eskişehir
 292. Soma Bir Damla Ol Engelliler Derneği Manisa Soma
 293. Sorgun Engelliler Umut Derneği, Yozgat
 294. Suat ŞEKERCİ, Birleşik Devlet Memurları Sendikası Elazığ İl Temsilcisi
 295. Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği, Tekirdağ
 296. Şanlı Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Şanlıurfa
 297. Şehzadeler Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Manisa
 298. Şişli Bedensel Engelliler Derneği, İstanbul
 299. Şişli Can Zihinsel Engelliler Derneği, İstanbul
 300. Şule ÖZCAN, Eğitimci-Yazar, Aktivist-Ankara
 301. Şule SEPİN İÇLİ, Psikolog, Aktivist-Ankara
 302. Tarık ÖNCÜ, Türkiye Disleksili Çocuklar Vakfı Samsun İl Temsilcisi
 303. Timsahlar Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği Bursa
 304. Toplum Ruh Sağlığı Derneği (TORSAD)
 305. Trabzon Engelsiz Turizm Derneği
 306. Trabzon Görme Özürler Sanat ve Spor Kulübü Derneği
 307. Tunceli Bedensel Engelleri Destekleme Derneği
 308. Tüketici Sorunları Derneği (TUSODER), İstanbul
 309. Tülin EROL, Aktivist, Bodrum-Muğla
 310. Tüm Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İzmir
 311. Tüm Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği (TEDAY), Ankara
 312. Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Derneği (ÖZERK-DER), Ankara
 313. Türkiye Beyazay Derneği Erzurum Şubesi
 314. Türkiye Disleksili Çocuklar Vakfı, Ankara
 315. Türkiye Engelliler Meclisi Afyon İl Engelliler Meclisi
 316. Türkiye Engelliler Meclisi Ankara İl Engelliler Meclisi
 317. Türkiye Engelliler Meclisi Aydın İl Engelliler Meclisi
 318. Türkiye Engelliler Meclisi Bingöl İl Engelliler Meclisi
 319. Türkiye Engelliler Meclisi Bursa İl Engelliler Meclisi
 320. Türkiye Engelliler Meclisi Denizli İl Engelliler Meclisi
 321. Türkiye Engelliler Meclisi Diyarbakır İl Engeliler Meclisi
 322. Türkiye Engelliler Meclisi Elazığ İl Engelliler Meclisi
 323. Türkiye Engelliler Meclisi Gaziantep İl Engelliler Meclisi
 324. Türkiye Engelliler Meclisi Giresun İl Engelliler Meclisi
 325. Türkiye Engelliler Meclisi Hatay İl Engelliler Meclisi
 326. Türkiye Engelliler Meclisi İstanbul Anadolu Yakası İl Engelliler Meclisi
 327. Türkiye Engelliler Meclisi İstanbul Avrupa Yakası İl Engelliler Meclisi
 328. Türkiye Engelliler Meclisi İzmir İl Engelliler Meclisi
 329. Türkiye Engelliler Meclisi Kahramanmaraş İl Engelli Meclisi
 330. Türkiye Engelliler Meclisi Kars İl Engelliler Meclisi
 331. Türkiye Engelliler Meclisi Kocaeli İl Engelliler Meclisi
 332. Türkiye Engelliler Meclisi Konya İl Engelliler Meclisi
 333. Türkiye Engelliler Meclisi Kütahya İl Engelliler Meclisi
 334. Türkiye Engelliler Meclisi Manisa İl Engelli Meclisi
 335. Türkiye Engelliler Meclisi Mersin İl Engelliler Meclisi
 336. Türkiye Engelliler Meclisi Nevşehir İl Engelliler Meclisi
 337. Türkiye Engelliler Meclisi Ordu İl Engelliler Meclisi
 338. Türkiye Engelliler Meclisi Rize İl Engelli Meclisi
 339. Türkiye Engelliler Meclisi Sakarya İl Engelliler Meclisi
 340. Türkiye Engelliler Meclisi Samsun İl Engelliler Meclisi
 341. Türkiye Engelliler Meclisi Sinop İl Engelliler Meclisi
 342. Türkiye Engelliler Meclisi Tekirdağ İl Engelliler Meclisi
 343. Türkiye Engelliler Meclisi Uşak İl Engelliler Meclisi
 344. Türkiye Engelliler Meclisi Van İl Engelliler Meclisi
 345. Türkiye Engelliler Meclisi Zonguldak İl Engelli Meclisi
 346. Türkiye Engelsiz Yaşam ve Sosyal Hizmet Vakfı (TEYVAK) Ankara
 347. Türkiye Görme Engelliler Derneği (TURGED) Batman Şubesi
 348. Türkiye Görme Engelliler Derneği (TURGED) Genel Merkez, İstanbul
 349. Türkiye İşitme Engelliler Derneği, İstanbul
 350. Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Ankara Şubesi
 351. Türkiye Kas Hastalıkları Derneği, İstanbul
 352. Türkiye Körler Federasyonu
 353. Türkiye Körler Vakfı Trabzon Şubesi
 354. Türkiye Körler Vakfı, Ankara
 355. Türkiye Ortopedik Engelliler Federasyonu
 356. Türkiye Özel Eğitim Vakfı, Karabük
 357. Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Genel Merkezi, İstanbul
 358. Türkiye Sakatlar Derneği Adana Şubesi
 359. Türkiye Sakatlar Derneği Afyon şubesi
 360. Türkiye Sakatlar Derneği Akçakoca Şubesi
 361. Türkiye Sakatlar Derneği Aksaray Şubesi
 362. Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şubesi
 363. Türkiye Sakatlar Derneği Anadolu Yakası Şubesi
 364. Türkiye Sakatlar Derneği Ankara Şubesi
 365. Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi
 366. Türkiye Sakatlar Derneği Avcılar Şubesi
 367. Türkiye Sakatlar Derneği Ayancık Şubesi
 368. Türkiye Sakatlar Derneği Aydın Şubesi
 369. Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi
 370. Türkiye Sakatlar Derneği Bakırköy Şubesi
 371. Türkiye Sakatlar Derneği Bandırma Şubesi
 372. Türkiye Sakatlar Derneği Bartın Şubesi
 373. Türkiye Sakatlar Derneği Bitlis Temsilciliği
 374. Türkiye Sakatlar Derneği Bodrum Temsilciliği
 375. Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi
 376. Türkiye Sakatlar Derneği Bursa Şubesi
 377. Türkiye Sakatlar Derneği Büyükçekmece Şubesi
 378. Türkiye Sakatlar Derneği Çanakkale Şubesi
 379. Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi
 380. Türkiye Sakatlar Derneği Çorlu Şubesi
 381. Türkiye Sakatlar Derneği Çorum Şubesi
 382. Türkiye Sakatlar Derneği Denizli Şubesi
 383. Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şubesi
 384. Türkiye Sakatlar Derneği Emet Şubesi
 385. Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi
 386. Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi
 387. Türkiye Sakatlar Derneği Fethiye Şubesi
 388. Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şubesi
 389. Türkiye Sakatlar Derneği Gaziosmanpaşa Şubesi
 390. Türkiye Sakatlar Derneği Gönen Şubesi
 391. Türkiye Sakatlar Derneği Hatay Şubesi
 392. Türkiye Sakatlar Derneği İstanbul Şubesi
 393. Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şubesi
 394. Türkiye Sakatlar Derneği Kapaklı Şubesi
 395. Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi
 396. Türkiye Sakatlar Derneği Kastamonu Şubesi
 397. Türkiye Sakatlar Derneği Kırıkkale Temsilciliği
 398. Türkiye Sakatlar Derneği Kırklareli Şubesi
 399. Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi
 400. Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi
 401. Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şubesi
 402. Türkiye Sakatlar Derneği Mersin Şubesi
 403. Türkiye Sakatlar Derneği Milas Temsilciliği
 404. Türkiye Sakatlar Derneği Muğla Temsilciliği
 405. Türkiye Sakatlar Derneği Nevşehir Şubesi
 406. Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi
 407. Türkiye Sakatlar Derneği Ordu Şubesi
 408. Türkiye Sakatlar Derneği Orhangazi Şubesi
 409. Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi
 410. Türkiye Sakatlar Derneği Sinop Şubesi
 411. Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şubesi
 412. Türkiye Sakatlar Derneği Şile Temsilciliği
 413. Türkiye Sakatlar Derneği Tarsus Şubesi
 414. Türkiye Sakatlar Derneği Tekirdağ Şubesi
 415. Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şubesi
 416. Türkiye Sakatlar Derneği Uşak Şubesi
 417. Türkiye Sakatlar Derneği Ünye Şubesi
 418. Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi
 419. Türkiye Spina Bifida Derneği Ankara Şubesi
 420. Ufuk Engelsiz Yaşam Derneği, İzmir
 421. Uluslararası Görme Engelliler Spor Kulüpleri
 422. Uluslararası Sivil Toplum Ağı Derneği, Trabzon
 423. Uluslararası Toplum Gelişimi Derneği (UTGD) Ankara
 424. Umut KOŞAN, Aktivist, Gazeteci, Sivas
 425. Umut Yol Engellileri Koruma Derneği, Ankara
 426. Uygar Görme Engeller Derneği Genel Merkezi, Bursa
 427. Uygar Görme Engelliler Derneği, Ankara
 428. Üç Yıldız Körler Derneği, Kocaeli
 429. Ümraniye Tüm Engelliler Platformu, İstanbul
 430. Van İşitme Engelliler Eğitim Gençlik Kültür ve Spor Kulübü Derneği
 431. Yasam Boyu Eğitim Derneği, Ankara
 432. Yaşadıkça. com
 433. Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
 434. Yenimahalle Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Ankara
 435. Yeryüzü Serebral Palsililer Bilim Teknoloji Araştırma Geliştirme İnovasyon ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (SEPARİNDER), İstanbul
 436. Yeşil Iğdır Engelliler Derneği, Iğdır
 437. Yeter SUCU, Aktivist, Ankara
 438. Yusuf Durdurmuş, Sakarya Hendek Görme Engelliler Bağımsız Yaşam Koçu
 439. Yüzümle Mutluyum Derneği, İstanbul
 440. Zihinsel Engelliler Derneği, Erzurum
 441. Zihinsel Engellileri Eğitim ve Koruma Derneği, Batman
 442. Zihinsel ve Bedensel Engelsiz Yarınlar Derneği, İzmir/Ödemiş

Üyelerden bu bildiriye destek vermek istemeyen ya da bildiriye katkı sunmak isteyen olursa yorum olarak belirtmeleri yeterli olacaktır.

Bu metin, Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Avukat Suha SAĞLAM, Altınokta Körlere Hizmet Vakfı Başkanı Avukat Turhan İÇLİ, Gören Kalpler Eğitim Derneği Başkanı Psikolog Erol SAYYIDAN, Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN) Engelliler Komisyonu Başkanı Sosyal Hizmet Uzmanı Ayşe SARI, Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü BOYRAZ ve İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Onur CANTİMUR tarafından hazırlanmıştır.

Resmin betimlemesi: Resimde, üç insan figürü var. Kırmızı renkteki figür ortada, tekerlekli sandalyesinde oturuyor ve  beyaz kravatı var. Diğer ikisi, tekerlekli sandalyeli figürün sağında ve solunda (bunlar gri renkte ve siyah kravatlı) ve her ikisi de koşarken resmedilmiş. Önlerinde, engelli atlama yarışlarında kullanılan bir bariyer var. Sağdaki insan figürü bariyere yaklaşmış (atlamaya hazırlanıyor) iken soldaki figür bariyerin üstünde, atlamayı başarıyor. Tekerlekli sandalyedeki figür bariyerin önünde ellerini iki yana açmış, bir anlamda bariyerin olmasından rahatsız bekliyor. Bu resim, diğerlerinin kolayca istihdam hakkına erişirken, engellilerin güçlüklerle karşılaştıklarını resmediyor.