İhracatçı şirketlere süreklilik takibi

Yeni Iktisat Programı’na nazaran, ihracatta devamlılığı bulunmayan firmalara özel olarak makine öğrenmesi ve davranış bilimlerini temel alan çalışmalar yapılacak, böylelikle ihracatı bırakacak/ara verecek firmalar evvelce varsayım edilecek.

Çeşitli kesimlerde bir dizi planın hayata geçirilmesini öngören Yeni Iktisat Programı’na nazaran, ihracatta devamlılığı bulunmayan firmalara özel olarak makine öğrenmesi ve davranış bilimlerini temel alan çalışmalar yapılacak, böylelikle ihracatı bırakacak/ara verecek firmalar evvelden iddia edilerek, ihracat yapan firmaların sürekliliğini sağlamaya yönelik çalışma yürütülecek. Potansiyel üretici-ihracatçı firmalar, tüm vilayetleri kapsayacak halde, vilayet bazlı olarak tespit edilecek ve ihracatçı firmaya dönüştürülmesine çalışılacak. Türk ihraç eserlerinin depolanabildiği, ilgili ülkenin iç kesitlerine dağıtımının yapılabileceği yurtdışı lojistik merkezlerin kurulması desteklenecek.

İLAN

Norm fazlası olanlar

Programa nazaran, kamuda takım ve konumların iş tarifleri yapılacak, çalışanların yetkinlikleri belirlenecek, norm takım çalışmaları gerçekleştirilecek, iş tarifi ve yetkinlikler dikkate alınarak norm fazlası işçinin yine yerleştirilmesi yapılacak. Maksat ve yetkinlik bazlı performans kıymetlendirme sistemi oluşturularak başarılı çalışanın ödüllendirilmesini sağlayacak Kamu İnsan Kaynakları Idare Sistemi kurulacak.

Bilişimle öngörme

İLAN

İçişleri Bakanlığı’nın hayata geçireceği çalışma ile kamu tertibini ve güvenliğini tehdit eden vakaların öngörülmesi ve önlenmesi için bilişim teknolojilerinin aktif biçimde kullanılacağı projeler hayata geçirilecek.

Klasik tıp

İlaç, aşı, tıbbi aygıt başta olmak üzere sıhhat alanında ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak ileri teknoloji yatırımlarına DMO tarafından alım garantisi sağlanacak. Klasik ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının ispata dayalı bir halde sıhhat sistemine entegrasyonu ortaya konulacak, klinik araştırma kapasitesi artırılarak inovasyon ve Ar-Ge altyapısı güçlendirilecek.

İLAN

Kenevir çalışması

Tarım alanında yapılacak çalışmalarla, yabani zeytin ve menengiç ağaçları aşılanarak üretime kazandırılacak ve bu ağaçların yetiştiği bölgelerde yaşayan şahıslara eserleri toplayıp satma imkânı verilerek ilave gelir elde etmeleri sağlanacak. Kenevir ve tıbbi/aromatik bitkiler başta olmak üzere katma kıymeti ve stratejik kıymeti yüksek ziraî faaliyetlere yönelik ünite alandan yüksek randıman alınması için çalışmalar yapılarak kırsal alanda refah yükseltilecek ve istikrarlı besin arzı sağlanacak.