Sermaye Piyasası Konseyi 50 uzman yardımcısı alacak

SERMAYE PİYASASI KONSEYİ MESLEK İŞÇİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI

Sermaye Piyasası Heyeti (Kurul) İstanbul Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere Genel Yönetim Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece takımlı 30 adete kadar Uzman Yardımcısı, 10 adete kadar Bilişim Uzman Yardımcısı ve Avukatlık Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece takımlı 10 adete kadar Uzman Hukukçu Yardımcısı takımlarına muvaffakiyet durumları dikkate alınarak kâfi sayıda aday işçi seçimi için giriş imtihanı yapılacaktır.

İLAN

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunun (A) bendinde yer alan genel kaideleri taşımak,

2- 30 adet Uzman Yardımcısı takımı için;

İLAN

– ÖSYM tarafından 2020 yahut 2021 yıllarında yapılan Kamu İşçi Seçme İmtihanında (KPSS), KPSS P25, KPSS P26, KPSS P27, KPSS P28 ve KPSS P45 puan çeşitlerinin rastgele birinden 75 (Yetmişbeş) ve üzerinde olmak kaydıyla müracaatta bulunanlardan en yüksek puanlı 600 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 600 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü imtihana çağrılacaktır.),

– Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, İşletme ve İktisat, İşletme ve İdare Bilimleri, Hukuk, Fen, Fen-Edebiyat, Mühendislik, Ticari Bilimler, İktisadi, İdari ve Toplumsal Bilimler, Uygulamalı Bilimler, İdare Bilimleri Fakültelerinin ve 4 yıllık eğitim veren Bankacılık ve Sigortacılık, Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik, Uygulamalı Yabancı Lisanlar Yüksekokullarının kısımları olan Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma İktisadı ve Sanayi Bağlantıları, Ekonometri, Ekonomi/İktisat, İktisat ve Finans, Sanayi Mühendisliği, Sanayi Sistemleri Mühendisliği, Hukuk, İktisat, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İşletme, İşletme İdaresi, İşletme Bilgi İdaresi, İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği, İşletme-Ekonomi, Kamu İdaresi, Global ve Memleketler arası Bağlar, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Kontrol, Muhasebe ve Finans İdaresi, Muhasebe ve Finansal İdare, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Pazarlama, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Kontrol ve Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk İdaresi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu İdaresi, Siyaset Bilimi ve Memleketler arası Bağlar, Milletlerarası Alakalar, Milletlerarası Ticaret ve Finansman, Milletlerarası Finans, Milletlerarası Bağlantılar ve Avrupa Birliği, Memleketler arası İşletme, Milletlerarası İşletme İdaresi, Milletlerarası İşletmecilik, Memleketler arası Ticaret, Memleketler arası Ticaret ve İşletmecilik, Memleketler arası Ticaret ve Pazarlama, İdare Bilişim Sistemleri, Aktüerya ve Risk İdaresi, Sanayi ve Sistem Mühendisliği, Finansal Ekonometri, Gayrimenkul Geliştirme ve İdaresi, Gayrimenkul ve Varlık Değerleme, Gayrimenkul ve Varlık Kıymetlendirme, Girişimcilik, İslam İktisadı ve Finans, Global Siyaset ve Milletlerarası Bağlantılar, Sermaye Piyasaları ve Portföy İdaresi, Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri, Sigortacılık ve Toplumsal Güvenlik, Teknoloji ve Bilgi İdaresi, Memleketler arası Finans ve Bankacılık, Milletlerarası Girişimcilik, Memleketler arası İşletmecilik ve Ticaret, Milletlerarası Ticaret ve Finans, İdare Bilimleri, Finans ve Bankacılık, Gümrük İşletme, İslam İktisadı ve Finans, Lokal İdareler kısımlarından yahut üstte sayılanlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte yahut yüksekokullardan mezun olmak,

3- 10 adet Uzman Hukukçu Yardımcısı takımı için;

İLAN

– ÖSYM tarafından 2020 yahut 2021 yıllarında yapılan Kamu İşçi Seçme İmtihanında (KPSS), KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP4, KPSSP8, KPSSP9 ve KPSSP11 puan cinslerinin rastgele birinden 75 (Yetmişbeş) ve üzerinde olmak kaydıyla müracaatta bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 200 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü imtihana çağrılacaktır.),

– Hukuk fakülteleri yahut bunlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte yahut yüksekokullardan mezun olmak ve avukatlık stajını tamamlamış bulunmak yahut en geç kelamlı imtihan tarihinden 1 hafta evvel staj bitim evrakını Heyete verebilmek (staj bitim dokümanını kelam konusu müddet içerisinde getirmeyenler kelamlı imtihana alınmazlar),

4- – 10 adet Bilişim Uzman Yardımcısı takımı için;

– ÖSYM tarafından 2020 yahut 2021 yıllarında yapılan Kamu İşçi Seçme İmtihanında (KPSS), KPSSP1ve KPSSP2, KPSSP3 puan çeşitlerinin rastgele birinden 75 (Yetmişbeş) ve üzerinde olmak kaydıyla müracaatta bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 200 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü imtihana çağrılacaktır.),

– En az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği kısımlarından yahut bunlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte yahut yüksekokullardan mezun olmak,

5- 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

6- Sermaye Piyasası Kanunu ve öteki mali maddelere nazaran hata sayılan bir aksiyon hasebiyle aleyhine verilmiş bir karar bulunmamak,

7- Giriş süreçleri münasebetiyle gerçeğe alışılmamış bilgi ve evraklar vermemek, beyanda bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ

Adaylar müracaatlarını 16-30 Haziran 2022 tarihleri ortasında saat: 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Sermaye Piyasası Kurulu- Meslek Kapısı Kamu İşe Alım ve Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde faal hale gelecek olan iş müracaat ekranını kullanarak gerçekleştirecektir.

Giriş imtihanı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Kurulunwww.spk.gov.trweb adresi ile Meslek Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yayımlanacaktır. İmtihan ile ilgili yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır.

Adayların müracaat sırasında sisteme, faal olarak kullandıkları telefon numarası ve e-posta adresini kaydetmeleri ve makul aralıklarla denetim ederek duyuru ve bilgilendirmeleri takip etmeleri gerekmektedir.

GİRİŞ İMTİHANI TARİHİ VE YERİ

Giriş imtihanı, yazılı ve kelamlı olmak üzere iki evrelidir. Yazılı imtihan Ankara ve İstanbul’da yapılacak olup, adaylar müracaat sırasında hangi kentte imtihana girmek istediklerini belirteceklerdir. Giriş imtihanının yazılı kısmında başarılı olanlar, Heyet tarafından kelamlı imtihana tabi tutulacaklardır.

Yazılı ve kelamlı imtihanın yapılacağı yer, tarih ve saatlerine ait bilgiler Heyetin resmi internet sitesinde (www.spk.gov.tr) ve Meslek Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ilan edilir. Adaylara ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır.

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum tıpkı biçimde adaylara duyurulacaktır.

BAŞVURULARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE İMTİHANA ÇAĞRI

Kurula yapılan müracaatlar üzerinde yapılacak inceleme sonucu, yazılı imtihana katılmaya hak kazanan adaylara ait Kurumun resmi internet sitesinde duyuru yayınlanacak ve adaylar imtihan sonuçlarına ait bilgilere Meslek Kapısı Platformu üzerinden ulaşabilecektir.

Kurulca daha evvel açılan imtihanlara iki kere girip de muvaffakiyet sağlayamayanlar üçüncü bir imtihana alınmazlar.

Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra imtihana katılma kurallarını taşımadığı halde gerçeğe karşıt bilgi verdiği yahut rastgele bir biçimde gerçeği sakladığı belirlenenler yarış imtihanına alınmazlar. Bunlardan imtihana girmiş olanların imtihanları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu şahıslar, hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulur.

SINAVIN FORMU VE KONULARI

Yazılı mesleksel imtihan aşağıdaki kümelere giren hususlardan, sabah ve öğlenden sonraları Uzman Yardımcılığı imtihanı için altı, Uzman Hukukçu Yardımcılığı imtihanı için beş, Bilişim Uzman Yardımcılığı imtihanı için 4 başka oturum formunda yapılacaktır.

a) 30 adet Uzman Yardımcısı takımı için;

A) İktisat: Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Dış Ticaret, Planlama, İşletme İktisadı.

B) Hukuk: Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Uygar Hukuk, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukukunun Genel Asılları.

C) Maliye: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Kredisi, Maliye Siyaseti.

D) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Analiz.

E) Genel Matematik, İstatistik ve Ticari Hesap: Genel Bilgiler.

F) Yabancı Lisan: İngilizce, Fransızca yahut Almanca lisanlarından bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca yahut Almanca lisanlarından birine çevrilmesi.

b) 10 adet Uzman Hukukçu Yardımcısı takımı için;

A) Özel Hukuk: Ticaret Hukuku (Ticari işletme, ticaret şirketleri ve değerli evrak), Borçlar Hukuku (Genel kararlar ve özel borç ilişkileri), Uygar Hukuk (Başlangıç kararları, bireyler hukuku ve eşya hukuku),

B) Kamu Hukuku: Yönetim Hukuku, Ceza Hukuku (Genel kararlar ve özel hükümler),

C) Takip ve Yordam Hukuku; Uygar Yöntem, Ceza Tarz, İcra ve İflas Hukuku, İdari Yargılama Hukuku

D) Genel Hususlar: İktisat, Maliye,

E) Yabancı Lisan: İngilizce, Fransızca, Almanca lisanlarından bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca, Almanca lisanlarından birine çevrilmesi,

c) 10 adet Bilişim Uzman Yardımcısı takımı için;

A) Bilgi Süreç Kümesi (1): Yazılım geliştirme kavramları ve mimarisi, programlama lisanları,

B) Bilgi Süreç Kümesi (2): Algoritmalar ve data yapıları, bilgi tabanı ve idare sistemleri,

C) Bilgi Süreç Kümesi (3): Bilgi güvenliği kavramları, bilgisayar ağları ve internet teknolojileri,

D) Yabancı Lisan: İngilizce, Fransızca ve Almanca lisanlarından bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe’den bir metnin sayılan bu lisanlardan birine çevrilmesi.

DEĞERLENDİRME VE İMTİHAN SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yukarıda belirtilen yazılı imtihanlara ait imtihan kümesinin her biri için farklı oturum yapılacak olup, her küme için 100 puan üzerinden kıymetlendirme yapılacaktır. Başarılı sayılmak için, bu kümelerin her birinden en az yarısı kadar not alınması ve alınan notların aritmetik ortalamasının 70’den aşağı olmaması zaruridir.

Yazılı imtihan sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak takım sayısının dört katına kadar aday kelamlı imtihana çağrılacaktır.

Yazılı imtihanda başarılı olamayanlar kelamlı imtihana alınmayacaktır.

Yazılı imtihan sonuçları Şuranın resmi internet sayfasında (www.spk.gov.tr) yapılacak duyuru sonrası adaylar tarafından Meslek Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntülenebilecek olup, ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı imtihanda başarılı olmak adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sözlü imtihana çağrılan adaylara kişilik envanteri testi uygulanabilecektir.

Sözlü imtihanda adaylar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 41 inci unsurunda belirlenen temellere nazaran kıymetlendirilir.

Sözlü imtihanda başarılı sayılmak için komite lider ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

Giriş imtihanı muvaffakiyet puanı, kelamlı imtihanda başarılı olan adayların kelamlı imtihan puanı ile yazılı imtihan puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Kelam konusu toplamın eşit olması halinde, yazılı sınavdaki yabancı lisan notu yüksek olanlar tercih edilecektir.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle atama yapılacak takım sayısı kadar asil adayın isimleri belirlenerek ilan edilir ve adayların adreslerine yazı ile bildirilir. Yapılan imtihanlarda başarılı olmak kuralıyla, İmtihan Kurulu tarafından, atama yapılacak takım sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenebilir.

Sınavda başarılı olmak, asil ve yedek liste için yapılan sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, İmtihan Komitesi tarafından incelenir ve en geç 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Asil listede yer alanlardan atama süreçlerinin yapılması için kendilerine bildirilen müddet içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli kaideleri taşımadığı sonradan anlaşılanların atama süreçleri yapılmaz, atama yapılması için kendilerine bildirilen mühlet içinde mazeretsiz olarak başvurmayan yahut ataması yapıldığı halde müddeti içinde misyona başlamayan adaylar için imtihan sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen mühlet içerisinde müracaatta bulunmayanlar, atama sürecinden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma kaidelerinden rastgele birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve tıpkı asıllara nazaran atanacaktır.

SERMAYE PİYASASI KURULU

ANKARA MERKEZİ

İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Harbiye Mah. Asker Ocağı Caddesi No:6

No:156 06530 Çankaya/ANKARA

İrtibat Tel: (0312) 292 90 90

Süzer Plaza 34367 Şişli/İSTANBUL

İrtibat Tel: (0212) 334 55 00

İNTERNET ADRESİ :http://www.spk.gov.tr/

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .