Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Yazısı (21 Ekim 2020)

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Yazısı Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından 35235946-410.07-E.14921024 sayılı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon konulu 15 Ekim 2020 tarihli resmi yazı yayınlandı.

Genel Müdür V. Bakan a. Vedat Kuşgözüoğlu imzalı resmi yazıda ”5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında Bakanlığımız uhdesinde faaliyette bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen eğitimler, Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda düzenlenmektedir. Adı geçen Yönetmeliğin 25’inci maddesi ikinci fıkrasında ”özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon biriminde ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde;

  1. a) Normal eğitim yapılan okullarda öğrenim görenengelli bireyler, veli/vasisinin talebi olması halinde haftada bir yarım gün,
  2. b) Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin

1) 14’üncü maddesi kapsamında evde eğitim hizmeti verilenler

ADVERSTISEMENT

2- 16’ncı maddesi kapsamında olup e-Okul sisteminde devam zorunluluğu aranmamasına yönelik işlem yapılanlar

3- 36’ncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamında e-Okul sisteminde devam zorunluluğu aranmamasına yönelik işlem yapılanlar örgün eğitim saatleri içerisinde de destek eğitim hizmetlerinden yararlanabilirler.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri örgün eğitime devam eden engelli bireylerin destek eğitimi saatlerinin planlamasını sabahçı öğrenciler için öğleden sonra, öğlenci öğrenciler için sabah be tam gün öğrenim gören öğrenciler için ise haftada bir yarım gün şeklinde yapmaktadırlar. 2020-2021 eğitim öğretim yılında da e-okul modülünde sabahçı, öğlenci ve tam gün öğrenim gören öğrencilerin girişleri yapılmış ancak okulların Bakanlıkça belirlenen sınıflarda haftada iki gün seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitim dışında diğer öğrenciler EBA TV ve EBA Canlı Derslerine uzaktan eğitim yoluyla katılmaktadır.

ADVERSTISEMENT

Bakanlığımıza yapılan başvurulardan ülkemizde yaşanan salgın süreci ile birlikte uzaktan eğitim uygulamalarının başlamasıyla e-okul modülünde sabahçı olarak kaydolan öğrencinin o saatlerde okulda görünmesi nedeniyle engelli birey modülü üzerinden destek eğitimi tanımlaması yapılmadığı, aynı engelli öğrencinin öğleden sonra ise EBA TV’de yayınlanan dersler ile EBA Canlı Ders yayınları nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine gidemedikleri anlaşılmıştır.

Uzaktan eğitim nedeniyle fiilen örgün eğitime devam edilmeyen ve bakanlığımızca belirlenen EBA TV ve EBA Canlı Ders yayın saatleri dışında engelli öğrencilere destek eğitiminin verilebilmesi amacıyla engelli birey modülünde yer alan öğrencinin örgün eğitime devam ettiği günlerde yüz yüze eğitim alacağı saatler dışında destek eğitimlerini alabilmelerini sağlamak amacıyla gerekli düzenlemenin yapılması 13 Ekim 2020 tarihli ve 14739574 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür. İlinizde faaliyette bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin eğitimlerinin yer alan hususlar doğrultusunda düzenleyebileceği konusunda bilgi verilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, Valiliğinizce yapılacak denetimler sonucu öğrencinin örgün eğitime devam ettiği günlerde yüz yüze eğitim alacağı saatler içinde destek eğitim faaliyeti yürüten kurumların tespit edilmesi durumunda, söz konusu kurumlar hakkında 652 Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43’üncü maddesi ikinci fıkrası hükümlerine göre işlem yapılacaktır.” denilmiştir.

ADVERSTISEMENT