Gece artıp 24 içinde kaybolan kaşıntı hangi hastalığın belirtisi?

ABONE OL

1 Ekim Dünya Ürtiker Günü kapsamında kıymetli açıklamalarda bulunan Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasret Su Küçük, “Ürtiker ya da halk ortasında daha çok bilinen ismiyle kurdeşen; bedenin her yerinde görülebilen kaşıntılı deriden kabarık, kızarık döküntüler ile karakterize bir deri hastalığıdır.

Döküntülerin en değerli özelliği kaşıntılı olması ve ekseriyetle 24 saat içerisinde tabiatıyla kaybolmasıdır. Dudak ve göz kapaklarında şişme de (ödem) görülebilir. Bu tabloya anjioödem ismi verilir.

ADVERSTISEMENT

Ürtikerin neden olduğu şikâyetler hastaları geceleri daha çok etkilemektedir. Ürtiker, bulaşıcı bir hastalık değildir” diye konuştu.

Ürtiker ve anjioödem tıpkı hastalık mı?

Vakit zaman ürtikere eşlik eden anjioödem ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Hasret Su Küçük, “Ürtiker ve anjioödem birlikte görülebilir yahut başka farklı ortaya çıkabilir.

ADVERSTISEMENT

Anjioödem, deride ve mukozalarda (dil, dudak, ağız, genital bölge) şişlik ile kendini gösteren bir rahatsızlıktır.

Şiddetli ürtiker olgularına anjioödem ve teneffüs derdi da eşlik edebilir yahut tek başına anjioödem atakları görülebilir.

Anjioödemin geçmesi ne kadar sürer?

ADVERSTISEMENT

Anjioödemin gerilemesi 72 saati bulabilir. Anjioödem ve ürtiker, anafilaksinin (alerjik şok) deri bulgusu olabilir, bu nedenle teneffüs ve kardiyovasküler sistem değerlendirmesi hayati değere sahiptir” açıklamasını yaptı.

Türkiye’de yaklaşık 1 milyon ürtiker hastası var

Akut ve kronik olmak üzere iki çeşit ürtiker olduğunu belirten Prof.Dr. Hasret Su Küçük, “6 haftadan kısa süren ürtikere ‘Akut Ürtiker’ diyoruz. Akut ürtiker, çocuklarda daha sık görülüyor.

Akut ürtikere hangi faktörler sebep olur?

Toplumun yaklaşık dörtte biri, hayatının bir devrinde akut ürtiker atağı geçiriyor. Akut ürtikere neden olan etmenler, enfeksiyon, ilaçlar ve besinlerdir.

Kronik ürtiker en çok kimlerde görülüyor?

6 haftadan uzun süren ürtiker ataklarına ‘Kronik Ürtiker’ ismi verilir. Toplumda yüzde 0,5-1 oranında görülür. Kronik ürtiker 20-40 yaş ortasında, genç erişkinlerde ve bilhassa bayanlarda erkeklere oranla iki kat sıktır.

Ürtiker hastalığı 20-25 yıl sürebiliyor

Türkiye’de yaklaşık 1 milyon civarında kronik ürtiker hastası mevcut. Hastalık ekseriyetle 1-5 yıl ortasında sürüyor. Fakat 20-25 yıl hatta daha uzun süren olgular da var” dedi ve kelamlarını şu biçimde tamamladı:

“Özellikle kronik ürtiker, hastaların hayat kalitelerini önemli derecede bozuyor. Kaşıntı nedeniyle görülen uyku bozuklukları, bireylerin iş ve toplumsal hayatını olumsuz etkileyip iş ve okul muvaffakiyetinde azalmaya yol açıyor.

Bu durum da hastalarda korku ve anksiyete bozukluğunu beraberinde getiriyor. Kronik ürtiker tedavi edilebilen ve denetim edilebilen hastalıktır.

Değerli olan hakikat teşhis ve tedavinin belirlenmesi ve nizamlı tabip denetimlerinin gerçekleştirilmesidir.”