Hastane Muayene Ücretleri Ne Kadar 2020

Hastane Muayene Ücretleri Ne Kadar 2020 Hastane muayene ücretleri, kişilerin sigortalılık durumları, alınan sağlık hizmeti, sağlık kuruluşları ve daha birçok kritere göre değişkenlik göstermektedir. 2020 yılı özel hastaneler, devlet hastaneleri, sağlık ocakları, araştırma hastanelerinde muayene olmanız durumunda ödeyeceğiniz muayene ücretleri alt kısımda yer almaktadır. SGK tarafından belirlenen hastane muayene ücretleri özel ve devlet hastanelerine göre farklılık gösterebilir.

Devlet Hastanesi Muayene Ücreti Ne Kadar 2020

Sosyal Güven Kurumuna bağlı olmanız durumunda devlet hastaneleri muayene ücreti 6 TL gibi bir ücreti bulunur. Bu ücret SGK çalışanı iseniz ilaç alırken, emekli iseniz maaşınızdan kesilmektedir. Ayrıca yeşil karta sahip kişilerden muayene ücreti kesilmez.

ADVERSTISEMENT

Devlet Hastanesi Ameliyat Fiyatları Ne Kadar 2020

Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı olmanız durumunda devlet hastanelerinde uygulanacak ameliyatlarda herhangi bir ücret alınmaz. Fakat SGK kaydınız olmaması durumunda yapılacak ameliyatlara göre ücret talep edilmekle beraber operasyonun türü ve operasyonu yapacak doktora göre ücret durumu değişmektedir.

Devlet Hastanesi Sigortasız Muayene Ücreti Ne Kadar 2020

Sosyal güvenceniz olmaması durumunda devlet hastanelerinde muayene olabililir, fakat muayene ücreti ödemek zorundasınız. 2020 sigortasız muayene ücreti 50 TL civarındadır. Doktorunuz ek tahlil  istemesi durumunda ücret farklılık gösterebilir. Sigortanız olmaması durumunda GSS “Genel Sağlık Sigortası Başvurusu” yapabilirsiniz.

Devlet Hastanesi Enjeksiyon Ücreti Ne Kadar 2020

Sosyal güvenceniz olsun yada olmasın farketmesizin devlet hastanelerinde uygulanması istenen iğne, enjeksiyon işlemi için ücret talep edilmez.Birinci basamak değerinde olan sağlık hizmetlerinde de Sağlık Ocakları, Dispanserler, Anne ve Çocuk Sağlığı Merkezleri, Sağlık İstasyonları enjeksiyon, iğne ücreti alınmaz. Reçetesiz hiç bir şekilde enjeksiyon uygulaması devlet hastanelerinde yapılmamaktadır.

ADVERSTISEMENT

Devlet Hastanesi Tahlil Ücretleri Ne Kadar 2020

Sigortalı olmanız halinde devlet hastanelerinde tektik ve tahlil ücreti alınmaz. Fakat sigortasız olmanız durumunda doktorunuz tarafından istenen tahlil ve tektiklere göre farklı ücretler ortaya çıkabilir. Tahlil ve tektikler yapılmadan önce vezneye muayene ücretini ödemek durumundasınız.

Devlet Hastanesi Sigortasız Tahlil Ücretleri Ne Kadar 2020

Sigortasız şekilde muayene olmanız durumunda, 2020 muayene ücreti 50 TL civarındadır.  Sigortasız tahlil yaptırmak için doktor tarafından öncelikle muayene edilmelisiniz. Muayene sonrası tahliller ücret kapsamında olma durumu vardır.

Devlet Hastanesi Emar (MR) Fiyatları Ne Kadar 2020

Sigorta kapsamında, devlet hastanelerinde uygulanan MR çekim ücreti için ilave ücret alınmamaktadır. Sigortasız şekilde devlet hastanelerinde MR çektirme durumunda ücret talep edilmektedir. Öncelikle muayene ücreti ödemeniz, sonrasında 150 TL – 300 TL aralığında MR çekim ücreti talep edilir.

ADVERSTISEMENT

Devlet Hastanesi Yatak Ücretleri Ne Kadar 2020

Sosyal güvenceye sahip sigortalılar, bakmakla yükümlü olan kişiler ve emekliler hastane yatış süreleri için ek bir ücret ödenmez ve ücretsizdir. Sigortasız olmanız durumunda yatış ücreti bulunur.

Devlet Hastanesinde Sigortasız Doğum Ücreti Ne Kadar 2020

Sosyal güvenceniz olmaması halinde, doğum masrafları, doğum sonrası muayene ücretleri, diğer giderler ve hastane masrafları analık sigortası kapsamında 30 gün süre ile devlet tarafından karşılanır.

Özel Hastane Muayene Ücreti Ne Kadar 2020

SGK tarafından belirlenen taban tutar özel hastanelerde sgk muayene ücreti 15 TL’dir. Özel hastaneler minumun 15 TL muayene ücreti almakla beraber muayene birimi, doktor, branş gibi durumlara göre ücretler farklılık gösterebilir. Özel hastanelerde en çok muayene olunan bölümlerde ortalama muayene ücreti 100 TL civarında olabilir. Tabi bu ücret tüm özel hastaneler için farklılık gösterebilir.

Özel Hastane Göz Muayene Ücreti Ne Kadar 2020

Özel hastanelerde göz muayenesi olacak kişilerden farklı bir ücret istenmez. Alınacak ücretler ortalama özel hastane muayene ücretleridir. İlave olarak tedavi gerektirecek durumlarda ise ek ücret ödenmesi gerekir. Özel hastanelere göre fiyatlar farklılık gösterebilir.

Sigortasız Özel Hastane Muayene Ücretleri Ne Kadar 2020

Sosyal güvenceniz olmaması durumunda ve özel hastanelerde muayene olmak isterseniz muayene ücreti, ayrıca tahlil ve tektikler için ek bir ücret ödemek durumundasınız. 2020 özel hastane muayene ücreti 100 TL – 150 TL ortalama ile başlamaktadır. Muayene ve istenen tahlil ücretleri özel hastanelere göre farklılık gösterebilir.

Özel Hastane Tahlil Ücretleri Ne Kadar 2020

Sigortalı olmanız durumunda özel hastaneler kan tahlillerinde ücret almamaktadır. Fakat kan tahlil ücreti alıp yada almamak tamamen özel hastanenin kendi politikası ile alakalı bir durumdur. Genelde kan tahlilleri için ortalama 15 TL civarı bir ücret alınabilir. Diğer işlemler ise MR, detaylı tahlil, röntgen, PET vb. işlemler için ücret alınmaktadır.

Özel Hastane Röntgen Ücreti Ne Kadar 2020

Genel sigorta kapsamında özel hastanelerde uygulanan röntgen işlemleri için bir ücret talep edilmez. Fakat bazı özel hastaneler kendi politikası gereğince muayene bedeline ek olarak röntgen ücreti talep edebilir. 2020 özel hastane röntgen ücreti ortalama 50 TL – 100 Tl aralığında ücret talep edebilir.

Özel Hastane EMAR (MR) Ücreti Ne Kadar 2020

Özel hastanelerde muayene sonra istenen MR çekim işlemlerinde sigortalı ve sigortasız kişiye göre işlem ücretleri farklı olabilir. Sosyal güvencesi olan kişilerden ortalama 250 TL – 400 TL aralığında gibi bir ücret talep edilir. Sosyal güvenceniz olmaması halinde 400 TL – 700 TL aralığında mr ücreti istenebilir.ç Bu ücretler özel hastanelere göre farklılık gösterebilir.

Gss Özel Hastane Muayene Ne Kadar 2020

Genel Sağlık Sigorta kapsamında özel hastanelerden uygulanan muayene ücretleri yukarıda belirttiğimiz tutar üzerinden olabilir. Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki kişilere özel hastanelerde farklı bir fiyat uygulanmamaktadır.

Özel Hastane Enjeksiyon Ücreti Ne Kadar 2020

Özel hastanelerde uygulanması istenen enjeksiyon uygulamarında, acil bir durum sayılmaması nedeniyle dolayı ücret talep edilebilir. 2020 özel hastane iğne ücreti ortalama 20 TL – 75 TL aralığında olup özel hastanelere göre farklılık gösterebilir.

Sağlık Ocağı Muayene Ücreti Ne Kadar 2020

Birinci basamak değerinde olan sağlık ocaklarında ve aile hekimliklerinde herhangi bir şekilde muayene ücreti alınmaz. Aile hekimliğinizde muayene olmanız, iğne yaptırmanız vb. gibi durumlarda muayene ücreti alınmamaktadır.

Sigortasız Sağlık Ocağı Muayene Ücreti Ne Kadar 2020

Sosyal güvencesi olmayan kişiler, aile hekimliklerinde ücretsiz şekilde muayene olmaktadır. Fakat muayene sonrası doktorunuz tarafından ilaç yazılması durumunda alınan tüm ilaçların bedeli tarafınızca karşılanması gereklidir.

Profesör Muayene Ücretleri Ne Kadar 2020

Devlet hastanelerinde profesörlere muayene olmanız durumunda 6 TL muayene ücreti alınmaktadır. Fakat özel hastanelerde muayene olmanız halinde profosörün branşı, özel hastanenin politikası gereği 2020 profesör muayene ücreti 250 TL – 1000 TL aralığında olmaktadır.

Özel Doktor Muayene Ücretleri Ne Kadar 2020

Özel hastanelerde doktorlara muayene olacak kişilerin, ödemesi gereken özel doktor muayene ücreti için herhangi bir sınır yoktur. Muayene ücretini randevu almadan önce özel hastanenin başvuru yaptığınız doktorun sekreterinden ücret bilgisi talep edebilirsiniz. Her özel hastane ve özel doktor ücretleri farklılık gösterebilir.

Üniversite Hastanelerinde Muayene Ücreti Ne Kadar 2020

Üniversite hastanelerinde muayene olmanız durumunda alınacak muayene ücreti 8 TL olarak alınır. Fakat branş ve muayene olacak doktorun doçent veya profesör olması durumunda farklı ücretler talep edilebilir. Bu ücretler hastane politikası gereğince belirlenmektedir.

Üniversite Hastanelerinde Profesör Muayene Ücretleri  Ne Kadar 2020

Üniversite hastaneleri profesör muayene ücreti 2020 yılı için ortalama 100 TL – 250 TL arasında bir ücret talep edilebilir. Bu rakam üniversite hastaneleri tarafından belirlenmektedir.

Hastane Muayene Ücreti Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır ?

Hastane muayene ücreti sorgulama işlemi e-devlet sistemi aracılığı ile yapılmaktadır. E-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra SGK-4A/4B/4C Muayene Katılım Payı Sorgulama bağlantısı tıklanarak ödemeniz gereken ücreti yada emekli maaşınızdan kesilecek olan ücreti görebilirsiniz.