Üniversite ‘teze geçmemiş’ olmak kuralıyla araştırma vazifelisi ilanı verebilir mi?

Bilindiği üzere, devlet üniversitelerinde araştırma vazifelisi istihdamı, 09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan İle Giriş İmtihanlarına Ait Metot ve Asıllar Hakkında Yönetmelik“e nazaran yapılmaktadır. Kelam konusu yönetmeliğe nazaran, Araştırma Vazifelisi takımına başvuracak adaylarda; “devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma vazifelisi takımlarına müracaatlarda tezli yüksek lisans, doktora yahut sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak koşulu aranmaktadır.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından 30 Ekim 2019 tarihli ve 30933 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan öğretim elemanı ilanında; 1 Doçent, 6 Tabip Öğretim Üyesi ve 5 Araştırma Vazifelisi takımı yer almaktadır. Aşağıdaki tabloda yer alan 3 araştırma vazifelisi takımını incelediğimizde; başvuracak adaylarda tez kademesine geçmemiş olması kuralı aranmıştır.

ADVERSTISEMENT

Yükseköğretim kurumlarında araştırma vazifelisi atamaları 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren 2547 sayılı Kanunun ek 38 inci hususu çerçevesinde 50/d statüsünde yapılmaktadır. Münasebetiyle, kanunun emrettiği halde araştırma vazifelisi takımına atanabileceklerin öncelikle lisansüstü eğitime kayıtlı olması gerekmektedir. Üniversitenin gerek 2547 sayılı Kanunda gerekse mezkür yönetmeliğin yetki vermediği bir konuda araştırma vazifelisi takımında –tez etabına geçmemiş– olmak kaidesini araması adayların başvurusunu engellemektedir.

Öteki taraftan, İlahiyat Fakültesi İdeoloji ve Din Bilimleri Kısmı Din Sosyolojisi alanında yetiştirilmek üzere verilen Araştırma Vazifelisi ilanına; Din Sosyolojisi alanında yüksek lisans eğitimi gören adayların müracaatına imkan verilmemiştir. İlanın mevcut haline nazaran İlahiyat Fakültesi mezunu ve Sosyoloji alanında tezli yüksek lisans eğitimine devam eden aday/ların başvurması istenmiştir.

Halbuki, emel nitekim bu alanda Araştırma Vazifelisi yetiştirmekse, öncelikle “Din Sosyolojisi” alanında lisansüstü eğitimi görenlere de müracaat fırsatı tanınması gerekmektedir . İlahiyat Fakültesi mezunu olup, Sosyoloji alanında lisansüstü eğitime devam eden kişi sayısı çok az olduğundan, akademik rekabete uygun bir alım olması mümkün olmayacaktır!

ADVERSTISEMENT

Üstte yapılan açıklamalar çerçevesinde, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından aşağıda yer verilen araştırma vazifelisi ilanlarının yine değerlendirilmesinde yarar bulunmaktadır.

BİRİM/BÖLÜM/ABD

UNVAN

ADVERSTISEMENT

TAKIM

ADEDİ

ÖZEL KOŞUL

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Kısmı

Rehberlik ve Ruhsal Danışmanlık Anabilim Kısmı

Araştırma Vazifelisi

1

Rehberlik ve Ruhsal Danışmanlık Kısmı lisans mezunu olmak. Rehberlik ve Ruhsal Danışmanlık alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Rehberlik ve Ruhsal Danışmanlık alanında TEZ ETABINA GEÇMEMİŞ OLUP DOKTORA YAPIYOR OLMAK.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Kısmı Yapı Anabilim Kısmı

Araştırma Vazifelisi

1

İnşaat Mühendisliği Yapı alanında yetiştirilmek üzere; İnşaat Mühendisliği Kısmı lisans mezunu olmak. İnşaat Mühendisliği Yapı alanında (İlgili enstitü müdürlüğünden ya da anabilim kolu lideri tarafından onaylı resmi bir evrak ile belgelendirmesi kaydıyla) TEZ BASAMAĞINA GEÇMEMİŞ OLUP TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPIYOR OLMAK.

İlahiyat Fakültesi İdeoloji ve Din Bilimleri Kısmı Din Bilimleri Anabilim Kolu (Din Sosyolojisi Bilim Dalı)

Araştırma Vazifelisi

1

Din Sosyolojisi alanında yetiştirilmek üzere; İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak. SOSYOLOJİ ANABİLİM KOLUNDA TEZ ETABINA GEÇMEMİŞ OLUP TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPIYOR OLMAK.