Kanser Hastaları Engelli Raporu Alabilir Mi

Kanser Hastaları Engelli Raporu Alabilir Mi Kanser hastalığı için engelli raporu alınmakta olup, yönetmelikte belirtilen hesaplama cetveline göre oran belirlenmektedir. Kanser hastalığı günümüzde gün geçtikçe artan insan yaşamını tehdit eden hastalıkların başında gelmektedir. Genel olarak kanser hastalığı bilgi sahibi olmakla beraber, kanser hastalığına yakalanan kişilerin bu hastalık için nasıl ve ne oranda engelli raporu alabileceği hakkında geniş bilgiler yer alacaktır.

Kanser Nedir ?

Kanser hastalığı, düzensiz bir şekilde çoğalan hücreler ve iç yâda dış müdahale olmadan çoğalan genellikle kötü huylu urlara verilen genel isimdir. Doku bozuklukları ve göze bozuklarının tamamı kanser ismiyle adlandırılır. Kötü urlar bölünerek çoğaldıktan sonra diğer organlara sıçrayarak ölümcül tehlikelere sebebiyet vermektedir.

ADVERSTISEMENT

Kanser Türleri Nelerdir ?

Kanser hastalığı yukarıda belirttiğimiz gibi kötü urların vücuda yayılması ve vücudu iflas ettirmesi ile ölüme sebebiyet verir. Hastalığın meydana geldiği yani ilk ortaya çıktığı organ, kanserin türünü belirler.

 • Rahim Kanseri
 • Mesane Kanseri
 • Meme Kanseri
 • Tiroid Kanseri
 • Cilt Kanseri
 • Lenf Kanseri
 • Kalın Bağırsak Kanseri
 • Karaciğer Kanseri
 • Akciğer Kanseri
 • Mide Kanseri
 • Ağız Bölgesi Kanseri
 • Prostat Kanseri
 • Kemik Tümörleri
 • Çocukluk Çağı Kanseri
 • Yumurtalık Kanseri
 • Rektum Kolon Kanseri
 • Beyin Tümörleri
 • Gırtlak Kanseri

Kanser Ne Sıklıkla Görülür ?

Kanser çok sık görülen ve günümüzde iyice yayılmaya başlayan bir hastalıktır. En çok görülen kanser türleri Akciğer Kanseri ve Meme Kanseri yer almaktadır.

Kanser Tedavisi ve Evreleri Nelerdir ?

Kanser 4 evreden oluşan bir hastalıktır. 1. Evre ilk teşhisin çok erken yapıldığı, 4. Evre ise teşhisin geç yapıldığı ve tedavinin güçleştiği evreleri ifade eder.

ADVERSTISEMENT

Kanser Tedavisi Nasıl Yapılır ?

Kanser tedavisinde ameliyat, kimyasal tedavi ve radyoterapi gibi yöntemler aktif olarak kullanılmaktadır. En etkili çözüm kötü huylu urun yer aldığı bölgenin ameliyatla alınması ve yayılmasının önlenmesidir. Ameliyat sonrasında hastalara genel olarak kemoterapi tedavisi uygulanmaktadır.

Kanser Engelli Raporu, Kanser Özürlü Raporu

Kanser hastalığı için yazımızın başında belirttiğimiz gibi kanserli hastalara engelli raporu verilmektedir. Yönetmeliklerde  belirtilenlere göre kanser için engelli raporu alma şartlarını şöyle sıralayabiliriz.

Genel olarak kanser tanısı koyulan hastalara yönetmelikte yer alan kanser türlerine göre engelli raporu verilmektedir. Verilen oran hastalığın şiddeti, ilerlemesi, evrelemesi ve şiddetine göre artmakta veya azalmaktadır. Kişi hastalığın tedavisine olumlu cevap vermesi halinde, hasta belli aralıklar ile kontrol edilerek engelli rapor oranı bu duruma göre düzenlenir.

ADVERSTISEMENT

Kanser Hastaları Engelli Raporu Alabilir mi ?

Kanser hastalığına yakalanan kişiler, hastalığın evresi, şiddeti ve vücuda verdiği tahribata göre engelli rapor yönetmeliğinde yer alan oranlar kapsamında engelli sağlık raporu alabilir. Malul aylığı almak için sağlık raporu tek başına yeterli değildir. Kanser hastaları malul aylığı alması için en az 10 yıl sigortalı ve en az 1.800 gün prim günü ödemesi ile beraber malulluk aylığına başvurabilir.

Kanser Hastaları Raporla Araç Alabilir mi?

Kanser hastaları raporla araba alırken ÖTV muafiyetinden yararlanması için %90 üzeri bir orana sahip olması, %90 altında olması durumunda sağlık raporunda “Özel tertibatlı araç kullanabilir” ibaresinin yer alması gereklidir.

Kanser Hastalarının Tedavi Masraflarını Devlet Karşılar mı ?

Kanser hastalığının tedavisi ücretsiz olup, Sosyal Güvenlik Kurumu “Sağlık Uygulama Tebliği” yeni düzenlemesi ile beraber yürürlüğe girmiştir. Kanser tedavisi gören kişilerden, kullanılan ilaçlara ilişkin fark ödemesi ve ilave ücret kaldırılmıştır.

Engellilik Durumun Tespiti Nasıl Yapılır?

Engelli Sağlık Raporu Hastalık Yönetmeliği yer alan engellilik durumlarının tespiti hakkında tebliğdeki kısımlara bakmamız gerekirse;

Engellilik tespiti, organ ya da fonksiyon kaybı, hastalığın şiddetini içeren 2020 engelli yönetmeliği hesaplama cetveli, oranları erişkin ve çocuklar olmak üzere belirlenmiştir.

Yetişkinler İçin Engellilik Durumun Değerlendirilmesi

Engellilik tespiti, yetişkinlere engelli raporu verilmesi için 7 üyeden oluşan sağlık kurulu oluşturulmuştur. Engelli sağlık kurulu bölümleri ve uzmanları alt kısımda yer alan şekildeki gibidir;

 • Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı
 • İç Hastlalıklar uzmanı
 • Genel cerrahi uzmanı
 • Nöroloji uzmanı
 • KBB Hastalıkları uzmanı
 • Göz Hastalıkları uzmanı
 • Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı

yer alan yedi üye, sağlık kurulunu oluşturmaktadır. Kişi hakkında kararlar oy çokluğu ile verilerek imzalanmaktadır.