KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU VİLAYET MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE LİDERLİ
Son Müracaat Tarihi : 08 Kasım 2019
Yayınlanma Tarihi : 04 Kasım 2019

Genel Koşullar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Genel Konular:

1) Talep kurallarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR vilayet müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından yahut https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak müracaat yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında müracaatlar takip eden birinci iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

2) Müracaat tarihleri çakışan, tıpkı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda yalnızca bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

3) Önlisans ve lisans eğitim seviyesindeki emekçi taleplerine, durumu talep koşullarına uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan çeşidinden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Tıpkı eğitim seviyelerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle uğraşta malul sayılmayacak biçimde yaralanan personel taleplerine müracaatlarda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu bireylerin EKPSS/KPSS’ye girmiş olmaları kafidir. Lakin, meslek meslek taleplerine müracaat yapacak engellilerden ilgili KPSS puan çeşidinden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.

4) EKPSS’ye tabi engelli personel taleplerine müracaat yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak müracaat yapacaklarını müracaat esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Müracaat müddeti bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

5) Taleplere müracaat yapacak öncelikli adaylar, müracaat yapacakları listeyi müracaat esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Müracaat müddeti bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.

6) KPSS/EKPSS’ye tabi personel taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise en eski tarihli dokümanlardan başlanmak suretiyle öncelik doküman tarihlerine nazaran açık iş sayısının dört katını, meslek mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek formda oluşturulan son listeler imtihan yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

7) Kuraya tabi taleplere müracaat yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

8) İşe alınacak personellerin yalnızca noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep kurallarına uygun tüm müracaat sahipleri ortasından açık iş sayısı kadar asıl ve muhtaçlık duyulacak sayıda yedek aday direkt kura sonucu belirlenecektir.

9) Taleplere müracaat yaparak listelere giren adaylar aranan şartları taşıyıp taşımadıklarına ait olarak; eğitim durumu, deneyim, öncelik durumu, mesleksel doküman, yabancı lisan kaidesi vb. evraklarını talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Doküman teslim tarihi ve yeri, işgücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler yahut yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan öteki bireyler dahil edilebilecektir.

10) İmtihan gün, saat ve yeri ile imtihana katılmaya hak kazanan adaylar, emekçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, bildirim mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

11) Öncelik hakkına sahip olanlardan, müracaatta bulundukları daima yahut süreksiz işgücü talebine işverence davet edildikleri halde zorlayıcı sebepler dışında icabet etmeyen, imtihana katılmayan, işi reddeden yahut kamuda daima emekçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12) Kamu kurum ve kuruluşlarının personel taleplerine yapılan müracaatlarda bireylerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır.İlçe, vilayet yahut bölge seviyesinde yayımlanan emekçi taleplerinin müracaat mühleti içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde sürecin yapıldığı tescil tarihi temel alınacaktır.İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu müracaat mühleti içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.

13) Gerçeğe karşıt evrak verenlerin ya da beyanda bulunanların müracaatının geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması sürecinin iptaline ait İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal süreç yapma hakları gizlidir.

B) Özel Konular:

Aranılan Genel Kurallar

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları gizli kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
 3. İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen kısımlardan mezun olmak,
 4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı cürümler, anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı cürümler, ulusal savunmaya karşı kabahatler, Devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahküm olmamak,
 5. Ulusal Güvenlik Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti yahut iltisakı veya bunlarla irtibatı bulunmamak,
 6. Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,
 7. Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
 8. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli yahut muaf olmak),
 9. Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almıyor olmak, koşulları aranır.

Aranılan Özel Koşullar

 • Müracaat Tarihi İtibariyle 35 Yaşını Doldurmamış Olmak,
 • Ortaöğretim (Lise ve Dengi) ve Önlisans Tahsil Seviyelerinin İlanda Belirtilen Kısımlarından Mezun Olmak,

Kura Tarihi ve Yeri :

13/11/2019 Çarşamba Günü Saat 10:00′ da Konya Teknik Üniversitesi Gelişim Yerleşkesinde yapılacaktır.

Mülakat Tarihi ve Yeri:

Mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, Konya Teknik Üniversitesi’nin https://www.ktun.edu.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru bildirim mahiyetinde olup, ayrıyeten ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

Açıklama :

1. İlan edilen takımlara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu kararları çerçevesinde daima personel olarak istihdam edilecektir.

2.Mülakata, açık iş gücü sayısının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Mülakata girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi niyetiyle ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık işgücü ölçüsünün 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yoluyla belirlenecektir.

3. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama süreçleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama süreçleri iptal edilecektir.

4. Atanmaya hak kazananlardan misyona başlamayan yahut atanma kaidelerini taşımadığından vazifeye başlatılamayanların yerine gereksinim duyulacak sayıda aday, yedek adaylar ortasından belirlenecektir.

Meslek Bilgileri

MeslekTecrübe (Yıl)Öğrenme Tipi
Takviye İşçisi (Yardımcı Hizmetler)

KişiselBilgiler

CinsiyetYaş AralığıUzunluk AralığıKilo Aralığı
Bayan18—35 (08.11.2001 – 04.11.1984 tarihleri ortasında doğan kişiler)
Erkek18—35 (08.11.2001 – 04.11.1984 tarihleri ortasında doğan kişiler)

Tahsil Bilgileri

Genel Ünite İsmiGenel Kısım İsmiTahsil Düzeyi
Lise ve Dengi OkulMatbaaOrtaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Yüksek Okulu ÖnlisansBasım ve Yayın TeknolojileriÖnlisans

Kura Bilgileri

Kura YeriKura TarihiKura Saat Dilimi
Konya Teknik Üniversitesi Gelişim Yerleşkesi (Akademi Mah.Yeni İstanbul Cad. No:235/1 Selçuklu/KONYA13.11.201910:00 – 11:00

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : Konya Teknik Üniversitesi
42070 SELÇUKLU
KONYA / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :KONYA/MERKEZ, YALIHÜYÜK, TUZLUKÇU, HALKAPINAR, GÜNEYSINIR, EMİRGAZİ, DERBENT, ÇELTİK, AHIRLI, TAŞKENT, SELÇUKLU, MERAM, KARATAY, HÜYÜK, DEREBUCAK, ALTINEKİN, AKÖREN, YUNAK, SEYDİŞEHİR, SARAYÖNÜ, KULU, KARAPINAR, KADINHANI, ILGIN, HADİM, EREĞLİ/KONYA, DOĞANHİSAR, ÇUMRA, CİHANBEYLİ, BOZKIR, BEYŞEHİR, AKŞEHİR

İrtibat Bilgileri

İsmi Soyadı
Unvanı
Telefon No0332 241 44 01 /5128
E-Posta

Öbür Bilgiler

Patron TipiKamu
Toplam Açık İş Sayısı1
Çalışma FormuDaimi / Tam Vakitli

KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU VİLAYET MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE LİDERLİ
Son Müracaat Tarihi : 08 Kasım 2019
Yayınlanma Tarihi : 04 Kasım 2019

Genel Kurallar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Genel Konular:

1) Talep kaidelerine durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR vilayet müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından yahut https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak müracaat yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında müracaatlar takip eden birinci iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

2) Müracaat tarihleri çakışan, birebir kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda yalnızca bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

3) Önlisans ve lisans eğitim seviyesindeki personel taleplerine, durumu talep kaidelerine uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan tipinden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Birebir eğitim seviyelerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle çabada malul sayılmayacak formda yaralanan personel taleplerine müracaatlarda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu şahısların EKPSS/KPSS’ye girmiş olmaları kafidir. Fakat, meslek meslek taleplerine müracaat yapacak engellilerden ilgili KPSS puan çeşidinden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.

4) EKPSS’ye tabi engelli personel taleplerine müracaat yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak müracaat yapacaklarını müracaat esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Müracaat mühleti bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

5) Taleplere müracaat yapacak öncelikli adaylar, müracaat yapacakları listeyi müracaat esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Müracaat müddeti bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.

6) KPSS/EKPSS’ye tabi personel taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise en eski tarihli evraklardan başlanmak suretiyle öncelik evrak tarihlerine nazaran açık iş sayısının dört katını, meslek mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek halde oluşturulan kesin listeler imtihan yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

7) Kuraya tabi taleplere müracaat yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

8) İşe alınacak çalışanların yalnızca noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep koşullarına uygun tüm müracaat sahipleri ortasından açık iş sayısı kadar asıl ve muhtaçlık duyulacak sayıda yedek aday direkt kura sonucu belirlenecektir.

9) Taleplere müracaat yaparak listelere giren adaylar aranan şartları taşıyıp taşımadıklarına ait olarak; eğitim durumu, deneyim, öncelik durumu, mesleksel doküman, yabancı lisan koşulu vb. dokümanlarını talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Evrak teslim tarihi ve yeri, işgücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler yahut yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan öbür bireyler dahil edilebilecektir.

10) İmtihan gün, saat ve yeri ile imtihana katılmaya hak kazanan adaylar, emekçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, bildiri mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

11) Öncelik hakkına sahip olanlardan, müracaatta bulundukları daima yahut süreksiz işgücü talebine işverence davet edildikleri halde zorlayıcı sebepler dışında icabet etmeyen, imtihana katılmayan, işi reddeden yahut kamuda daima emekçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12) Kamu kurum ve kuruluşlarının personel taleplerine yapılan müracaatlarda şahısların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır.İlçe, vilayet yahut bölge seviyesinde yayımlanan emekçi taleplerinin müracaat müddeti içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde sürecin yapıldığı tescil tarihi temel alınacaktır.İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu müracaat mühleti içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.

13) Gerçeğe muhalif evrak verenlerin ya da beyanda bulunanların müracaatının geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması sürecinin iptaline ait İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal süreç yapma hakları gizlidir.

B) Özel Konular:

Aranılan Genel Kaideler

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları gizli kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
 3. İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen kısımlardan mezun olmak,
 4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı hatalar, anayasal nizama ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı hatalar, Devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahküm olmamak,
 5. Ulusal Güvenlik Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti yahut iltisakı veyahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
 6. Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,
 7. Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
 8. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli yahut muaf olmak),
 9. Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almıyor olmak, kuralları aranır.

Aranılan Özel Kurallar

 • Müracaat Tarihi İtibariyle 35 Yaşını Doldurmamış Olmak,
 • Ofis İdaresi, Ofis İdaresi ve Yönetici Asistanlığı, Ofis Teknolojileri ve İdaresi Önlisans Programlarının Birinden Mezun Olmak,

Mülakat Tarihi ve Yeri:

Mülakat gün, saat ve yeri, Konya Teknik Üniversitesi’nin https://www.ktun.edu.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru bildiri mahiyetinde olup, ayrıyeten ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

Açıklama :

1. İlan edilen takımlara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu kararları çerçevesinde daima emekçi olarak istihdam edilecektir.

2.Mülakata, KPSSP93 muvaffakiyet puan sıralamasına nazaran açık işgücü sayısının 4 katı oranında aday kabul edilecektir.

3. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama süreçleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama süreçleri iptal edilecektir.

4. Atanmaya hak kazananlardan vazifeye başlamayan yahut atanma kurallarını taşımadığından misyona başlatılamayanların yerine gereksinim duyulacak sayıda aday, yedek adaylar ortasından belirlenecektir.

Meslek Bilgileri

MeslekTecrübe (Yıl)Öğrenme Tipi
Dayanak İşçisi (Yardımcı Hizmetler)

KişiselBilgiler

CinsiyetYaş AralığıUzunluk AralığıKilo Aralığı
Bayan18—35 (08.11.2001 – 04.11.1984 tarihleri ortasında doğan kişiler)
Erkek18—35 (08.11.2001 – 04.11.1984 tarihleri ortasında doğan kişiler)

Tahsil Bilgileri

Genel Ünite İsmiGenel Kısım İsmiTahsil Düzeyi
Meslek Yüksek Okulu ÖnlisansOfis Teknolojileri ve İdaresiÖnlisans
Meslek Yüksek Okulu ÖnlisansOfis İdaresi ve Yönetici AsistanlığıÖnlisans
Meslek Yüksek Okulu ÖnlisansOfis İdaresiÖnlisans

İmtihan Bilgileri

İmtihan Kategorisiİmtihan İsmiİmtihan Puan TipiEn Az Puan Limitiİmtihan Giriş Tarihi
Kamu İşçi İmtihanlarıKPSSKPSSP9360

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : Konya Teknik Üniversitesi
42070 SELÇUKLU
KONYA / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :KONYA/MERKEZ, YALIHÜYÜK, TUZLUKÇU, HALKAPINAR, GÜNEYSINIR, EMİRGAZİ, DERBENT, ÇELTİK, AHIRLI, TAŞKENT, SELÇUKLU, MERAM, KARATAY, HÜYÜK, DEREBUCAK, ALTINEKİN, AKÖREN, YUNAK, SEYDİŞEHİR, SARAYÖNÜ, KULU, KARAPINAR, KADINHANI, ILGIN, HADİM, EREĞLİ/KONYA, DOĞANHİSAR, ÇUMRA, CİHANBEYLİ, BOZKIR, BEYŞEHİR, AKŞEHİR

İrtibat Bilgileri

İsmi Soyadı
Unvanı
Telefon No0332 241 44 01 /5128
E-Posta

Öteki Bilgiler

Patron ÇeşidiKamu
Toplam Açık İş Sayısı1
Çalışma BiçimiDaimi / Tam Vakitli

KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU VİLAYET MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE LİDERLİ
Son Müracaat Tarihi : 08 Kasım 2019
Yayınlanma Tarihi : 04 Kasım 2019

Genel Kurallar ve Notlar

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Genel Konular:

1) Talep koşullarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR vilayet müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından yahut https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak müracaat yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında müracaatlar takip eden birinci iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

2) Müracaat tarihleri çakışan, tıpkı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda yalnızca bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

3) Önlisans ve lisans eğitim seviyesindeki personel taleplerine, durumu talep kurallarına uyan ve talebin yayımlandığı anda geçerli olan ilgili KPSS puan cinsinden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir. Tıpkı eğitim seviyelerindeki engelli, eski hükümlü ve/veya terörle çabada malul sayılmayacak halde yaralanan personel taleplerine müracaatlarda ise bir puan barajı aranmayacak olup bu bireylerin EKPSS/KPSS’ye girmiş olmaları kafidir. Lakin, meslek meslek taleplerine müracaat yapacak engellilerden ilgili KPSS puan cinsinden en az 60 puan almış olan adayların müracaatları kabul edilecektir.

4) EKPSS’ye tabi engelli personel taleplerine müracaat yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak müracaat yapacaklarını müracaat esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Müracaat müddeti bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

5) Taleplere müracaat yapacak öncelikli adaylar, müracaat yapacakları listeyi müracaat esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Müracaat mühleti bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.

6) KPSS/EKPSS’ye tabi personel taleplerine müracaat eden iş arayanların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise en eski tarihli evraklardan başlanmak suretiyle öncelik doküman tarihlerine nazaran açık iş sayısının dört katını, meslek mesleklerde ise açık iş sayısının beş katını geçmeyecek halde oluşturulan son listeler imtihan yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

7) Kuraya tabi taleplere müracaat yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

8) İşe alınacak emekçilerin yalnızca noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dahil olmak üzere talep koşullarına uygun tüm müracaat sahipleri ortasından açık iş sayısı kadar asıl ve muhtaçlık duyulacak sayıda yedek aday direkt kura sonucu belirlenecektir.

9) Taleplere müracaat yaparak listelere giren adaylar aranan şartları taşıyıp taşımadıklarına ait olarak; eğitim durumu, deneyim, öncelik durumu, mesleksel evrak, yabancı lisan kaidesi vb. evraklarını talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz edeceklerdir. Doküman teslim tarihi ve yeri, işgücü ilanında ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler yahut yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan öteki bireyler dahil edilebilecektir.

10) İmtihan gün, saat ve yeri ile imtihana katılmaya hak kazanan adaylar, personel alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, bildirim mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

11) Öncelik hakkına sahip olanlardan, müracaatta bulundukları daima yahut süreksiz işgücü talebine işverence davet edildikleri halde zorlayan sebepler dışında icabet etmeyen, imtihana katılmayan, işi reddeden yahut kamuda daima emekçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

12) Kamu kurum ve kuruluşlarının emekçi taleplerine yapılan müracaatlarda bireylerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır.İlçe, vilayet yahut bölge seviyesinde yayımlanan emekçi taleplerinin müracaat mühleti içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde sürecin yapıldığı tescil tarihi temel alınacaktır.İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu müracaat mühleti içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.

13) Gerçeğe karşıt evrak verenlerin ya da beyanda bulunanların müracaatının geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması sürecinin iptaline ait İŞKUR ile talep sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının yasal süreç yapma hakları gizlidir.

B) Özel Konular:

Aranılan Genel Koşullar

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları gizli kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
 3. İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen kısımlardan mezun olmak,
 4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı hatalar, anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, ulusal savunmaya karşı kabahatler, Devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahküm olmamak,
 5. Ulusal Güvenlik Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti yahut iltisakı veya bunlarla irtibatı bulunmamak,
 6. Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,
 7. Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
 8. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli yahut muaf olmak),
 9. Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almıyor olmak, kuralları aranır.

Aranılan Özel Koşullar

 • Müracaat Tarihi İtibariyle 35 Yaşını Doldurmamış Olmak,
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otelcilik, Ağırlama Hizmetleri, Turizm, Konaklama ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programlarının Birinden Mezun Olmak,

Mülakat Tarihi ve Yeri:

Mülakat gün, saat ve yeri, Konya Teknik Üniversitesi’nin https://www.ktun.edu.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru bildirim mahiyetinde olup, ayrıyeten ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

Açıklama :

1. İlan edilen takımlara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu kararları çerçevesinde daima personel olarak istihdam edilecektir.

2.Mülakata, KPSSP93 muvaffakiyet puan sıralamasına nazaran açık işgücü sayısının 4 katı oranında aday kabul edilecektir.

3. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama süreçleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama süreçleri iptal edilecektir.

4. Atanmaya hak kazananlardan vazifeye başlamayan yahut atanma kaidelerini taşımadığından vazifeye başlatılamayanların yerine gereksinim duyulacak sayıda aday, yedek adaylar ortasından belirlenecektir.

Meslek Bilgileri

MeslekTecrübe (Yıl)Öğrenme Tipi
Takviye Çalışanı (Yardımcı Hizmetler)

KişiselBilgiler

CinsiyetYaş AralığıUzunluk AralığıKilo Aralığı
Bayan18—35 (08.11.2001 – 04.11.1984 tarihleri ortasında doğan kişiler)
Erkek18—35 (08.11.2001 – 04.11.1984 tarihleri ortasında doğan kişiler)

Tahsil Bilgileri

Genel Ünite İsmiGenel Kısım İsmiTahsil Düzeyi
Meslek Yüksek Okulu ÖnlisansTurizm, Konaklama ve Otel İşletmeciliğiÖnlisans
Meslek Yüksek Okulu ÖnlisansAğırlama HizmetleriÖnlisans
Meslek Yüksek Okulu ÖnlisansTurizm ve OtelcilikÖnlisans
Meslek Yüksek Okulu ÖnlisansTurizm İşletmeciliği ve OtelcilikÖnlisans
Meslek Yüksek Okulu ÖnlisansTurizm ve Otel İşletmeciliğiÖnlisans

İmtihan Bilgileri

İmtihan Kategorisiİmtihan İsmiİmtihan Puan ÇeşidiEn Az Puan Limitiİmtihan Giriş Tarihi
Kamu İşçi İmtihanlarıKPSSKPSSP9360

Çalışma Adresi Bilgisi

Yer :

Çalışma Adresi : Konya Teknik Üniversitesi
42070 SELÇUKLU
KONYA / TÜRKİYE

Tercih Edilen İkametgah İlçeleri :KONYA/MERKEZ, YALIHÜYÜK, TUZLUKÇU, HALKAPINAR, GÜNEYSINIR, EMİRGAZİ, DERBENT, ÇELTİK, AHIRLI, TAŞKENT, SELÇUKLU, MERAM, KARATAY, HÜYÜK, DEREBUCAK, ALTINEKİN, AKÖREN, YUNAK, SEYDİŞEHİR, SARAYÖNÜ, KULU, KARAPINAR, KADINHANI, ILGIN, HADİM, EREĞLİ/KONYA, DOĞANHİSAR, ÇUMRA, CİHANBEYLİ, BOZKIR, BEYŞEHİR, AKŞEHİR

İrtibat Bilgileri

İsmi Soyadı
Unvanı
Telefon No0332 241 44 01 /5128
E-Posta

Öteki Bilgiler

Patron TipiKamu
Toplam Açık İş Sayısı1
Çalışma BiçimiDaimi / Tam Vakitli
Yazıyı Derecelendir
[Total: 0 Average: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: