Kendilik kapasitesi

James F.MASTERSON

1. Duygulanımın spontaneliği ve canlılığı

ADVERSTISEMENT

Duygulanım derin bir şekilde, canlılık, neşe, kuvvet, heyecan ve spontane bir şekilde hissetmek için gereken kapasite

2. kendini haklı görme

3.kendilik aktivasyonu iddiası ve desteği

ADVERSTISEMENT

Kişinin biricik bireyleşmeci isrteklerini belirleme ve onları gercek hayatta ifade edebilmek desteklemek ve saldırıya maruz kaldıklarında savunabilmek için bağımsız inisiyatif ve iddia gücünü kullanabilme kapasitesi

4.kendilik aktivasyonu kabulü ve kendilik saygısının sürdürülebilmesi

Kişinin kendiliğinin bir duygu durum ve/ veya çevresel mesele ya da etkileşimle olumlu ve uyumlu bir tavırla başa çıktığını belirleyip kabul etmesi. Bu kabul yeterli bir kendilik saygısının bagımsız bir şekilde atağa kalkabilmesi için gerekli olan itici güçtür.

ADVERSTISEMENT

5. Acı veren duygulanımları yatıştırmak

Bağımsız bir şekilde plan yapma kapasitesi, acı veren duygulanımları sınırlama, minimuma indirme ve yatıştırma aygıtıdır

6. Kendiliğin sürekliliği

Etkili bir aşırı düzenleme sayesinde; belirli bir tecrübenin öznesi olarak ” BEN,, in zaman içinde sürekliliğini devam ettirdiği ve başka bir deneyime ait “BEN, , le özdeşleşebildiğinin tanıması ve kabulü

7. Kararlılık

Kendiliği bir nesneye ya da ilişkiye adamak ve bütün engellere ragmen hedefe ulaşmakta ısrarcı davranmak

8. Yaratıcılık

Kendiliği eski tanıdık örüntüleri yeni ve farklı hale dönüştürmek için kullanmak

9.yakınlık

Kendiliği yakın bir ilişki içerisinde, terk edilme ya da yutulma hususunda minimum anksite hissederek, tam olrak ifade edebilme kapasitesi