Sinop Milli Eğim Müd. Engelli İşçi Alacak

Bu duyuruya yalnızca Şahsî Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir.

Türkiye İş Kurumu

ADVERSTISEMENT

SİNOP ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU VILAYET MÜDÜRLÜĞÜ SİNOP VILAYET ULUSAL EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ **

Yayınlanma Tarihi: 5.10.2020

Çalışma Hali Daimi / Tam Vakitli Son Müracaat Tarihi 9.10.2020 Patron Statüsü Kamu Konum 1

ADVERSTISEMENT

Genel Konular ve Özel Kaideler

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Imtihana Tabi Talebe Ait Genel Konular:

ADVERSTISEMENT

1) Duyuru kaidelerini taşıyan adaylar; duyurunun yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaat yapabilir. Ayrıyeten hizmet noktalarından ve Alo 170 çizgisi üzerinden de müracaatlar yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında müracaatlar takip eden birinci iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Müracaat başlangıç tarihleri tıpkı olan, tıpkı kamu kurum ve kuruluşunun duyurularından yalnızca birine müracaat kabul edilir.

3) Önlisans ve lisans eğitim seviyesindeki engelli emekçi duyurularına müracaatlarda alt puan barajı aranmamakla birlikte, başvuracak bireylerin EKPSS’ye girmiş olmaları gereklidir. EKPSS’ye tabi engelli personel duyurularına müracaat yapacak adaylar, hangi yılın puanını kullanarak müracaat yapacaklarını müracaat esnasında işaretleyerek seçecektir. Müracaat mühleti bittikten sonra değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir.

4) Duyuruya müracaat yapacak öncelikli adaylar, müracaat yapacakları listeyi (öncelikli liste yahut genel liste) müracaat esnasında işaretleyerek seçer. Müracaat müddeti bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

5) EKPSS’ye tabi duyurulara başvuranların puan üstünlüğüne ve öncelikli adayların ise eski tarihli evraklardan başlanmak suretiyle öncelik evrak tarihlerine nazaran açık iş sayısının dörder katı olarak oluşturulan son listeler imtihan yapılmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir.

6) ) Listelere giren adaylar, duyuru kaidelerine ait olarak; eğitim durumu, deneyim, öncelik durumu, mesleksel doküman, yabancı lisan koşulu vb. dokümanlarını duyurusu veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Doküman teslim tarihi ve yeri, duyuruda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler yahut yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan bireylerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran sıralamada yer alan öteki şahıslar dahil edilebilir. Doküman teslimi ve denetimi personel alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran imtihandan evvel yahut sonra yapılabilir.

7) Imtihan günü, saati, yeri ve imtihana katılmaya hak kazanan adaylar, personel alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, bildirim mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, müracaatta bulunduğu duyuruya işverence davet edildiği halde zorlayan sebepler dışında icabet etmeyen, imtihana katılmayan, işi reddeden yahut kamuda daima personel statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının personel taleplerine yapılan müracaatlarda şahısların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, vilayet yahut bölge seviyesinde yayımlanan emekçi taleplerinin müracaat müddeti içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde sürecin yapıldığı tescil tarihi temel alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu müracaat mühleti içerisinde İŞKUR ünitelerine ibraz etmeleri halinde ilgili duyuruya müracaatları yapılır.

10) Gerçeğe alışılmamış evrak verenlerin ya da beyanda bulunanların müracaatının geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma sürecinin iptaline ait İŞKUR ile duyurusu veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal süreç yapma hakları gizlidir.

18 Yaşını Tamamlamış olmak,

Askerlikle ilişiği olmamak, (yapmış olmak,tecilli yahut muaf olmak)

Kamusal haklardan yoksun bulunmamak,

Aşcı (ustalık) evrakı olmak,(Halk Eğitimden alınan aşçılık kursu dokümanı geçerli değildir… Ustalık sertifikası gerekmektedir.Kişi önlisans aşçılık mezunu ise sertifika aranmaz)

Engellilik raporu en az %40 olmak,

Türk Ceza Kanununun 53′ üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık, cinsel atak yahut çocuğun cinsel istismarı kabahatlerinden mahkum olmamak,

Rastgele bir terör örgütü ile üyeliği irtibatı ve iltisağı bulunmamak,

Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamış olmak,

Yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,

Son 6 (altı) ay Sinop vilayetinde ikamet ediyor olmak koşulları aranacaktır.

Talep kurallarını taşımadığı sonradan anlaşılan müracaatlar, duyuru, imtihan sürecinin her etabında reddedilebilecek, vazifeye başlamış olsalar bile misyonlarına son verilecektir. Ayrıyeten;

(bir) Aşçı engelli personel için; en az Ön Lisans mezunu olması, KPSS/EKPSS ye girmiş olması

Kaideleri tutan adayların müracaat sayısının talep edilen boş takımdan fazla olması durumunda takım sayısının 3 (üç) katı aday kelamlı mülakata alınacaktır.

Müracaatta bulunan bireylerin en az 5 (beş) yıl nakil talebinde bulunamayacağına dair taahütname alınacaktır.