Hatırlayacağınız üzere, 2 sayılı Genel Takım ve Yöntemi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci hususunun 1/a fıkrasında yer alan; “Atölye, şantiye, fabrika ve çiftlik üzere emekçi istihdamı mecburî olan hizmet üniteleri ile paklık, muhafaza ve güvenlik, bakım ve tamir üzere takviye hizmetleri için Cumhurbaşkanınca daima personel takımı ihdas edilebilir.” düzenlemesine muhalif olarak kurumlarca ilan verildiği, daima personel takımlarında unvan kapsamının genişletildiğini, Sürücü, Fotoğrafçı Kameraman, Berber vb. alanlarda daima emekçi ilanı verilmesinin ileride sorun yaratacağının açık olduğu ve Strateji ve Bütçe Başkanlığınca bahis hakkında kamu kurumlarına ihtarda bulunarak 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine uygun biçimde daima personel alımının tesis edilmesinin sağlanması gerektiği konusunda farklı tarihlerde yaptığımız haberlerde ihtarlarda bulunmuştuk.

27 Eylül 2019 tarihli “Kamu Kurumları, Personel Alımında Unvan Kapsamını Genişletiyor” başlıklı haberimiz için .

30 Eylül 2019 tarihli “Üniversite Kamu Emekçisi Statüsünde Erkek Berberi Almak İçin İlana Çıktı” başlıklı haberimiz için .

Mevzuata muhalif biçimde verilen ilanların artması sebebiyle, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından kontratlı işçi ve daima personel istihdamında dikkat edilmesi gereken konularla ilgili kıymetli bir yazı kamu kurumlarına gönderildi.

Buna nazaran; 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci unsurunun birinci fıkrasının (a) bendinde daima emekçi istihdamının hizmet üniteleri olarak atölye, şantiye, fabrika ve çiftlik; hizmet çeşitleri prestijiyle ise paklık, muhafaza ve güvenlik, bakım ve tamirat hizmetleri ile sınırlandırdığından, daima çalışanların yalnızca anılan hizmet ünitelerinde ve/veya hizmet tiplerinde çalıştırılması istenmiştir.

Bu bağlamda; mevzuatında öngörülen hizmet üniteleri ve/veya hizmet cinsleri dışında daima emekçi istihdam edilmesine yol açacak, atama süreci tamamlanmamış alım süreçlerine ait ilan, imtihan vb. süreçlerle ilgili gerekli düzeltmelerin yapılacaktır.

Ek olarak, kelam konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği 10 Temmuz 2018 tarihinden sonra istihdam edilmeye başlanan ve mevzuatta öngörülen hizmet üniteleri ve/veya hizmet cinsleri dışında istihdam edilmekte olan daima personellerin çalıştırıldıkları hizmet ünitesi ve hizmet çeşitlerinin mevzuata uygun hale getirilmesi ilgili yönetimlerce sağlanacaktır.

Son olarak, 696 sayılı Kanun Kararında Kararname ile taşerondan takıma geçen daima emekçilerin geçiş süreci yapmadan evvelki ihale mukavelesi kapsamındaki hizmetler dışında öbür bir işte çalıştırılmaması konusunda ikazda bulunulmuştur.

Yavuz Selim KAPLAN

İŞTE STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞININ YAZISI

Yazıyı Derecelendir
[Total: 0 Average: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

%d blogcu bunu beğendi: