Bilindiği üzere, 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan ile Giriş İmtihanlarına Ait Yordam ve Asıllar Hakkında Yönetmelik”in 6 ncı hususunun 5 inci fıkrasında “Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı takım ilanlarında lisans yahut lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ilişkin bilimsel, objektif ve denetlenebilir şartlar dışında makul bir adayı tanımlayan özel koşullar koyamazlar.” düzenlemesi yer almaktadır.

Üstte yer verilen düzenleme çerçevesinde; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından 01 Ekim 2019 tarihli ve 30905 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen ve aşağıda görsellerini sunduğumuz araştırma vazifelisi takımlarını incelediğimizde;

1- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sıhhat İdaresi Sıhhat İktisadı ve Siyasetleri Araştırma Vazifelisi takımına başvuracak adaylarda; “Fakültelerin İşletme Kısmı Lisans Mezunu Olmak ve Hastane ve Sıhhat Kuruluşları İdaresinde Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.” kuralı aranmıştır. Ülkemizde birçok Sıhhat Yönetimi/İdaresi mezunu bulunmakta iken, müracaat hakkı tanınmamıştır.

Ayrıyeten, ilanda yüksek lisans kuralı olarak “HASTANE VE SIHHAT KURULUŞLARI YÖNETİMİ” alanı yer almakta olup, ilgili lisansüstü program ülkemizde yalnızca bir devlet üniversitesinde bulunmaktadır.

Ek olarak, mezkür yönetmelik gereği ilgili takım kaidesinde yüksek lisans ibaresinin “TEZLİ” olarak açık olarak belirtilmesi gerekmektedir. Başka tüm araştırma vazifelisi takımlarında bu konu yazılı olarak belirtilirken, İlanda bu konu belirtilmemiştir.

2- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu İdaresi Kısmı Siyaset ve Toplumsal Bilimler Anabilim Kısmı Araştırma Vazifelisi takımına başvuracak adaylarda; “Kamu İdaresi Kısmı Lisans Mezunu Olmak ve İşletme Kısmında Doktora Yapıyor Olmak” kaidesi aranmıştır.

Bu ilanda Siyaset Bilimi ve Kamu İdaresi yahut Kamu İdaresi alanına öncelik verilmesi gerekirken, ne hikmetse Kamu İdaresi Lisans mezunu, İşletme alanında Doktora yapan kişi/lere fırsat verilmiştir. Araştırma vazifelilerinin atandığı bölüm-anabilim kolunda lisansüstü eğitim yapmaları temeldir. İlanın bu haliyle devam etmesi halinde, başvurup kazanacak kişi İşletme alanında Doktora yapan birisi olacak ve alan dışı bir atama yapılmış olacaktır.

Üniversitenin sahiden İşletme alanında doktora yapan akademik işçiye muhtaçlığı varsa, halihazırda ilgili fakültenin İşletme Kısmı bünyesindeki 2 Profesör, 4 Doçent, 1 Öğretim Vazifelisi, 1 Doktorasını tamamlamış Araştırma Vazifelisi ve 5 Araştırma Vazifelisi olmak üzere 13 öğretim elemanını da dikkate almalıdır.

3- Son olarak, Vücut Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Kısmı Spor Yöneticiliği Anabilim Kolu Araştırma Vazifelisi takımına başvuracak adaylarda; “Fakülte yahut Yüksekokulların Vücut Eğitimi ve Spor Eğitimi yahut Vücut Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Kısmı Lisans Mezunu Olmak, Vücut Eğitimi ve Spor Anabilim Kolunda Tezli Yüksek Lisans Yapıyor Olmak.” koşulu aranmıştır. Bu ilana bireye özel bir ilan yorumu getiremeyiz. Lakin, buradaki sorun takımın ilan edildiği yer olan Spor Yöneticiliği Kısmı mezunlarına müracaat talihi tanınmamasıdır.

Her geçen gün mezun sayısı artan Spor Yöneticiliği Kısmı mezunlarına da ilanda düzeltme yapılarak müracaat hakkı verilmelidir.

Üstte yaptığımız açıklamalar doğrultusunda, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin 3 (üç) araştırma vazifelisi takımında müracaat müddeti sona ermeden müracaat kurallarını tekrar gözden geçirerek düzeltme yapmasında yarar bulunmaktadır.

Yazıyı Derecelendir
[Total: 0 Average: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: