Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

DAİMA EMEKÇİ ALIM İLANI

Sakarya Üniversitesi ve bağlı ünitelerde çalışmak üzere Daima Emekçi alımı yapılacaktır. Talebimiz Türkiye İş Kurumu iş ilanlarında 06.06.2022 tarihinde yayımlanacaktır.

İlanda belirtilen müracaat kurallarım taşıyan adayların, İŞKUR sistemi (www.iskur.gov.tr) üzerinden 06.06.2022 – 10.06.2022 tarihleri ortasında müracaat yapmaları gerekmektedir. İşe alım sürecinde gerekli bilgilendirmeler Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.sakarya.edu.tr/) takım ilanları kısmında yayımlanacaktır.

MÜRACAAT KAİDELERİ

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarım Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları gizli kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Eski Hükümlü yahut Terörle Gayrette malul sayılmayacak halde yaralanan olmak,

Eski Hükümlü: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı cürümler, anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, Ulusal Savunmaya karşı cürümler, Devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, cinsel atak yahut çocuğun cinsel istismarı kabahatlerinden mahkum olmamak koşuluyla; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezası alan yada ceza müddetine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından karar giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, şartlı salıverilenler, kontrollü özgürlükten yararlananlardan eski karar evrakı ile durumlarını belgelendirenleri,

Terörle Çabada malul sayılmayacak şeklide yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu yahut 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Gayret Kanununun 21 inci hususunda sayılan terör olaylarının sebep ve etkisi sonucu malul sayılmayacak formda yaralananlardan sıhhat raporu ve terörle gayrette yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirenleri, idafe eder.

4. Kamusal haklardan yoksun bulunmamak.

5. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

6. Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı alıyor olmamak.

7. İmtihanda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve misyonunu devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sıhhat raporu ile belgelendirmek.

8. Talep koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılan müracaatlar, ilan-sınav sürecinin her basamağında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca misyonundan yahut meslekten ihraç edilenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

9. ilan edilen takımlara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı iş Kanunu kararları çerçevesinde daima personel olarak istihdam edilecek olup 2 ay deneme mühleti uygulanacaktır.

10. İmtihana Müracaat edebilmek için Sakarya Vilayetinde ikamet ediyor olmak.

11. Askerlik ile İlişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli yahut muaf olmak).

12. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel kaideleri taşımak.

ARANAN NİTELİKLER

Çalışma saatleri içinde amirlerinin belirlediği program dahilinde ofis, sınıf, salon, koridorlar, duvarlar, tavanlar, kapılar, halılar, yolluklar ve tüm tabanlar ile bir ortada bulunan bilumum mefruşat, sandalyeler, masalar, panolar, lambalar, kütüphaneler, dolaplar, etajerler, tuvalet, lavabo ile binalarının mıntıka etraf paklığı yapılacaktır. Paklık işlerinde tecrübeli işçi tercih edilecektir. Hijyen dokümanı olmayanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

ÇALIŞMA YERİ

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü ve Bağlı Üniteler

KURA SÜREÇLERİ

1- Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep kaidelerine uyan müracaat sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve tıpkı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday kelamlı imtihana tabi tutulacaktır. Kura çekilişi ilgili noterlikçe belirlenen prosedürle gerçekleştirilecektir.

Kura Süreçleri noter huzurunda 16.06.2022 tarihinde saat 10.00 da Sakarya Üniversitesi Rektörlük Binasında bulunan İrtibat Koordinatörlüğü sunum salonunda yapılacaktır. Yapılan kura çekimi https://www.youtube.com/user/HaberSau adresinden canlı olarak yayınlanacaktır. COVİD-19 önlemleri kapsamında adaylar kura çekilişine kabul edilmeyecektir.

2- Kura sonucu belirlenen adaylar, Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.sakarya.edu.tr/) takım ilanları kısmında kurayı takip eden üç iş günü içerisinde yayımlanacaktır. Ayrıyeten yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.

KELAMLI İMTİHAN DUYURUSU VE EVRAK TESLİM SÜREÇLERİ

1- Belirlenen sayının 4 (Dört) katı kadar asıl adaylar kelamlı imtihana tabi tutulacaktır. Kelamlı imtihan için son listede yer alan adayların; hangi dokümanları teslim edeceği, evrak teslim yeri, tarihleri ve başka bilgilendirme süreçleri Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.sakarya.edu.tr/) takım ilanları kısmında ilan edilecek olup, ayrıyeten adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2- Kelamlı imtihan tarihi, yeri ve imtihana girecek adayların teslim etmeleri gereken evraklar ve doküman teslim tarihi Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.sakarya.edu.tr/) takım ilanları kısmında yayımlanacaktır. Ayrıyeten yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.

3- İmtihan öncesi yapılacak doküman tesliminde kaideleri taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik doküman veren ve doküman vermeyen adaylar imtihana alınmayacaktır.

SÖZLÜ/UYGULAMALI İMTİHAN SÜREÇLERİ

1- Sözlü/uygulamalı imtihan, adayların işgal edecekleri meslek konumlarında ifa edecekleri vazifelerle ilgili hususlar ve eğitim seviyelerine uygun halde genel kültür alanından yapılacaktır.

2- Yapılan sözlü/uygulamalı imtihan sonucunda asıl ve yedek başarılı olan adaylar Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.sakarya.edu.tr/) takım ilanları kısmında yayımlanacaktır. Ayrıyeten yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.

İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ

İmtihan sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 iş günü içerisinde imtihan şurasına yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, imtihan kurulunca 10 iş günü içerisinde kıymetlendirilerek karara bağlanır ve itiraz edenin adresine iadeli ve taahhütlü olarak posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, ismi, soyadı, telefonu, adresi ve imzası olmayan dilekçeler, faks ile yapılan itirazlar ve mühleti geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

MİSYONA BAŞLAMA SÜREÇLERİ

1- Misyona başlamaya hak kazanan adaylar Sakarya Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığı Kontratlı İşçi ve Daima Personel Şube Müdürlüğü tarafından istenilecek dokümanlar ile web sayfasında duyurulacak tarihlerde şahsen başvuracaklardır. Posta, kargo yahut kurye ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

2- Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama süreçleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama süreçleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği takımların nitelik ve koşullarını taşıdığı halde istenen dokümanları mühleti içerisinde teslim etmeyen adaylar vazifeye başlatılmayacaktır.

GERÇEĞE MUHALİF BEYAN

Müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış dahi olsa iptal edilecektir. Bu bireyler hakkında Türk Ceza Kanunun ilgili kararları uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır. 6223/1-1

Yazıyı Derecelendir
[Total: 0 Average: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: